eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Handel zagraniczny I-III 2022. Ujemne saldo na poziomie 30 mld PLN

Handel zagraniczny I-III 2022. Ujemne saldo na poziomie 30 mld PLN

2022-05-17 12:51

Handel zagraniczny I-III 2022. Ujemne saldo na poziomie 30 mld PLN

Jakie obroty w handlu w okresie I-III 2022? © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące handlu zagranicznego w marcu 2022 roku. Obroty w eksporcie sięgnęły 361,5 mld PLN, natomiast w imporcie - 391,5 mld PLN. Eksport wzrósł o 18%, a import o 32,3% r/r. Saldo było ujemne i wyniosło 30 mld PLN.

Przeczytaj także: Handel zagraniczny I-II 2022. Eksport wzrósł o 18,6%, a import o 31,4% r/r

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 90,2 mld USD, a import 97,7 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 9,5%, a w imporcie o 22,7%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 7,5 mld USD, w analogicznym okresie 2021 r. było dodatnie i wyniosło 2,8 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 79,5 mld EUR, a import 86,2 mld EUR (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 17,1%, a w imporcie o 31,2%). Ujemne saldo wyniosło 6,6 mld EUR, podczas gdy w styczniu - marcu 2021 r. było dodatnie i wyniosło 2,3 mld EUR.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów


Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 88,0% (w tym UE 76,2%), a w imporcie z krajami rozwiniętymi – 61,0% (w tym UE 52,2%), wobec odpowiednio 86,7% (w tym UE 75,7%) i 64,9% (w tym UE 56,6%) w analogicznym okresie 2021 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 4,3%, a w imporcie 9,4%, wobec odpowiednio 5,3% i 6,5% w analogicznym okresie 2021 r.

Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 87,9 mld PLN (minus 21,9 mld USD, minus 19,4 mld EUR) oraz z krajami Europy Środkowo-Wschodniej minus 21,4 mld PLN (minus 5,4 mld USD, minus 4,7 mld EUR). Natomiast dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 79,3 mld PLN (19,8 mld USD, 17,4 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 70,9 mld PLN (17,7 mld USD, 15,6 mld EUR).

fot. pixabay.com

Jakie obroty w handlu w okresie I-III 2022?

Obroty w eksporcie sięgnęły 361,5 mld PLN, natomiast w imporcie - 391,5 mld PLN.


Obroty towarowe według ważniejszych krajów


W pierwszym kwartale 2022 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie ani w imporcie w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,7% eksportu (w analogicznym okresie 2021 r. 65,5 %), a importu ogółem – 65,5% (wobec 65,0% w styczniu - marcu 2021 r.).

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 1,4 p. proc. i wyniósł 27,7%, a w imporcie spadł o 1,7 p. proc. i stanowił 20,4%. Dodatnie saldo wyniosło 20,1 mld PLN (5,0 mld USD, 4,4 mld EUR) wobec 23,6 mld PLN (6,4 mld USD, 5,2 mld EUR) w analogicznym okresie 2021 roku.

Import według kraju wysyłki – ogółem i grupy krajów


Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 272,3 mld PLN, w tym z UE – 250,1 mld PLN, wobec odpowiednio 219,9 mld PLN, w tym z UE 205,6 mld PLN w analogicznym okresie 2021 roku.

Import według kraju wysyłki – kraje


Udział Niemiec w imporcie według kraju wysyłki, w porównaniu z importem według kraju pochodzenia, był większy o 4,8 p. proc., udział Holandii odpowiednio był większy o 2,4 p. proc., Belgii o 1,4 p. proc., Czech o 0,6 p. proc., a Francji o 0,4 p. proc.

W styczniu – marcu br. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. odnotowano wzrost we wszystkich sekcjach towarowych zarówno w imporcie jak i w eksporcie.

W eksporcie największy wzrost dotyczył towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 166,1%), paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 125,7%), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 31,0%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 27,4%), chemii i produktów pokrewnych (o 22,7%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 22,3%), żywności i zwierząt żywych (o 17,6%), różnych wyrobów przemysłowych (o 12,9%), maszyn i urządzeń transportowych (o 10,0%) oraz napojów i tytoniu (o 5,9%).

W imporcie wzrost zanotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 339,2%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 100,3%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 87,2%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 40,4%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 37,8%), w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 33,5%), w napojach i tytoniu (o 23,7 %), w różnych wyrobach przemysłowych (o 23,3%), w żywności i zwierzętach żywych (o 17,0%) oraz w maszynach i urządzeniach transportowych (o 12,4%).

Departament Handlu i Usług
Dyrektor Ewa Adach – Stankiewicz

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: