eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Filantropia efektem ubocznym COVID-19?

Filantropia efektem ubocznym COVID-19?

2020-09-03 12:05

Filantropia efektem ubocznym COVID-19?

Wolontariusze © vectorfusionart - Fotolia.com

Jeszcze przed pandemią Polacy dość chętnie angażowali się w różnego rodzaju akcje charytatywne, a okazją ku temu były m.in. święta Bożego Narodzenia. Wiele wskazuje jednak na to, że dobroczynność może upowszechnić się w jeszcze większym stopniu. Potwierdzeniem tego są rezultaty badania „Filantropia w CEE 2020”. Wynika z nich bowiem, że wraz z wybuchem pandemii pokaźne grono Polaków zaczęło zwracać na dobroczynność znacznie większą uwagę niż wcześniej.

Przeczytaj także: Filantropia: jesteśmy hojni i tego samego oczekujemy od biznesu

Przed nami wyniki badania „Filantropia w CEE 2020”. Opracowanie zrealizowane przez Kantar Polska na zlecenie Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe bierze pod lupę zachowania i oczekiwania darczyńców indywidualnych z Europy Środkowo-Wschodniej.

Oszacowany przez autorów badania potencjał filantropijny regionu CEE sięga 3,3 mld Euro, z czego około 2 mld euro na pomaganie przekazywane jest już dziś. Kwota ta wydaje się być dość okazała dopóki jednak nie porównamy jej z najbardziej dojrzałym pod względem filantropii rynkiem świata. Wówczas okaże się, że datki przekazywane rocznie przez darczyńców z Europy Środkowo-Wschodniej stanowią zaledwie 3,7% kwot przekazywanych przez Amerykanów.

Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że Polacy deklarują chęć większego angażowania się w działania charytatywne - nawet w wysokości 1,9 miliarda euro rocznie.

Co równie istotne, aż 39% Polaków stwierdziło, że pandemia COVID-19 zmieniła ich zachowania w obszarze dobroczynności, a dla około 13% był to moment przełomowy, aby zacząć pomagać, gdyż wcześniej tego nie robili. Mężczyźni częściej wpłacają środki w sposób regularny i średnia wartość ich wpłat jest o 40% wyższa. Kobiety zdecydowanie chętniej korzystają z alternatywnych form wspierania, a na ich aktywność wpływają posty i zbiórki na Facebooku.

fot. vectorfusionart - Fotolia.com

Wolontariusze

Wolontariat jest najpopularniejszy wśród osób młodych.


Jako mieszkańcy CEE mamy wysokie oczekiwania od biznesu. Aż dwie trzecie z nas oczekuje, że firmy będą coraz częściej włączać się w działania odpowiedzialne społecznie. Istotną zachęta do tego typu działalności może być fakt, że blisko połowa Polaków (47%) deklaruje, że zapłaci więcej za produkty marek społecznie odpowiedzialnych, a dla więcej niż co trzeciej osoby (38%) prowadzenie przez firmę działań w obszarze CSR jest zachętą do zakupu jej produktów lub usług.

BADANIE „FILANTROPIA W CEE 2020” – wybrane dane:


Obecnie w Polsce środki na cele dobroczynne przekazuje co drugi z nas (51%). Póki co wspieramy cele dobroczynne najmniej hojnie wśród krajów CEE.

Darczyńcy z Polski przeznaczają na wydatki filantropijne średnio 350 zł rocznie, co w przeliczeniu na mieszkańca daje kwotę 180 zł rocznie. Odpowiada ona niecałym 0,5% średnich zarobków w Polsce. Co ciekawe, dobrze rozumiemy znaczenie strategii w filantropii - aż 7 na 10 darczyńców chce wiedzieć, co zmienia się dzięki ich działaniom (tzw. social impact). Co druga wpłata (51%) odbywa się przy wykorzystaniu przelewu bankowego.

Wolontariat czasu i kompetencji


Wolontariat to wciąż mniej popularna forma pomagania w porównaniu z przekazywaniem środków finansowych, ale już zauważalna – realizuje go zaledwie co trzeci mieszkaniec krajów CEE. W Polsce ten odsetek wynosi 32%. Wolontariat jest najpopularniejszy wśród osób młodych (do 30 lat)- 38%, co sugeruje, iż w przyszłości taka forma wsparcia będzie zyskiwała na znaczeniu. Obecnie 14% mieszkańców CEE wskazało, że pracodawca umożliwia im realizację wolontariatu w ramach godzin pracy. Wśród tych, którzy nie mają takiej opcji, oczekiwałoby jej aż blisko 4 na 10 pracowników. Na taką formę pomagania chcieliby poświęcić 2-3h w miesiącu.

Filantropia i biznes


Wyniki badań pokazują, że jako mieszkańcy CEE mamy wysokie oczekiwania od biznesu. Aż dwie trzecie z nas oczekuje, że firmy będą coraz częściej włączać się w działania odpowiedzialne społecznie. Istotną zachęta do tego typu działalności może być fakt, że w Polsce blisko połowa badanych (47%) wskazuje, że zapłaci więcej za produkty marek społecznie odpowiedzialnych, a dla więcej niż co trzeciej osoby (38%) prowadzenie przez firmę działań w obszarze CSR jest zachętą do zakupu jej produktów lub usług.

Filantropia i podatki


Mimo tego, że ulgi podatkowe od darowizn to istotna wartość dla darczyńców, nie są one zbyt popularne wśród mieszkańców CEE. O tym, że istnieje taka zachęta do pomagania, słyszała niecała połowa z nas. Co więcej, wiedza o istnieniu ulg wcale nie przekłada się na aktywne ich wykorzystanie. Polacy oceniają obecnie funkcjonujący system ulg jako zachęcający do pomagania w niewielkim stopniu - zaledwie co trzeciego (29%) zachęca on do dzielenia się swoim majątkiem z innymi. Co ciekawe, aż 64% Polaków oczekiwałoby wprowadzenia ulg za wolontariat.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)


Według mieszkańców CEE osiąganie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) powinno być wspierane przede wszystkim przez administrację publiczną. Jednak zapytani o to, kto faktycznie je wspiera, respondenci zdecydowanie rzadziej wskazywali rządy, doceniając jednocześnie rolę organizacji społecznych, biznesu i darczyńców indywidualnych.

Badanie „Filantropia w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) 2020”
Badanie zostało przeprowadzone w maju 2020 roku przez Kantar wśród mieszkańców czterech krajów: Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Na każdym rynku zrealizowanych zostało 600 wywiadów z osobami w wieku 18-65 lat z odwzorowaniem struktury demograficznej społeczeństw ze względu na wiek, płeć i wielkość miejsca zamieszkania. Metoda zbierania danych: CAWI (online). Wyniki sumaryczne są średnimi ważonymi, uwzględniającymi liczbę mieszkańców poszczególnych krajów. Badanie zostało zlecone przez i sfinansowane ze środków własnych Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe – niezależny, apolityczny think tank.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: