eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Handel zagraniczny I-VI 2021: duże wzrosty w imporcie i eksporcie

Handel zagraniczny I-VI 2021: duże wzrosty w imporcie i eksporcie

2021-08-17 08:00

Handel zagraniczny I-VI 2021: duże wzrosty w imporcie i eksporcie

Handel zagraniczny © Stuart Miles - Fotolia.com

GUS ujawnił najświeższe dane dotyczących handlu zagranicznego w I połowie bieżącego roku. Z opublikowanego komunikatu wynika, że w badany okresie obroty w eksporcie sięgnęły 621,2 mld PLN, natomiast w imporcie - 603,8 mld PLN. Oznacza to, że w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku eksport wzrósł o 27,4%, a import o 28,3%. Dynamika wzrostu była zatem znacząca.

Przeczytaj także: Handel zagraniczny I-IV 2021: saldo wyniosło 16 mld PLN

GUS zwraca uwagę, że wysokie wzrosty w eksporcie i imporcie są przede wszystkim wynikiem bardzo niskiej bazy - w I połowie minionego roku większość krajów w związku z pandemią zdecydowała się na lockdown gospodarki.

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro


Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 165,2 mld USD, a import 160,6 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 35,2%, a w imporcie o 35,9%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 4,6 mld USD, w analogicznym okresie 2020 r. wyniosło 4,1 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 136,8 mld EUR, a import 133,0 mld EUR (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 22,9%, a w imporcie o 23,6%). Dodatnie saldo wyniosło 3,8 mld EUR, w styczniu - czerwcu 2020 r. 3,7 mld EUR.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów


Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,3% (w tym UE 74,9%), a w imporcie – 64,1% (w tym UE 55,6%), wobec odpowiednio 86,4% (w tym UE 73,6%) i 65,7% (w tym UE 55,6%) w analogicznym okresie ub. roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,6%, a w imporcie 7,0%, wobec odpowiednio 5,9% i 6,5% w analogicznym okresie 2020 r.

Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 123,6 mld PLN (minus 32,9 mld USD, minus 27,2 mld EUR) oraz z krajami Europy Środkowo-Wschodniej minus 8,0 mld PLN (minus 2,1 mld USD, minus 1,8 mld EUR). Natomiast dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 149,0 mld PLN (39,6 mld USD, 32,8 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 129,8 mld PLN (34,5 mld USD, 28,6 mld EUR).

Obroty towarowe według ważniejszych krajów


Po sześciu miesiącach 2021 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie ani w imporcie.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,3% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 65,7%), a importu ogółem – 64,6% (wobec 64,1% w styczniu - czerwcu 2020 r.).

Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,3 p. proc. i wyniósł 28,7%, a w imporcie o 0,1 p. proc. i stanowił 21,6%. Dodatnie saldo wyniosło 47,9 mld PLN (12,7 mld USD, 10,5 mld EUR) wobec 37,2 mld PLN (9,3 mld USD, 8,4 mld EUR) w analogicznym okresie ub. roku.

Import z Wielkiej Brytanii po sześciu miesiącach 2021 r. wy-niósł 9,7 mld PLN, 2,6 mld USD oraz 2,1 mld EUR

fot. Stuart Miles - Fotolia.com

Handel zagraniczny

W I połowie br. GUS odnotował znaczący wzrost dynamiki eksportu i importu


Import według kraju wysyłki – ogółem i grupy krajów


Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 441,6 mld PLN, w tym z UE – 409,1 mld PLN, wobec odpowiednio 421,4 mld PLN, w tym z UE 358,8 mld PLN w analogicznym okresie ub. roku.

Import według kraju wysyłki – kraje


Udział Niemiec w imporcie według kraju wysyłki, w porównaniu z importem według kraju pochodzenia, był większy o 5,3 p. proc., udział Holandii odpowiednio był większy o 2,3 p. proc., Belgii o 1,4 p. proc., Czech o 0,6 p. proc., a Francji o 0,5 p. proc.

Po sześciu miesiącach br. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. odnotowano wzrost we wszystkich sekcjach towarowych w imporcie, natomiast w eksporcie spadek tylko w jednej sekcji towarowej.

W eksporcie największy wzrost dotyczył surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 37,8%), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 37,1%), maszyn i urządzeń transportowych (o 35,6%), paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 29,4%), różnych wyrobów przemysłowych (o 28,1%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 28,0%), chemii i produktów pokrewnych (o 20,8%), żywności i zwierząt żywych (o 10,1%) oraz napojów i tytoniu (o 1,4%), natomiast spadek odnotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 16,2%).

W imporcie wzrost zanotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 91,6%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 34,8%), w maszynach i urządzeniach transportowych (o 31,3%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 30,4%), różnych wyrobach przemysłowych (o 27,7%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach po-chodnych (o 25,5%), w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 25,2%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 18,2%), w napojach i tytoniu (o 8,1%) oraz w żywności i zwierzętach żywych (o 5,8%).

Departament Handlu i Usług
Dyrektor Ewa Adach – Stankiewicz

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: