eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Upokarzanie i mobbing w pracy to wcale nie rzadkość

Upokarzanie i mobbing w pracy to wcale nie rzadkość

2016-08-31 10:30

Upokarzanie i mobbing w pracy to wcale nie rzadkość

Mobbing w pracy to wcale nie rzadkość © frenky362 - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Wyniki najnowszego sondażu ARC Rynek i Opinia dowodzą, że sytuacja w polskich firmach daleka jest od ideału. Chodzi tu zwłaszcza o traktowanie pracowników. Deklaracje respondentów wskazują, że niemal co trzeci z nich doświadczył w ciągu ostatniego roku działań, które miały uderzyć w jego pozycję zawodową, a co czwarty odczuł na własnej skórze lub odnotował w swoim środowisku pracy poniżanie, upokarzanie lub dyskryminację ze względu na płeć, wiek, religię, czy też rasę. Do tego 20 proc. badanych miała do czynienia z mobbingiem i zastraszaniem.

Przeczytaj także: Mobbing w pracy: jak go rozpoznać i się obronić?

Pracownicy będący świadkami bądź ofiarami niepożądanych działań w miejscu pracy są wprawdzie mniejszością, ale i tak ich odsetek wydaje się dość pokaźny. Z badania wynika, że najczęściej doświadczają oni ataków, których celem jest ich pozycja zawodowa, najrzadsze z kolei są zachowania o podtekście seksualnym.

Na niepożądane działania w największej mierze narażona jest najmłodsza grupa wiekowa, do 24 roku życia. Jednak to pracownicy z najstarszej badanej grupy wiekowej (45-55 lat) w największym stopniu je odczuwają. Jeżeli spojrzeć na problem z perspektywy wykształcenia, to okaże się, że grupą najbardziej dotkniętą działaniami niepożądanymi w miejscu pracy są osoby z wykształceniem średnim.

Komentarze


Dr Adam Czarnecki, Wiceprezes Zarządu ARC Rynek i Opinia

„Liczba spraw, które trafiają do sądów pracy czy karnych związanych ze zjawiskami mobbingu w różnej formie nie jest wysoka. Mogłoby to pozornie świadczyć, że skala tego zjawiska jest marginalna. Jednak wyniki naszego badania pokazują, że tak nie jest i że w różnych przejawach z tym zjawiskiem styka się znaczący odsetek pracowników. Skąd ta dysproporcja? Wiele osób doświadczających niezgodnych z prawem zachowań w pracy nie decyduje się na wszczęcie kroków prawnych, gdyż z jednej strony nie mają świadomości, że są to działania niezgodne z prawem, z drugiej zaś obawiają się, że droga prawna będzie czasochłonna, a w międzyczasie z pewnością stracą pracę. Wielu pracowników uważa, że lepiej tkwić w dotychczasowej sytuacji niż narazić się na nieprzyjemności związane z uruchomieniem procedur, ponieważ nie ma uwrażliwienia społecznego na tego typu zjawiska. Natomiast z punktu widzenia pracodawcy, którego personel stosuje różne praktyki niezgodne z prawem, rodzi się ryzyko narażenia się na daleko idące konsekwencje, nawet w sytuacji, gdy pracodawca nie był świadomy ich istnienia. Wewnętrzne wykrycie tego typu zjawisk przez firmę pozwala na ucięcie ich w zarodku, wyciągnięcie konsekwencji i niedopuszczenie, aby sprawa nie rozwinęła się na szerszą skalę.”

fot. mat. prasowe

Czy doświadczyłeś następujących zachowań ze strony przełożonych lub współpracowników?

Niemal co 3 ankietowany przyznał, że spotkał się w ostatnim czasie z działaniami uderzającymi w pozycję zawodową.


Przemysław Mielczarek, kierownik zespołu badawczego w ARC Rynek i Opinia:
„Obserwujemy coraz większe zainteresowanie ze strony pracodawców prowadzeniem badań pracowników pod kątem występowania zjawisk niepożądanych. O ile badania satysfakcji i zaangażowania stanowią już powszechny kanon jeżeli chodzi o narzędzia zarządzania w obszarze HR, to coraz częściej więksi pracodawcy podejmują w badaniach pracowniczych ten trudny i delikatny temat. Zdają sobie oni sprawę nie tylko z tego, że działania takie (badania i ich komunikacja) mogą wspierać dobrą atmosferę pracy, ale również zdają sobie sprawę z odpowiedzialności prawnej w sytuacji wystąpienia zdarzenia tego rodzaju”.

fot. mat. prasowe

Poniżenia i upokorzenia w pracy

Grupa wiekowa, która w największym stopniu jest dotknięta różnymi działaniami niepożądanymi to osoby młode w wieku do 24 lat.


Informacja o badaniu
Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (anonimowe ankiety online przeprowadzone na epanel.pl) w czerwcu 2016 na reprezentatywnej (ze względu na: płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania) grupie Polaków, N=530. Respondenci – osoby w wieku 15-55 lat, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy pracowały w jednej firmie.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: