eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja przemysłowa w kwietniu 2022 wyższa o 13% r/r

Produkcja przemysłowa w kwietniu 2022 wyższa o 13% r/r

2022-05-20 11:16

Produkcja przemysłowa w kwietniu 2022 wyższa o 13% r/r

Produkcja przemysłowa w kwietniu 2022 wyższa o 13% r/r © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że produkcja przemysłowa w kwietniu 2022 była wyższa o 13% w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku. W porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 11,3%. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 23,3% r/r i o 1,9% w porównaniu do marca. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 11% r/r i o 1% w porównaniu do ubiegłego miesiąca.

Przeczytaj także: Produkcja przemysłowa w marcu 2022 wyższa o 17,3% r/r

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 15,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,4% niższym w porównaniu z marcem br.

W większości głównych grupowań przemysłowych w kwietniu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Najbardziej zwiększyła się produkcja dóbr związanych z energią – o 27,3%. W mniejszym stopniu zwiększyła się produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 14,8%, dóbr inwestycyjnych – o 12,9% oraz dóbr zaopatrzeniowych – o 9,8%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 1,2%.

Według wstępnych danych w kwietniu br., w stosunku do kwietnia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 35,7%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 23,9%, wyrobów z metali – o 22,0%, metali – o 19,1%, artykułów spożywczych – o 16,8%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 15,6%, maszyn i urządzeń – o 14,7%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 14,2%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8,7%, urządzeń elektrycznych – o 6,7%.

W porównaniu z marcem br., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w kwietniu br. odnotowano w 32 działach przemysłu, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 32,8%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 19,4%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 16,0%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 13,6%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 12,1%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz wyrobów z metali – po 11,2%, maszyn i urządzeń – o 11,0%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem br., wystąpił w 2 działach, w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 9,7% oraz w produkcji napojów – o 6,8%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2022


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2022 r. wzrosły w stosunku do marca 2022 r. o 1,9%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 23,3%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2022 r. w porównaniu z marcem 2022 r.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2022 r. były o 1,9% wyższe niż w marcu 2022 r. Ceny podniesiono we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost cen zanotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 4,1%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 9,2%, przy spadku cen w górnictwie rud metali - o 0,8%. Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę wzrosły o 2,5%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe podwyższono o 1,8%, przy różnokierunkowych zmianach cen w poszczególnych działach tej sekcji.

Najbardziej wzrosły ceny w produkcji metali (o 5,1%). Wyższe niż w poprzednim miesiącu były również ceny produkcji, m.in.: chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 4,5%), artykułów spożywczych (o 4,0%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 2,1%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 1,7%), odzieży i wyrobów z metali (po 1,5%), papieru i wyrobów z papieru (o 1,4%), wyrobów tekstylnych (o 1,3%), urządzeń elektrycznych (o 1,2%), napojów (o 1,1%), wyrobów tytoniowych (o 1,0%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,8%), maszyn i urządzeń (o 0,6%), wyrobów farmaceutycznych, jak również mebli (po 0,4%), skór i wyrobów skórzanych (o 0,3%) oraz pozostałego sprzętu transportowego (o 0,2%). Spadły natomiast ceny produkcji, m.in.: pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,3%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,5%), a także koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 0,6%). Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja wzrosły o 1,2%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2022 r. w porównaniu z kwietniem 2021 r.


W kwietniu 2022 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z kwietniem 2021 r. podniesiono o 23,3%. Ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu.

Największy wzrost cen odnotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 44,0%. Ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie wzrosły o 29,3%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 44,4%, a w górnictwie rud metali - o 19,4%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe podwyższono o 20,4%, w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 90,3%). Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji, m.in.: metali (o 37,9%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 33,3%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 25,2%), artykułów spożywczych (o 23,9%), papieru i wyrobów z papieru (o 21,1%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 15,7%), wyrobów z metali (o 14,8%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 14,1%), mebli (o 9,9%), urządzeń elektrycznych (o 9,6%), napojów (o 7,7%), skór i wyrobów skórzanych (o 6,7%), wyrobów tytoniowych (o 6,5%), wyrobów tekstylnych (o 5,1%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 4,9%), pozostałego sprzętu transportowego (o 4,8%), maszyn i urządzeń (o 4,5%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 2,7%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 1,5%), wyrobów farmaceutycznych (o 1,1%) oraz odzieży (o 1,0%). Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja wzrosły w skali roku o 7,7%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2022


Według wstępnych danych, w kwietniu 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 11,0%, a w porównaniu z marcem 2022 r. - o 1,0%.

W kwietniu 2022 r. w stosunku do marca 2022 r. zanotowano wzrost cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 1,1%, jak również budowy budynków oraz robót budowlanych specjalistycznych - po 1,0%.

W porównaniu z kwietniem 2021 r. podniesiono ceny budowy budynków i budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - po 11,3% oraz robót budowlanych specjalistycznych – o 10,2%.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: