eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce wzrosło o 5,5 proc.

Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce wzrosło o 5,5 proc.

2020-02-20 09:44

Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce wzrosło o 5,5 proc.

Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce wzrosło o 5,5 proc. © turgaygundogdu - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Odnotowany w ostatnim kwartale minionego roku wzrost zatrudnienia w firmach Nowoczesnej Gospodarki osiągnął poziom 5,72 proc., co potwierdza, że rezultaty wypracowane w tym zakresie przez awangardę biznesu ciągle przewyższają te, które osiąga ogół rynku (wg GUS 2,30 proc.). Analogiczne rezultaty dla całego minionego roku wyniosły odpowiednio 5,50 proc. i 2,70 proc.

Przeczytaj także: Nowoczesna Gospodarka: zatrudnienie w III kw. 2019

Nowoczesna Gospodarka to firmy, które nieustannie wprowadzają usprawnienia działalności, korzystając przy tym m.in. z nowoczesnych technologii i outsourcingu. Wdrażanie innowacji nie perturbuje ich podstawowej działalności, ponieważ część zadań powierzają zewnętrznym partnerom biznesowym. W efekcie tak przyjętej strategii stają się liderami w swoich branżach, wyznaczając standardy, które bywają wyznacznikiem sukcesu dla ich konkurentów. Dane i kierunki rozwoju Nowoczesnej Gospodarki traktować można jako prognozę koniunktury m.in. na rynku pracy.

W skali całego 2019 r. firmy Nowoczesnej Gospodarki osiągnęły wyższą dynamikę zatrudnienia (+5,5 proc. vs 2018 r.) niż ogół rynku (+2,7 proc. vs 2018 r. wg Głównego Urzędu Statystycznego) – wynika z najnowszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 / FY 2019” opracowanego przez ADP Polska. Biorąc pod uwagę ostatni kwartał ubiegłego roku lepiej z wyzwaniami na rynku pracy radziły sobie również innowacyjne przedsiębiorstwa (+5,72 proc. NG vs +2,3 proc. wg GUS). W efekcie tego Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki wzrósł i wyniósł 111,29.

fot. mat. prasowe

Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki

W ostatnim kwartale minionego roku Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki wzrósł do poziomu 111,29.


W 2019 r. najwyższą dynamikę wzrostu odnotowały w Polsce małe firmy usługowe, które zwiększyły zatrudnienie aż o 8,26 proc. w stosunku do 2018 r. Zdecydowane wyhamowanie nastąpiło natomiast w sektorze produkcyjnym, gdzie w IV kw.
2019 r. zatrudnienie zwiększyło się o zaledwie 2,94 proc. – jest to najniższy wynik w 8-letniej historii raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce” przygotowanego przez ADP Polska.
– Największym wyzwaniem, z jakim w 2019 r. zmagali się polscy pracodawcy, jest niewątpliwie niedobór pracowników. Chociaż grudzień zakończył się z 5,2 proc. stopą bezrobocia, co oznaczało wzrost w stosunku do wcześniejszych miesięcy, to jednak nie można być pewnym, że tendencja ta utrzyma się również w 2020 r. Zestawiając ze sobą rezultaty firm Nowoczesnej Gospodarki i ogół rynku, widzimy, że to właśnie innowacyjne przedsiębiorstwa skuteczniej przyciągają do pracy nowych pracowników oraz lepiej radzą sobie z rosnącymi kosztami prowadzenia biznesu oraz zmianami na rynku pracy. A tych w 2019 r. było wiele, m.in. zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, uruchomienie PPK w największych przedsiębiorstwach czy wprowadzenie PIT 0 – wymienia Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Małe firmy usługowe siłą napędową Nowoczesnej Gospodarki


Drugi rok z rzędu usługowe firmy Nowoczesnej Gospodarki zakończyły rok z wyższą dynamiką wzrostu zatrudnienia (+6,02 proc. vs 2018 r.) niż przedsiębiorstwa produkcyjne (+4,45 proc. vs 2018 r.).

W znacznym stopniu do sukcesu sektora usługowego przyczyniły się małe firmy, które w skali roku odnotowały aż 8,26 proc. wzrost zatrudnienia (vs 2018 r.). Jednak koniec 2019 r. przyniósł wyhamowanie dynamiki zatrudnienia w tych firmach i po raz pierwszy od II kw. 2018 r. przyjęły one do pracy mniej osób niż duże przedsiębiorstwa (+7,02 proc. vs +7,07 proc. w IV kw. br.). Tym samym dystans między małymi a dużymi firmami zmalał i wyniósł 0,05 p.p. Dla porównania w poprzednim kwartale było to rekordowe 5,13 p.p.

Zadyszka firm produkcyjnych


Przez cały 2019 r., z kwartału na kwartał firmy produkcyjne odnotowywały coraz niższą dynamikę wzrostu zatrudnienia. W I kw. 2019 r. innowacyjne przedsiębiorstwa produkcyjne zwiększyły zatrudnienie o 5,95 proc., w II kw. było to już 5 proc. (vs I i II kw. 2018 r.). W III kw., mimo wzrostu prac sezonowych w tym czasie, firmy produkcyjne zatrudniły tylko o 3,89 proc. więcej osób niż w III kw. 2018 r. Tendencja ta utrzymała się również w ostatnim kwartale 2019 r., kiedy sektor produkcyjny odnotował najniższy wzrost dynamiki zatrudnienia w historii raportu – 2,94 proc.(vs IV kw. 2018 r.).
W rezultacie, w całym 2019 r. firmy produkcyjne zatrudniły o 4,45 proc. więcej osób niż w 2018 r.

– Chociaż firmy Nowoczesnej Gospodarki wciąż lepiej radzą sobie z wyzwaniami rynku, to jednak widoczne jest wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia w sektorze produkcyjnym. Przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem, podobnie jak ogół rynku, są bardziej wrażliwe na zmiany na rynku pracy, również trudniej jest im się do nich dostosować – jak choćby np. uatrakcyjniając metody rekrutacji, na co często decydują się przedsiębiorstwa usługowe. Firmy produkcyjne i ogół rynku silniej odczuwają także wyższe koszty produkcji, związane z np. droższym prądem, surowcami itp. Z drugiej strony wydaje się natomiast, że już doszliśmy do momentu, gdy poziom osób pozostających stale nieaktywnych zawodowo osiągnął najniższy możliwy pułap, dlatego konieczne będzie zwiększenie konkurencyjności firm na międzynarodowym rynku pracy. Z tego względu w 2020 r. kluczowe będą prace nad wydłużeniem możliwego czasu pracy cudzoziemców w ramach uproszczonej procedury zatrudniania. Obecne pół roku wydaje się za krótkie, ponieważ po tym okresie obcokrajowiec wraca do rodzimego państwa, aby po pół roku ponownie przyjechać do Polski – wymienia Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

fot. mat. prasowe

Zmiany zatrudnienia w sektorze usługowym Nowoczesnej Gospodarki wg wielkości firm

W znacznym stopniu do sukcesu sektora usługowego przyczyniły się małe firmy.


Metodologia
Raport ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 2019 / FY 2019” został opracowany przez ekspertów ADP Polska w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy w okresie Q1 2014 – Q4 2019, które zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego reprezentatywnymi dla całego rynku zatrudnienia w Polsce. Obliczenia dotyczące Nowoczesnej Gospodarki uwzględniają wyłącznie wzrost organiczny, z wyłączeniem zjawisk typu fuzje i przejęcia kapitałowe pomiędzy przedsiębiorstwami. Próba badawcza to ponad 220 firm korzystających z usług ADP Polska, w tym 1/3 firm produkcyjnych, 2/3 firm usługowych oraz ok. 120 tys. obsługiwanych pracowników w ciągu miesiąca. Pod uwagę brane były przedsiębiorstwa będące liderami rynku w swoich branżach – innowacyjne, elastyczne organizacyjnie, często posiadające kapitał zagraniczny i stosujące zaawansowane technologicznie narzędzia oraz korzystające z outsourcingu. Wśród przebadanych branż należy wymienić sprzedaż detaliczną, usługi, produkcję, telekomunikację, IT, finanse oraz farmację.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: