eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 2013-2015

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 2013-2015

2016-10-31 11:31

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 2013-2015

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 2013-2015 © Pixelbliss - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Główny Urząd Statystyczny opublikował najświeższe dane dotyczące działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw. Z opracowania wynika m.in., że udział przedsiębiorstw, które zdecydowały się na innowacje jest największy w jednostkach zatrudniających powyżej 250 osób, a nakłady na działalność innowacyjną były zdecydowanie większe w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Przeczytaj także: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 2011-2013

Jak wynika z najnowszych danych przedstawionych przez GUS, w latach 2013‐2015 aktywność innowacyjną wykazało 18,9% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 10,6% przedsiębiorstw usługowych (wobec 18,6% i 12,3% w latach 2012‐2014). Nowe lub istotnie ulepszone innowacje produktowe lub procesowe wprowadziło 17,6% przedsiębiorstw przemysłowych i 9,8% przedsiębiorstw usługowych (w latach 2012‐2014 odpowiednio 17,5% i 11,4%). Nakłady na działalność innowacyjną poniesione w 2015 r. wyniosły 31094,1 mln zł w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz 12640,9 mln zł w przedsiębiorstwach usługowych (w 2014 r. odpowiednio 24621,6 mln zł i 12995,2 mln zł).

W ramach innowacji produktowych, nowe lub istotnie ulepszone wyroby wprowadziło 11,0% przedsiębiorstw przemysłowych, natomiast nowe lub istotnie ulepszone usługi – 3,7% przedsiębiorstw usługowych. Spośród innowacji procesowych przedsiębiorstwa przemysłowe najczęściej wdrażały nowe metody wytwarzania wyrobów i usług (9,9%), a podmioty usługowe – nowe metody wspierające procesy w przedsiębiorstwie (5,4%).

Największy udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje produktowe lub procesowe, wystąpił w działach przemysłu: Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (45,0%), a także Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (41,5%), natomiast w usługach – w działach: Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (68,7%) oraz Badania naukowe i prace rozwojowe (45,0%).

Spośród innowacji organizacyjnych przedsiębiorstwa przemysłowe wprowadzały najczęściej nowe metody w zasadach działania (6,1%), natomiast podmioty usługowe – nowe metody podziału zadań i uprawnień decyzyjnych (5,5%). Z innowacji marketingowych w przemyśle najwięcej przedsiębiorstw wprowadziło zmiany w projekcie/konstrukcji lub opakowaniu wyrobów lub usług (4,2%), a w usługach – nowe media lub techniki promocji produktów (4,2%).

Biorąc pod uwagę liczbę pracujących największy udział w ogólnej liczbie przedsiębiorstw wprowadzających innowacje miały jednostki o liczbie pracujących 250 osób i więcej. Zarówno w przemyśle, jak i w usługach przeważały przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje procesowe (odpowiednio 44,9% i 34,3%).

Nakłady na działalność innowacyjną


Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w 2015 r. wyniosły 31094,1 mln zł, a w przedsiębiorstwach usługowych – 12640,9 mln zł. W przedsiębiorstwach przemysłowych dominowały nakłady inwestycyjne, które stanowiły 77,3% wszystkich nakładów na innowacje. Przedsiębiorstwa usługowe najwięcej środków przeznaczyły na inwestycje (38,5%) oraz działalność badawczo‐rozwojową (32,7%).

fot. mat. prasowe

Innowacje produktowe i procesowe

W ramach innowacji produktowych, nowe lub istotnie ulepszone wyroby wprowadziło 11,0% przedsiębiorstw przemysłowych.


Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz usługowych finansowane były głównie ze środków własnych (odpowiednio 62,0% i 73,0%). Mniejszy udział w tych nakładach stanowiły kredyty bankowe w przedsiębiorstwach przemysłowych (11,5%) i środki pozyskane z zagranicy w usługach (16,7%). Na przestrzeni lat 2013‐2015 największe nakłady na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych zostały poniesione w 2015 r., natomiast przedsiębiorstw usługowych – w 2014 r.

Przychody ze sprzedaży


W 2015 r. udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych wprowadzonych na rynek w latach 2013‐2015, w przychodach ogółem wyniósł w przedsiębiorstwach przemysłowych 9,5%, a w usługowych – 3,0%. Przychody ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych bada się w podziale na przychody ze sprzedaży:
  • produktów nowych lub istotnie ulepszonych dla rynku, na którym działa przedsiębiorstwo,
  • produktów nowych lub istotnie ulepszonych tylko dla przedsiębiorstwa.

Największy udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przychodach ze sprzedaży ogółem odnotowano (zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych, jak i usługowych) w podmiotach o liczbie pracujących 250 osób i więcej.

fot. mat. prasowe

Innowacje organizacyjne i marketingowe

Spośród innowacji organizacyjnych przedsiębiorstwa przemysłowe wprowadzały najczęściej nowe metody w zasadach działania (6,1%)


W przychodach ze sprzedaży produktów innowacyjnych, produkty nowe lub istotnie ulepszone dla rynku w 2015 r. stanowiły w przemyśle 42,6%, natomiast w usługach – 43,3%.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: