eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Lewiatan przedstawia 10 rekomendacji dla zielonej gospodarki

Lewiatan przedstawia 10 rekomendacji dla zielonej gospodarki

2021-02-19 09:16

Lewiatan przedstawia 10 rekomendacji dla zielonej gospodarki

Należy rozwijać niskoemisyjny transport © pixabay.com

Jeszcze w lutym ma pojawić się Nowy Ład Polski. Pod tą nazwą kryje się plan wielopłaszczyznowych reform, które w swoim zamyśle mają przyczynić się do poprawy i usprawnienia życia gospodarczego i społecznego. Konfederacja Lewiatan przedstawia 10 rekomendacji w zakresie rozwiązań, dla których powinno znaleźć się miejsce, podkreślając przy tym znaczenie inwestycji w zieloną gospodarkę. To w nich upatruje się szansy na jakościowy i technologiczny przełom w naszej gospodarce.

Przeczytaj także: Kto i co odpowiada za smog? Wielu winnych

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak zdaniem Konfederacji Lewiatan powinna przedstawiać się transformacja sektora ciepłowniczego?
  • Co zrobić, aby sektor OZE rozwijał się bardziej dynamicznie?
  • Co nowe przepisy mogą oznaczać dla banków?


1. Decentralizacja sektora energii


Decentralizacja produkcji energii to coś, czym na świecie zajęto się już dość dawno. W Polsce głośno mówi się o takiej konieczności i rozwija ten trend dopiero od 2019 roku. Z tego też względu Lewiatan uważa, że koniecznością jest dziś położenie nacisku na technologię pozyskiwania energii z OZE wśród gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Warto podjąć też działania, które pomogą przedsiębiorstwom osiągnąć samowystarczalność energetyczną w oparciu o OZE, wdrożyć rozwiązania biznesowe oparte na długoterminowych umowach między nimi i dostawcami energii z OZE.

fot. pixabay.com

Należy rozwijać niskoemisyjny transport

Poprawa jakości powietrza jest ściśle związana z rozwojem nisko- i zeroemisyjnego transportu publicznego i indywidualnego, który potrzebuje szeroko dostępnej infrastruktury do ładowania pojazdów.


2. Sprzyjająca legislacja oraz programy wsparcia


Aby cały sektor odnawialnych źródeł energii rozwijał się dynamicznie, konieczne są zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii oraz tzw. ustawie antywiatrakowej, liberalizujące zasadę „10h”. Lewiatan uważa, że należy też rozwijać systemy wsparcia finansowego OZE ze środków publicznych.

3. Modernizacja sieci elektroenergetycznej


Aby rozwijać energetykę rozproszoną i elektromobilność, korzystać z magazynowanej energii oraz elastycznego krajowego systemu elektroenergetycznego, potrzebujemy sprawnej i nowoczesnej sieci przesyłającej i dystrybuującej energię. Programowi rozwoju sieci powinna towarzyszyć zmiana modelu funkcjonowania rynku energii, w tym wprowadzenie rynku lokalizacyjnego.

4. Inteligentne sieci dystrybucyjne / inteligentne liczniki


Inteligentne sieci dystrybucyjne umożliwiają przyłączanie i pracę coraz większej liczby rozproszonych źródeł OZE, rozwój rynku prosumentów (np. mikrowytwórców energii), obniżenie kosztów funkcjonowania sieci i zapewnienie energii dla elektromobilności. Upowszechnienie tych urządzeń to szansa rozwojowa dla rodzimych przedsiębiorstw z branży IT - pisze Konfederacja Lewiatan.

5. Termomodernizacja budynków


Nie trzeba nikogo przekonywać, że jest to najskuteczniejszy sposób na zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania zimą i chłodzenia latem. Z perspektywy indywidualnej to również więcej pieniędzy w domowym budżecie.

Promujmy projekty tzw. głębokiej termomodernizacji, obejmujące zarówno termoizolację samego budynku, jak i wymianę źródeł ciepła oraz zastosowanie nowoczesnych źródeł energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, użyteczności publicznej oraz obiektach przemysłowych.

6. Transformacja sektora ciepłowniczego


Transformacja sektora ciepłowniczego zbyt długo pozostawała na uboczu krajowej polityki energetycznej. W rezultacie Polska ma w sezonie grzewczym najgorszej jakości powietrze (powód - smog).

Konieczna jest zmiana modelu rynku ciepła (przepisów taryfowych i pozataryfowych), tak aby ramy prawne wspierały transformację, a także znaczące nakłady finansowe, również ze środków publicznych, na modernizację systemów ciepłowniczych i wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach ogrzewanych indywidualnie.

7. Optymalne zużycie energii w przemyśle i usługach


Do realizacji celów środowiskowych i społecznych niezbędna jest poprawa efektywności energetycznej, czyli zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług. Obowiązujący system białych certyfikatów, który miał promować tego typu inwestycje, wciąż nie zapewnia odpowiednich bodźców, konieczna jest więc jego modyfikacja.

Ważna jest również promocja różnych form współpracy i finansowania działań np. w ramach usług ESCO (przedsiębiorstwa świadczące usługi energetyczne), z wykorzystaniem kontraktów EPC (kontrakty z gwarantowanym poziomem oszczędności energii) i w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

8. Wykorzystanie morskich farm wiatrowych


Morskie farmy wiatrowe stanowią w Polsce niszę biznesową, czekającą na zagospodarowanie. To również szansa na rozwój ekonomiczny kraju oraz gwarancję bezpieczeństwa energetycznego.

9. Niskoemisyjny transport


Poprawa jakości powietrza jest ściśle związana z rozwojem nisko- i zeroemisyjnego transportu publicznego i indywidualnego, który potrzebuje szeroko dostępnej infrastruktury do ładowania pojazdów, w tym sieci szybkich ładowarek. Preferowane kierunki działań ze strony popytowej obejmują wsparcie promujące zakup lub leasing nowych nisko- i zeroemisyjnych pojazdów (elektrycznych i hybrydowych) w oparciu o bodźce finansowe i behawioralne oraz modernizację taboru w transporcie publicznym na niskoemisyjny (elektryczny, hybrydowy czy wodorowy).

10. Technologie przyszłości


Energetyka wiatrowa na lądzie oraz słoneczna są już efektywne ekonomicznie. Aby dodatkowo zwiększyć ich opłacalność, trzeba rozwijać towarzyszące im technologie, takie jak magazyny energii elektrycznej czy samochody elektryczne. Czynnikiem sprzyjającym poprawie pozycji Polski jest wzmacnianie popytu wewnętrznego, który powinien być wykreowany poprzez przewidywalne regulacje w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym kontynuacji systemu wsparcia OZE, rozwoju transportu nisko – i zero emisyjnego oraz długoterminowej strategii wodorowej.
Inwestycje w zieloną gospodarkę są ogromną szansą na dokonanie jakościowego i technologicznego przełomu w naszej gospodarce. Z badań Lewiatana przeprowadzonych wśród firm członkowskich wynika, że 40% przedsiębiorców uważa, że działania w tym kierunku są bardzo potrzebne. Firmy dostrzegają, że czysta energia, link https://www.egospodarka.pl/166541,Lewiatan-10-rekomendacji-dla-neutralnosci-klimatycznej-Nie-tylko-OZE,1,39,1.html ochrona klimatu>, to nie temat zastępczy, lecz szansa na zielony impuls gospodarczy, niezmiernie ważny dla szybszego wyjścia z kryzysu gospodarczego. Już w tym roku uruchomione mają zostać ogromne środki na transformację energetyczną, technologiczną i społeczną, które będą pochodziły zarówno z wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy. W Nowym Polski Ładzie inwestycje w zieloną gospodarkę powinny mieć absolutny priorytet - mówi Dorota Zawadzka - Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: