eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › wynagrodzenie pracownika
 • Wynagrodzenie pracownika w czasie epidemii. Czy pracodawca musi je wypłacać?

  Wynagrodzenie pracownika w czasie epidemii. Czy pracodawca musi je wypłacać?

  09:41 24.03.2020

  ... być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę. To tzw. wynagrodzenie postojowe, należne pracownikowi nawet jeśli nie wykonuje żadnej pracy, a gotowość do niej wykazuje w trakcie trwającego stosunku pracy. Oczywiście, pracodawca może w czasie epidemii skierować pracownika do wykonywania innej pracy i zlecić jej wykonywanie zdalnie ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenie pracownika, wynagrodzenie, wypłata wynagrodzenia, koronawirus
 • Wynagrodzenie pracownika: obowiązki pracodawcy i ewidencja księgowa

  Wynagrodzenie pracownika: obowiązki pracodawcy i ewidencja księgowa

  11:12 27.02.2020

  ... prawnego łączącego strony) - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca. Przykład: Wynagrodzenie pracownika za marzec 2017 r. w kwocie brutto 1000 zł zostało wypłacone w ostatnim dniu tego miesiąca. Składki ubezpieczeniowe finansowane przez pracownika (emerytalna, rentowa i chorobowa) wyniosły łącznie np.: 187,10 zł, natomiast suma ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenie pracownika, obowiązki pracodawcy, ewidencja księgowa
 • Podwyżka w czasie L4 w ciąży

  Podwyżka w czasie L4 w ciąży

  18:35 10.06.2019 PORADA

  Witam, 25 maja 2018 urodziłam córkę i w tym czasie była podwyżka w firmie. Czy powinnam otrzymać tez wyższe wynagrodzenie przebywają teraz na urlopie wypoczynkowym? WIĘCEJ

  Tematy: L4 w ciąży, urodzenie dziecka, podwyżka pensji, wysokość wynagrodzenia
 • Wynagrodzenie dla pracownika po zasiłku

  Wynagrodzenie dla pracownika po zasiłku

  12:58 11.04.2019 PORADA

  Witam, pracownik w marcu pracował od 1 do 11 marca, czyli 7 dni, od 12 do 22 marca był na zasiłku opiekuńczym, od 25 do 31 marca przebywał na zwolnieniu lekarskim, a podstawa do obliczeń to 2250 zł brutto. Proszę o pomoc. WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek opiekuńczy, zwolnienie lekarskie, wynagrodzenie pracownika, wysokość wynagrodzenia
 • Jubileuszowe zegarki dla pracowników są kosztem spółki

  Jubileuszowe zegarki dla pracowników są kosztem spółki

  10:27 07.12.2018

  Zakup zegarków dla pracowników z największym stażem pracy, z okazji 25-lecia istnienia spółki, może być rozliczony w kosztach podatkowych tej spółki. Nie są to wydatki na reprezentację – potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 05.12.2018 r. nr 0111-KDIB2-1.4010.406.2018.1.AR. Jakie wątpliwości ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pracownicze
 • Jak określić czas pracy i wynagrodzenie pracownika mobilnego?

  Jak określić czas pracy i wynagrodzenie pracownika mobilnego?

  09:32 29.11.2018

  ... odbiegającej na niekorzyść pracownika od wynagrodzenia i dodatku przysługujących mu w stosunku do rzeczywiście przepracowanych nadgodzin, przez co może on żądać finansowego uzupełnienia. Podobnie wypowiadał się SN w wyroku z 12 września 2008 r. (I BP 4/08). Podkreślił, że ustalenie ryczałtu nie pozbawia pracownika roszczeń o wynagrodzenie za pracę ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy, czas pracy pracownika, zadaniowy czas pracy, równoważny system czasu pracy
 • Przekształcenie firmy w spółkę z o.o.: rozliczenie wynagrodzeń

  Przekształcenie firmy w spółkę z o.o.: rozliczenie wynagrodzeń

  12:49 18.09.2018

  Wynagrodzenia pracowników należne za miesiąc grudzień 2018 r. które zostaną wypłacone w terminie do 10 stycznia 2019 r. mogą stanowić koszt uzyskania przychodu miesiąca grudnia 2018 r., tj. miesiąca za który będą należne. Nie mogą być zatem kosztami spółki, która powstanie od 2019 r. wskutek przekształcenia podatnika. Inaczej jest w przypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pracownicze
 • Zaliczanie do kosztów podatkowych wynagrodzeń pracowniczych

  Zaliczanie do kosztów podatkowych wynagrodzeń pracowniczych

  13:45 18.07.2018

  ... . To on bowiem – stosownym aktem wewnętrznym – określa ten termin. Przepisy kodeksowe wskazują jedynie najpóźniejszy moment, w którym wynagrodzenie winno trafić do pracownika. Wyciąg z Kodeksu pracy: Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pracownicze
 • Wynagrodzenia i składki ZUS w przekształconej spółce komandytowej

  Wynagrodzenia i składki ZUS w przekształconej spółce komandytowej

  12:39 15.09.2017

  ... dany miesiąc w tej spółce są wypłacane 5-tego dnia miesiąca następnego. Powyższe rozwiązanie będzie kontynuować spółka komandytowa. I tak za miesiąc wrzesień wynagrodzenie zostanie przekazane pracownikom 5 października 2017 r., zaś składki ZUS od tych wynagrodzeń zostaną przelane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 15 listopada ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS
 • To przepisy a nie spółka decyduje o rozliczeniu kosztów wynagrodzeń

  To przepisy a nie spółka decyduje o rozliczeniu kosztów wynagrodzeń

  12:00 22.08.2017

  Dla podatku dochodowego nie ma znaczenia, czy wynagrodzenie pracowników da się powiązać z konkretnym przychodem czy też jest to ogólny koszt prowadzenia firmy. W kosztach podatkowych wynagrodzenia takie rozlicza się ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pracownicze
 • Składki ZUS i zaliczka na podatek od ekwiwalentu za urlop

  Składki ZUS i zaliczka na podatek od ekwiwalentu za urlop

  12:55 08.03.2017

  ... ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ... , gdzie te ostatnie należy przeliczyć na wartość pieniężną) a nie tylko samo wynagrodzenie za pracę. Niektóre z takich świadczeń mogą korzystać ze zwolnień od podatku ( ... WIĘCEJ

  Tematy: ekwiwalent za urlop, obowiązek podatkowy, rozliczenia z urzędem skarbowym, rozliczenia podatkowe
 • Zapłacone składki ZUS nie są kosztem uzyskania przychodu

  Zapłacone składki ZUS nie są kosztem uzyskania przychodu

  07:30 14.01.2017

  Płatnik, który po kontroli ZUS, ureguluje zaległe składki od przekwalifikowanych umów o dzieło na zlecenie w całości z własnych środków, nie może ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w tej części w której powinny zostać uregulowane ze środków zleceniobiorcy - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 29 ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS
 • Uwzględnianie premii w wynagrodzeniu chorobowym

  Uwzględnianie premii w wynagrodzeniu chorobowym

  20:38 08.11.2013 PORADA

  W zakładzie pracy wynagrodzenie składa się z kwoty podstawowej oraz indywidualnej premii uznaniowej uzależnionej od uzyskanych wyników pracownika. Zatrudnionych obowiązuje regulamin wynagradzania, w którym zawarta jest informacja "premia nie jest wliczana w podstawę wymiaru zasiłku ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenie chorobowe, wynagrodzenie pracownika, wysokość wynagrodzenia, prawa pracownika
 • Dodatek wyrównujący w okresie ochrony przedemerytalnej

  Dodatek wyrównujący w okresie ochrony przedemerytalnej

  19:02 21.10.2013 PORADA

  Jestem 4 lata przed emeryturą. Pracodawca chce wszystkim pracownikom odebrać dodatki stażowe (mamy otrzymać wypowiedzenia zmieniające). Czy należy mi się dodatek wyrównujący?   WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna, okres ochronny, okres ochronny przed emeryturą, emerytura
 • Szkolenia pracownicze, czas pracy a wysokość wynagrodzenia

  Szkolenia pracownicze, czas pracy a wysokość wynagrodzenia

  23:24 13.10.2013 PORADA

  Witam, pracuję w systemie III-zmianowym IV brygadowym. Pracodawca wysyła mnie na szkolenie UDT z Wciągników, oraz szkolenie BHP związane ze zmianą stanowiska. Szkolenia wypadają częściowo w czasie wolnym tj. najpierw odbędę część teoretyczną szkolenia w czasie pracy, ponieważ ... WIĘCEJ

  Tematy: szkolenia dla pracowników, UDT, szkolenia BHP pracowników, godziny pracy
 • Z urlopu wychowawczego na płatne L4. Jak załatwić formalności?

  Z urlopu wychowawczego na płatne L4. Jak załatwić formalności?

  13:04 11.10.2013 PORADA

  Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym do końca lutego 2014 r. Zaszłam w ciążę dostałam zwolnienie lekarskie. Zadzwoniłam do mojego pracodawcy, że jestem w ciąży, mam zwolnienie. W jaki sposób należy załatwić wszystkie formalności, myślałam że zwolnienie przechodzi ... WIĘCEJ

  Tematy: powrót do pracy po urlopie wychowawczym, urlop wychowawczy, ciąża na urlopie wychowawczym, L4 w ciąży
 • Jaką część uposażenia zajmie mi komornik sądowy jeżeli pobieram rentę i podjęłam pracę na cały etat?

  Jaką część uposażenia zajmie mi komornik sądowy jeżeli pobieram rentę i podjęłam pracę na cały etat?

  21:07 09.10.2013 PORADA

  Mam zajętą rentę inwalidzką przez komornika sądowego w wysokości 25% kwoty do wypłaty. Obecnie podjęłam pracę na cały etat i zarabiam 1800 zł brutto. Czy teraz zajmie mi 50% mojego wynagrodzenia, więc w sumie będzie zabierał mi 75% moich dochodów z tytułu renty i umowy o pracę? WIĘCEJ

  Tematy: renta inwalidzka, komornik sądowy, wysokość wynagrodzenia, egzekucja z wynagrodzenia
 • Czy agencja pracy może zwolnić kobietę w ciąży?

  Czy agencja pracy może zwolnić kobietę w ciąży?

  20:35 09.10.2013 PORADA

  Witam, jestem zatrudniona przez agencje pracy tymczasowej. Umowę dostajemy co miesiąc  na miesiąc, a ogólnie okres próbny to 3 miesiące, ale każdy zostaje dłużej. Chodzi o to, że jestem w ciąży do tego zagrożonej. 29 października będzie równe 3 miesiące jak jestem w ciąży, a ... WIĘCEJ

  Tematy: agencja pracy, praca tymczasowa, ciąża, zwolnienie z pracy
 • Jak obliczyć kwotę zasiłku chorobowego?

  Jak obliczyć kwotę zasiłku chorobowego?

  14:15 07.10.2013 PORADA

  Witam, Bardzo proszę o pomoc. Mam umowę pomiędzy moją firmą jednoosobową, a inną firmą, od której z tego tytułu dostaję comiesięczne wynagrodzenie. Opłacam najniższe składki do ZUS-u chorobowe i społeczne (ok. 430 zł miesięcznie). Działalność mam na rok czasu. Chciałabym ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie pracownika, niski ZUS
 • Zwolnienie lekarskie, brak wypłaty w terminie i skarga do PIP

  Zwolnienie lekarskie, brak wypłaty w terminie i skarga do PIP

  12:26 07.10.2013 PORADA

  Od 3.10 jestem na zwolnieniu lekarskim, a wypłatę mam 10. każdego miesiąca. Co zrobić jak jej nie otrzymam? Już raz miałam taką sytuację, kiedy właśnie zachorowałam przed 10. To pracodawca oznajmił mi w dniu wypłaty że on nie ma czasu jechać do banku żeby wpłacić pieniądze i ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie lekarskie, L4, wypłata wynagrodzenia, wynagrodzenie pracownika

 

1 2 ... 10 ... 15

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: