eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Amazon "kupuje" Cypr, czyli szokujące prognozy Saxo Banku na 2021

Amazon "kupuje" Cypr, czyli szokujące prognozy Saxo Banku na 2021

2020-12-09 09:36

Amazon "kupuje" Cypr, czyli szokujące prognozy Saxo Banku na 2021

Amazon „kupuje” Cypr © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (10)

Saxo Bank opublikował 10 Szokujących Prognoz na 2021 rok. To szereg mało prawdopodobnych, ale często niedocenianych wydarzeń, których materializacja mogłaby wstrząsnąć rynkami finansowymi.

Przeczytaj także: Szokujące Prognozy Saxo Banku… które okazały się nie tak szokujące

10 Szokujących Prognoz na 2021 rok


  1. Amazon „kupuje” Cypr
  2. Niemcy udzielają Francji pomocy finansowej
  3. Blockchain eliminuje fake newsy
  4. Nowa chińska waluta cyfrowa wstrząsa przepływami kapitałowymi
  5. Synteza jądrowa przenosi ludzkość w świat bogactwa energetycznego
  6. Bezwarunkowy dochód podstawowy dziesiątkuje duże miasta
  7. Dywidenda innowacyjna doprowadza do utworzenia Obywatelskiego Funduszu Technologicznego
  8. Skuteczna szczepionka na Covid-19 uderza w przedsiębiorstwa
  9. Słoneczny sukces srebra w związku z popytem na instalacje fotowoltaiczne
  10. Nowe technologie zapewniają turbodoładowanie rynkom granicznym i wschodzącym

Warto pamiętać, że nie są to oficjalne prognozy rynkowe Saxo na 2021 rok. To raczej ostrzeżenie przed potencjalnie błędnym zarządzaniem ryzykiem przez inwestorów, którzy zakładają zaledwie jednoprocentowe prawdopodobieństwo wystąpienia opisywanych zdarzeń. Szokujące Prognozy mają skłonić do rozważenia wszystkich możliwych sytuacji, nawet jeżeli nie są one bardzo prawdopodobne – to szczególnie istotne w kontekście tegorocznego nieoczekiwanego kryzysu związanego z Covid-19. Zdarzenia o najsilniejszym oddziaływaniu (a zatem istotnie „szokujące”) okazują się zwykle tymi, które stanowią zaskoczenie dla konsensusu.

Steen Jakobsen, dyrektor ds. inwestycji w Saxo Banku, komentuje Szokujące Prognozy na 2021 rok:
Pandemia Covid-19 i bolesny cykl wyborczy w Stanach Zjednoczonych przybliżyły to, co mogło wydawać się odległą przyszłością, drastycznie przyspieszając niemal każdy kluczowy społeczny i technologiczny trend. Krótko mówiąc, traumy 2020 r. powodują, że w 2021 r. przyszłość stanie się teraźniejszością.
- Byliśmy świadkami najszybszej bessy i ożywienia gospodarczego w historii, a bilanse banków centralnych i deficyty fiskalne eksplodowały w bezprecedensowym tempie. Dlatego nasza nie do końca szokująca prognoza jest taka, że 2021 r. zapoczątkuje proces weryfikacji, czy „przeciąganie i udawanie" może trwać w nieskończoność, nawet jeżeli rynki już uwzględniają to oczekiwanie w swoich wycenach.
- Covid-19 przyspieszył wszystkie kluczowe trendy, przede wszystkim strukturalnej transformacji rynku pracy, jednak równocześnie cały tort gospodarczy jeszcze bardziej urośnie - nawet per capita. Nadchodzi bezwarunkowy dochód podstawowy, który stworzy nowe sposoby na życie i nowe priorytety. Będzie również wymagał nowych metod redystrybucji tortu gospodarczego, bez których całość zasobów bez końca i w ograniczający sposób koncentrowałaby się w rękach monopolistów i rentierów. Kluczowym czynnikiem sprzyjającym tej przyszłości jest wzrost ilości dostępnej energii per capita, przy niemal zerowym negatywnym oddziaływaniu na zasoby naturalne i z wystarczającą ilością dodatkowej mocy na potrzeby korzystania ze Sztucznej Inteligencji i obliczeń kwantowych. Przybliżyłoby nas to do zwalczenia raka, zapobieżenia konsekwencjom ewentualnych przyszłych pandemii oraz rozwiązania problemu fake newsów dzięki turbodoładowanej technologii blockchain.

1. Amazon „kupuje” Cypr


W 2021 r. Amazon oraz inni internetowi monopoliści i giganci z branży IT z coraz większym niepokojem będą obserwować dążenia rządów do ograniczania ich wpływów. Korporacje te stały się zbyt potężne i są bardzo nisko opodatkowane. Od dawna zatrudniają armię lobbystów, a niektóre przyjmują wręcz quasi-rządowe podejście. Przykładem może być Microsoft, który otworzył w Nowym Jorku przedstawicielstwo przy ONZ i zatrudnił dyplomatę do utrzymywania relacji z rządami europejskich państw. Facebook z kolei ustanowił „Sąd Najwyższy” do rozpatrywania reklamacji i innych kwestii.

W 2021 r., w miarę, jak temperatura w centrali będzie rosła, odpowiednie kroki podejmie Amazon, przenosząc swoją unijną siedzibę na Cypr. Po doświadczeniu twardej ręki UE w czasie kryzysu długu publicznego w latach 2010-2012, państwo to z radością powita internetowego giganta i związane z nim wpływy podatkowe, które umożliwią obniżenie relacji długu do PKB o prawie 100%.

fot. mat. prasowe

Amazon „kupuje” Cypr

Saxo Bank prognozuje, że w 2021 r. Amazon przeniesie swoją unijną siedzibę na Cypr.


Konsultanci Amazona „pomogą” Cyprowi zreformułować kodeks podatkowy na kształt wersji irlandzkiej, jednak przy jeszcze niższych stawkach podatku dochodowego i innych należności od osób prawnych. Wszystko to przy aprobacie władz i społeczeństwa tego kraju w kontekście przyszłych zysków i niższych stawek podatkowych.

Jednak unijni regulatorzy szybko zorientują się w sytuacji i podejmą kroki przeciwko Amazonowi, zmuszając korporację do zmiany praktyk, a Cypr i inne państwa członkowskie do harmonizacji przepisów podatkowych. Również Stany Zjednoczone i inne kraje zaczną zwalczać monopolistów w 2021 r., a arogancja tych spółek zostanie ukarana.

Inwestycje: sprzedaż akcji monopolistycznych spółek technologicznych, w szczególności AMZN.

2. Niemcy udzielają Francji pomocy finansowej


Francja będzie jednym z europejskich krajów o największym zadłużeniu w nadchodzących latach. Przed pandemią Covid-19, dług publiczny sięgał niemal 100% PKB, a dług prywatny gwałtownie rósł do poziomu prawie 140% PKB – przekraczając zadłużenie Włoch (106%) czy Hiszpanii (119%). Działania ratunkowe wobec pandemii jedynie przyspieszyły ten proces – przewiduje się, że w 2021 r. poziom długu publicznego Francji przekroczy 120% PKB.

fot. mat. prasowe

Niemcy udzielają Francji pomocy finansowej

Saxo Bank prognozuje, że Francja będzie zmuszona do zwrócenia się do Niemiec z prośbą o umożliwienie EBC dodrukowania euro w celu ratowania francuskich banków i uniknięcia załamania całego systemu.


Pomimo olbrzymiego, wynoszącego 100 mld EUR pakietu bodźców fiskalnych i programu, w ramach którego państwo gwarantuje do 90% kredytów dla firm, Francja nie będzie w stanie uniknąć fali upadłości, ponieważ wiele spółek z sektora usługowego będzie bezsilnych wobec nieustannie wprowadzanych i odwoływanych lockdownów. Inwestorzy coraz pesymistyczniej zapatrywać się będą na przyszłą rentowność kapitału własnego i w efekcie zaczną masowo wyprzedawać akcje francuskich megabanków. Przychody netto będą spadać, a rezerwy na kredyty rosnąć, przez co kapitalizacja i relacja ceny do wartości księgowej francuskich banków sięgną bezprecedensowo niskich poziomów. Ze względu na fatalny stan finansów publicznych i wyjątkowo wysoki poziom długu, Francja nie będzie miała wyboru i będzie zmuszona do pokornego zwrócenia się do Niemiec z prośbą o umożliwienie EBC dodrukowania wystarczającej ilości euro w celu ratowania francuskich banków i uniknięcia załamania całego systemu.

Inwestycje: prawdopodobnie bezpieczniej jest kupować akcje banków francuskich po bailoucie, niż sprzedawać je przed nim, jednak oba warianty są możliwe.

3. Blockchain eliminuje fake newsy


W 2021 r. rosnące zagrożenie dezinformacją i erozja zaufania do nawet znanych serwisów informacyjnych osiągnie poziom krytyczny i niezbędna będzie reakcja całej branży. Największe koncerny medialne i platformy społecznościowe będą zmuszone do przeciwdziałania sfabrykowanym i wprowadzającym w błąd informacjom. Rozwiązaniem będzie rozległa sieć blockchain skoncentrowana na rozpowszechnianiu wiadomości w sposób niezmieniony, z możliwością weryfikacji zarówno treści, jak i źródła. Dzięki swojej strukturze, wprowadzane zmiany byłyby natychmiast widoczne dla wszystkich, a każda informacja umożliwiałaby identyfikację jej źródła, co wyeliminowałoby fake newsy.

fot. mat. prasowe

Blockchain eliminuje fake newsy

Największe koncerny medialne i platformy społecznościowe będą zmuszone do przeciwdziałania sfabrykowanym i wprowadzającym w błąd informacjom. Rozwiązaniem będzie rozległa sieć blockchain.


Twitter czy Facebook zdecydowanie zainwestowałyby w taką technologię, motywowane głównie instynktem samozachowawczym, ponieważ znacznie wzrośnie obserwowane od kilku lat ryzyko zaostrzenia nadzoru. Alternatywne serwisy informacyjne rozpowszechniające teorie spiskowe, takie jak QAnon, szerzące dezinformacje na temat pandemii koronawirusa, rozpowszechniające rzekome dowody na oszustwa wyborcze itp. nieoczekiwanie przestaną być dostępne na największych platformach społecznościowych. Zwycięży rzeczywistość, a „komory echa” przegrają.

Inwestycje: kupno akcji Verizon, IBM i mediów społecznościowych.

4. Nowa chińska waluta cyfrowa wstrząsa przepływami kapitałowymi


Digital Currency Electronic Payment (DCEP) będzie opartą na technologii blockchain cyfrową wersją juana (CNY). W 2019 r. 80% wszystkich płatności w Chinach odbywało się za pośrednictwem aplikacji WeChat Pay i AliPay. Ludowy Bank Chin będzie chciał pójść o krok dalej i w ramach tego procesu poprawić skuteczność polityki pieniężnej i fiskalnej dzięki coraz bardziej bezgotówkowemu społeczeństwu i w celu zwiększenia inkluzywności finansowej.

fot. mat. prasowe

Nowa chińska waluta cyfrowa wstrząsa przepływami kapitałowymi

Digital Currency Electronic Payment (DCEP) będzie opartą na technologii blockchain cyfrową wersją juana (CNY).


Zapewnienie cudzoziemcom pełnego dostępu do chińskich rynków kapitałowych zlikwiduje główną obawę zagranicznych inwestorów dotyczącą transakcji i inwestycji w CNY, tj. kwestię płynności tej waluty i bezpośredniego dostępu do własnych inwestycji na terytorium Chin. Równocześnie stabilność chińskiej waluty oraz zintegrowane z nią identyfikowalność i nadzór dzięki technologii blockchain dosłownie wyeliminują ryzyko ucieczki kapitału czy nielegalnych przekazów środków poza Chiny.

Pomysł ten wpisze się w ramy chińskiego systemu podwójnego obiegu, poprawiając przejrzystość na terytorium Państwa Środka, a równocześnie zwiększając wykorzystanie CNY za granicą jako atrakcyjnej alternatywy dla dolara amerykańskiego w transakcjach. Jako sponsorowana przez rząd scentralizowana waluta będzie ona nadal postrzegana jako „pieniądz fiducjarny”, jednak z perspektywy Chin będzie to po prostu właściwość cyfrowego juana, ponieważ pozwoli na ujemne oprocentowanie „gotówki”, a docelowy poziom nominalnego PKB będzie znacznie łatwiejszy do osiągnięcia.

Otwarcie chińskiego rachunku kapitałowego i stworzenie waluty, która mogłaby rywalizować z dolarem amerykańskim o status waluty rezerwowej pomoże zwiększyć konsumpcję w Chinach, sfinansować nowy chiński system emerytalny i pogłębić rynki kapitałowe w Państwie Środka.

Inwestycje: sprzedaż dolara amerykańskiego i intensywna inwestycja w chińskie obligacje skarbowe i akcje kosztem papierów pozostałych krajów.

 

1 2

następna

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: