eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Handel zagraniczny I-IX 2021: saldo na poziomie 8,2 mld PLN

Handel zagraniczny I-IX 2021: saldo na poziomie 8,2 mld PLN

2021-11-17 12:15

Handel zagraniczny I-IX 2021: saldo na poziomie 8,2 mld PLN

Saldo w handlu zagranicznym na poziomie 8,2 mld PLN © pixabay.com

Z opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych dotyczących handlu zagranicznego w okresie od stycznia do września br. wynika, że obroty w eksporcie sięgnęły 942,9 mld PLN, natomiast w imporcie - 934,7 mld PLN. Oznacza to, że w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku eksport wzrósł o 24,4%%, a import o 28,4%. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 8,2 mld PLN.

Przeczytaj także: Handel zagraniczny I-VIII 2021: eksport wzrósł o 25,9%, a import o 29,2%

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro


Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 248,6 mld USD, a import 246,4 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 28,8%, a w imporcie o 32,8%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 2,2 mld USD, w analogicznym okresie 2020 r. wyniosło 7,5 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 207,4 mld EUR, a import 205,6 mld EUR (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 20,3%, a w imporcie o 24,1%). Dodatnie saldo wyniosło 1,8 mld EUR, w styczniu - wrześniu 2020 r. 6,7 mld EUR.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów


Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,3% (w tym UE 74,8%), a w imporcie – 63,4% (w tym UE 54,8%), wobec odpowiednio 86,4% (w tym UE 73,9%) i 65,3% (w tym UE 55,5%) w analogicznym okresie ub. roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,7%, a w imporcie 7,6%, wobec odpowiednio 6,0% i 6,3% w analogicznym okresie 2020 r.

Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 195,1 mld PLN (minus 51,4 mld USD, minus 42,9 mld EUR) oraz z krajami Europy Środkowo-Wschodniej minus 17,8 mld PLN (minus 4,7 mld USD, minus 3,9 mld EUR). Natomiast dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 221,2 mld PLN (58,3 mld USD, 48,6 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 193,0 mld PLN (50,9 mld USD, 42,4 mld EUR).

Obroty towarowe według ważniejszych krajów


Po trzech kwartałach 2021 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie ani w imporcie w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,1% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 65,8%), a importu ogółem – 64,6% (wobec 64,2% w styczniu - wrześniu 2020 r.).

Udział Niemiec w eksporcie był na tym samym poziomie w porównaniu z analogicznym okresem i wyniósł 28,7%, a w imporcie spadł o 0,6 p. proc. i stanowił 21,2%. Dodatnie saldo wyniosło 72,7 mld PLN (19,1 mld USD, 16,0 mld EUR) wobec 58,6 mld PLN (14,9 mld USD, 13,3 mld EUR) w analogicznym okresie ub. roku.

Import według kraju wysyłki – ogółem i grupy krajów


Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 674,8 mld PLN, w tym z UE – 623,9 mld PLN, wobec odpowiednio 542,5 mld PLN, w tym z UE 492,5 mld PLN w analogicznym okresie ub. roku.

Import według kraju wysyłki – kraje


Udział Niemiec w imporcie według kraju wysyłki, w porównaniu z importem według kraju pochodzenia, był większy o 5,3 p. proc., udział Holandii odpowiednio był większy o 2,3 p. proc., Belgii o 1,3 p. proc., Czech o 0,6 p. proc., a Francji o 0,4 p. proc.

Po trzech kwartałach br. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. odnotowano wzrost we wszystkich sekcjach towarowych zarówno w eksporcie jak i w imporcie.

W eksporcie największy wzrost dotyczył paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 49,6%), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 43,2%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 36,7%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 28,6%), maszyn i urządzeń transportowych (o 26,8%), różnych wyrobów przemysłowych (o 23,9%), chemii i produktów pokrewnych (o 22,5%), żywności i zwierząt żywych (o 12,1%), towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 7,7%) oraz napojów i tytoniu (o 0,7%).

W imporcie wzrost zanotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 131,7%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 38,9%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 38,2%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 37,5%), w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 29,8%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 29,4%), w maszynach i urządzeniach transportowych (o 25,7%), różnych wyrobach przemysłowych (o 22,4%), w żywności i zwierzętach żywych (o 7,7%) oraz w napojach i tytoniu (o 4,7%).

Departament Handlu i Usług
Dyrektor Ewa Adach – Stankiewicz

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: