eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Co i dokąd eksportuje Francja?

Co i dokąd eksportuje Francja?

2022-05-18 08:40

Co i dokąd eksportuje Francja?

Co eksportuje Francja? © pixabay.com

Eksport to jeden z głównych motorów gospodarki. Sprzedaż towarów i usług poza granice kraju pozwala przedsiębiorcom sprzedawać więcej niż na rynku krajowym. Dla gospodarki oznacza to większą sprzedaż, większe zatrudnienie oraz więcej podatków. Wszystko to wpływa na poprawę sytuacji gospodarczej państwa. W 2020 r. Francja z eksportem wynoszącym 488,34 mld USD była ósmym pod tym względem krajem na świecie i czwartym w Europie. To najgorszy wynik tego kraju w tym zestawieniu od wielu lat.

Przeczytaj także: Gospodarka Francji wychodzi na prostą?

Uwarunkowania rynkowe Francji


Francja jest drugą siłą gospodarczą strefy euro, cechuję ją dobrze rozwinięta infrastruktura transportu drogowego, kolejowego oraz lotniczego. Kraj zajmuje 32 pozycję w międzynarodowym rankingu doing business, 64 pozycję w rankingu wolności gospodarczej, 23 pozycję w rankingu korupcji oraz 12 pozycję w rankingu innowacyjności. Francuski rynek wyróżnia się wysokimi wymaganiami w zakresie jakości produktów. Według Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) sektorami francuskiej gospodarki, które mają szanse na rozwój, są branża medyczna, przemysł związany z rozwojem rolnictwa, branża e-sportowa, branża recyklingowa oraz sektor nowych technologii. Co więcej, PAIH zauważa, że przedsięwzięcia przemysłowe i nieruchomościowe przyciągają duże pokłady francuskiego kapitału inwestycyjnego. Jako mocne strony rynku francuskiego agencja podaje silną pozycję produktów spożywczych i produktów luksusowych. Z kolei do słabych stron należałoby zaliczyć skomplikowany system prawny i administracyjny.

Główni partnerzy Francji


Francja eksportuje większość swoich dóbr do państw Unii Europejskiej. Najważniejszym partnerem handlowym Francji są Niemcy. Eksport do tego kraju wyniósł w 2020 r. 60,7 mld euro. Jest to również państwo, z którego Francja importuje najwięcej dóbr. W tym samym roku były to usługi i towary o łącznej wartości 71,9 mld euro. Innymi ważnymi odbiorcami francuskich dóbr ze starego kontynentu są Włochy (32,2 mld euro), Belgia (30,9 mld euro), Hiszpania (30,8 mld euro), Wielka Brytania (27 mld euro), Holandia (16 mld euro), Szwajcaria (14,4 mld euro) i Polska (9,3 mld euro). Ważną rolę w handlu międzynarodowym Francji grają również dwie największe gospodarki świata Chiny (17,6 mld euro) oraz Stany Zjednoczone (32,3 mld euro).

fot. pixabay.com

Co eksportuje Francja?

Najważniejszym towarem, który eksportuje Francja, jest sprzęt transportowy (np. silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz turbiny gazowe).


Firmy eksportujące według działalności


Francuskie firmy eksportujące można znaleźć w każdym z sektorów. Największa część to firmy handlowe jest to 11092 podmiotów, które wygenerowały łącznie 141 mld euro rocznych obrotów, stanowiąc 14,7% wszystkich firm handlowych we Francji w 2016 r. Sektor przemysłowy wyróżnia się większymi obrotami przypadającymi na jedną firmę. 6791 zakładów pracy, które eksportują swoje produkty za granice, wygenerowało 400 mld euro obrotów eksportowych, stanowiąc 18,5% wszystkich podmiotów przemysłowych w kraju w 2016 r. Ważne dla Francuskiego eksportu są również firmy z branż transportowo-magazynowej oraz usług biznesowych. Obie gałęzie wygenerowały w 2016 r. odpowiednio 42 i 44 mld euro, stanowiąc przy tym 8,5% oraz 8,8% wszystkich podmiotów w swoich kategoriach we Francji.

Eksport towarów według produktów


Najważniejszym towarem, który eksportuje Francja, jest sprzęt transportowy (np. silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz turbiny gazowe), w 2018 r. sprzedaż tego towaru wygenerowała 129,9 mld euro. Co ciekawe stanowi on również znaczną część francuskiego importu, z danych z 2018 r. wynika, że do Francji w danym okresie trafił sprzęt transportowy warty 102,6 mld euro. Drugim rodzajem towarów eksportowych, które odgrywają ważną rolę, są sprzęty elektryczne, elektroniczne, informatyczne oraz maszyny (np. samochody, śmigłowce, samoloty, statki kosmiczne). W 2018 r. ich sprzedaż osiągnęła poziom 91 mld euro. Francja jest również dużym eksporterem żywności, w tym przede wszystkim popularnego wina. W 2018 r. kraj zaopatrzył partnerów handlowych w produkty żywnościowe warte 48,4 mld euro.

Eksport usług według sektorów


Wśród produktów Eksportowanych przez Francję znajdują się również usługi. O ich dużym znaczeniu świadczy 80,3 mld euro wygenerowane przez eksport z sektora działalności naukowo-technicznej oraz usług administracyjnych i pomocniczych w 2018 r. W tym samym okresie sektor usług transportowych i magazynowych zanotował obrót na poziomie 36,1 mld euro, co stawia go na drugim miejscu pod względem wielkości sprzedaży. Trzecim najważniejszym sektorem usługowym we Francji pod względem wielkości eksportu są informacja i komunikacja obejmujące wydawnictwa literackie, wydawnictwa muzyczne, wydawnictwa oprogramowania, działalność audiowizualną, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne oraz działalność związaną z Internetem. Eksport z tego sektora wyniósł w 2018 r. 20,4 mld euro.

Eksport najniższy od 10 lat


W 2020 r. Francja odnotowała wartość eksportu na poziomie 488,34 mld euro. Jest to najniższy wynik od załamania w 2009 r. Co więcej, jest to spadek względem r. 2019 rzędu 14,5%, który powoduje powstanie rekordowo wysokiego deficytu handlowego. Pandemia korona wirusa źle wpłynęła na większość gospodarek świata, a co za tym idzie na wielkość eksportu wszystkich krajów. Jednak francuski eksport ucierpiał mocniej niż sprzedaż np. Holandii oraz Włoch. Francja pierwszy raz od wielu lat zajęła niższe miejsce na liście największych eksporterów świata niż te dwa kraje.

Relacja handlowa z Polską


Polska jest dziesiątym co do wielkości importerem francuskich dóbr na świecie. Według PAIH w 2021 r. odnotowuję się stabilizację wymiany handlowej między Polską a Francją po niepewnym okresie pandemii Covid-19. Zgodnie z danymi PAIH ogólna suma wymiany handlowej w lipcu 2021 r. między krajami osiągnęła poziom 92% z lipca 2019 r. W strukturze francuskiego eksportu do Polski wyróżniają się wyroby przemysłowe, samochody osobowe oraz dobra luksusowe. Francja natomiast importuje z Polski przede wszystkim leki bądź ich składniki, wyroby przemysłowe, samochody i ich części oraz produkty przemysłu lotniczego.

Prognoza na 2022 rok


Prognozy dla francuskiego eksportu, a co za tym idzie, dla francuskiej gospodarki są obiecujące. Wartość eksportu w 2022 roku i później ma dynamicznie rosnąć. François Villeroy de Galhau – prezes Banku Francji zauważył, że odbicie gospodarki kraju po dołku spowodowanym Pandemią Covid-19 jest silniejsze, niż na początku przewidywano. Zgodnie z jego wypowiedzią dla „Paris Match” francuski rząd musi skupić się na mądrym gospodarowaniu pieniędzmi i odbudowywaniu zaufania francuzów do gospodarki, aby w 2022 roku następowało dalsze ożywienie gospodarcze kraju.

Podsumowanie


Francja pomimo najniższej od 10 lat wartości eksportu w 2020 r. wraca do poziomu wskaźników gospodarczych sprzed pandemii. Druga gospodarka strefy euro sprzedaje swoje usługi i towary przede wszystkim krajom Unii Europejskiej na czele z najważniejszym partnerem handlowym – Niemcami. Firmami, które generują największe obroty eksportowe w kraju, są podmioty z sektora przemysłowego. Najczęściej eksportowanym przez Francję towarem są sprzęty transportowe, a najczęściej eksportowanymi usługami są te z sektora działalności naukowo-technicznej oraz usług administracyjnych i pomocniczych. Polska jest dziesiątym co do wielkości importu, partnerem Francji.

Mateusz Trybalski,

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: