eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Handel zagraniczny I-X 2021: saldo na poziomie 4,6 mld PLN

Handel zagraniczny I-X 2021: saldo na poziomie 4,6 mld PLN

2021-12-15 11:46

Handel zagraniczny I-X 2021: saldo na poziomie 4,6 mld PLN

Jakie obroty handlu zagranicznego I-X 2021? © pixabay.com

Z opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych dotyczących handlu zagranicznego w okresie od stycznia do października br. wynika, że obroty w eksporcie sięgnęły 1 059,1 mld PLN , natomiast w imporcie - 1 054,5 mld PLN. Oznacza to, że w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku eksport wzrósł o 22,5%%, a import o 27,5%. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 4,6 mld PLN.

Przeczytaj także: Handel zagraniczny I-IX 2021: saldo na poziomie 8,2 mld PLN

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro


Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 278,0 mld USD, a import 276,7 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 25,9%, a w imporcie o 31,0%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 1,3 mld USD, w analogicznym okresie 2020 r. wyniosło 9,6 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 232,5 mld EUR, a import 231,5 mld EUR (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 18,5%, a w imporcie o 23,3%). Dodatnie saldo wyniosło 1,0 mld EUR, w styczniu - październiku 2020 r. 8,4 mld EUR.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów


Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,3% (w tym UE 74,7%), a w imporcie – 63,2% (w tym UE 54,4%), wobec odpowiednio 86,4% (w tym UE 74,0%) i 65,3% (w tym UE 55,6%) w analogicznym okresie ub. roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,7%, a w imporcie 7,8%, wobec odpowiednio 6,0% i 6,2% w analogicznym okresie 2020 r.

fot. pixabay.com

Jakie obroty handlu zagranicznego I-X 2021?

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń - październik br. wyniosły w cenach bieżących 1 059,1 mld PLN w eksporcie oraz 1 054,5 mld PLN w imporcie.


Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 220,7 mld PLN (minus 57,9 mld USD, minus 48,4 mld EUR) oraz z krajami Europy Środkowo-Wschodniej minus 21,9 mld PLN (minus 5,7 mld USD, minus 4,8 mld EUR). Natomiast dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 247,2 mld PLN (64,9 mld USD, 54,3 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 216,7 mld PLN (56,9 mld USD, 47,6 mld EUR).

Obroty towarowe według ważniejszych krajów


Po dziesięciu miesiącach 2021 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie ani w imporcie w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,1% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 65,8%), a importu ogółem – 64,9% (wobec 64,2% w styczniu - październiku 2020 r.).

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,1 p. proc. i wyniósł 28,6%, a w imporcie spadł o 0,7 p. proc. i stanowił 21,1%. Dodatnie saldo wyniosło 80,8 mld PLN (21,2 mld USD, 17,8 mld EUR) wobec 67,7 mld PLN (17,2 mld USD, 15,3 mld EUR) w analogicznym okresie ub. roku.

Import według kraju wysyłki – ogółem i grupy krajów


Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 759,1 mld PLN, w tym z UE – 702,2 mld PLN, wobec odpowiednio 617,2 mld PLN, w tym z UE 560,9 mld PLN w analogicznym okresie ub. roku.

Import według kraju wysyłki – kraje


Udział Niemiec w imporcie według kraju wysyłki, w porównaniu z importem według kraju pochodzenia, był większy o 5,3 p. proc., udział Holandii odpowiednio był większy o 2,3 p. proc., Belgii o 1,3 p. proc., o Francji 0,5 p. proc., a Czech o 0,5 p. proc.

Po dziesięciu miesiącach br. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. odnotowano wzrost we wszystkich sekcjach towarowych zarówno w imporcie jak i w eksporcie z wyjątkiem napojów i tytoniu, w którym zaobserwowano niewielki spadek.

W eksporcie największy wzrost dotyczył paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 58,5%), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 44,8%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 34,9%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 27,6%), maszyn i urządzeń transportowych (o 22,8%), różnych wyrobów przemysłowych (o 22,1%), chemii i produktów pokrewnych (o 22,1%), żywności i zwierząt żywych (o 12,2%) oraz towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 9,8%), a spadek napojów i tytoniu (o 0,8%).

W imporcie wzrost zanotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 155,3%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 42,8%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 37,6%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 35,1%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 31,9%), w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 29,3%), w maszynach i urządzeniach transportowych (o 23,6%), różnych wyrobach przemysłowych (o 20,7%), w żywności i zwierzętach żywych (o 7,7%) oraz w napojach i tytoniu (o 4,3%).

Departament Handlu i Usług
Dyrektor Ewa Adach – Stankiewicz

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: