eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plTematy › wynagrodzenie minimalne
 • Ile Polacy muszą pracować na świąteczne wydatki w 2018 r.?

  Ile Polacy muszą pracować na świąteczne wydatki w 2018 r.?

  09:10 03.12.2018

  ... statystyczny Polak musi przepracować niecałe 5 dni. 10 dni będą potrzebowały osoby otrzymujące minimalne wynagrodzenie. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie według GUS wyniosło w październiku 2018 roku 4921,39 zł. - W porównaniu do października zeszłego roku, przeciętne wynagrodzenie netto r/r jest o 242 zł wyższe. Jednak ten wzrost jest wciąż ... WIĘCEJ

  Tematy: świąteczne wydatki, zarobki, Boże Narodzenie, przeciętne miesięczne wynagrodzenie
 • Składki przedsiębiorcy, zatrudnionego na etat

  Składki przedsiębiorcy, zatrudnionego na etat

  14:12 08.08.2018 PORADA

  Witam, mamy pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu od dnia 01.07.2015. Jego wynagrodzenie to najniższa krajowa przysługująca za pełen etat. Pracownik równocześnie prowadzi działalność gospodarczą, z której płaci wyłącznie składkę zdrowotną. W grudniu 2016 był na zwolnieniu ... WIĘCEJ

  Tematy: najniższa krajowa, wynagrodzenie minimalne, praca na pełny etat, działalność gospodarcza
 • Zwolnienie lekarskie po stażu

  Zwolnienie lekarskie po stażu

  19:37 24.07.2018 PORADA

  Witam, aktualnie jestem na stażu, który jest finansowany przez firmę, która zorganizowała kurs dla osób z niepełnosprawnością i zagwarantowała 3-miesięczne zatrudnienie. Otrzymuję wynagrodzenie minimalne. Chciałabym dowiedzieć się, czy gdy pójdę na zwolnienie lekarskie po odbytym ... WIĘCEJ

  Tematy: staż, osoba niepełnosprawna, wynagrodzenie minimalne, zwolnienie lekarskie
 • Płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej

  Płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej

  11:23 17.05.2018

  ... mają niższe wynagrodzenie minimalne niż w Polsce. Są to Czechy, Estonia, Litwa i Słowacja. Oznacza to, że nasz kraj gwarantował najsłabiej zarabiającym większe bezpieczeństwo niż niektóre zamożniejsze gospodarki. Dynamika płacy minimalnej W 2018 roku w zaledwie 2 spośród 22 uwzględnionych w rankingu państw, wynagrodzenie minimalne po uwzględnieniu ... WIĘCEJ

  Tematy: płaca minimalna, płaca minimalna w UE, wysokość płacy minimalnej, wynagrodzenie minimalne
 • Etat i działalność. Jaki będzie ZUS?

  Etat i działalność. Jaki będzie ZUS?

  15:20 09.05.2018 PORADA

  Szanowni Państwo, pracuję na 1/4 etatu na umowie o pracę i zamierzam założyć działalność gospodarczą (spółka cywilna). Nie wiem co bardziej się opłaca: skorzystać z ulgi na start i później przez 24 miesiące płacić tzw. "mały ZUS", czy może uzgodnić z pracodawcą moje ... WIĘCEJ

  Tematy: 1/4 etatu, zakładanie działalności gospodarczej, spółka cywilna, działalność gospodarcza i umowa o pracę
 • Wynagrodzenie minimalne a podwyżka w pracy

  Wynagrodzenie minimalne a podwyżka w pracy

  14:54 22.10.2017 PORADA

  Witajcie, na przełomie 2016/2017 byłam na urlopie macierzyńskim, moje wynagrodzenie zasadnicze wynosiło poniżej 2000 tys. zł, akurat w miesiącu powrotu do pracy były podwyżki 200 zł. I tu nasuwa się moje pytanie: czy moje wynagrodzenie powinno zostać najpierw podniesione do ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie minimalne, najniższa krajowa, podwyżka pensji
 • Minimalne wynagrodzenie a wysokość L4

  Minimalne wynagrodzenie a wysokość L4

  10:36 31.08.2017 PORADA

  Witam, jestem obecnie ostatni dzień na umowie na okres próbny 3 miesięcy z wynagrodzeniem 1750 brutto, które podwyższane jest do minimalnego premią uznaniową. Umowa została przedłużona do dnia porodu, gdyż jestem w ciąży w 4. miesiącu. Moje pytanie dotyczy właśnie wynagrodzenia w ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, L4, zasiłek chorobowy, podstawa wymiaru zasiłku
 • Umowa o pracę, umowa zlecenie a ciąża

  Umowa o pracę, umowa zlecenie a ciąża

  14:44 02.08.2017 PORADA

  Witam, pracuję na umowę o pracę z wynagrodzeniem minimalnym tj. 2000 zł brutto i od 05.05.2017 podjęłam pracę na umowę zlecenie z wynagrodzeniem 2000 zł brutto , dodatkowo dobrowolnie opłacam składkę chorobową. Jaki będzie mi się należał zasiłek macierzyński? WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, umowa zlecenia, ciąża, wynagrodzenie minimalne
 • Jak płaca minimalna zaszkodziła MŚP?

  Jak płaca minimalna zaszkodziła MŚP?

  12:47 17.05.2017

  Wyższa płaca minimalna zadowoliła pracowników. Nieco mniej zadowolone są małe i średnie przedsiębiorstwa. Z najnowszej, 13. już edycji badania Bibby MSP Index wynika, że skutki tej podwyżki odczuła co 8 firma z sektora MŚP, a dla prawie połowy z nich oznaczała ona wzrost kosztów usług świadczonych przez zewnętrzne podmioty. To, że wyższa płaca ... WIĘCEJ

  Tematy: kondycja MSP, sektor msp, małe i średnie przedsiębiorstwa, bariery przedsiębiorczości
 • Dodatek za pracę w niedziele i święta

  Dodatek za pracę w niedziele i święta

  22:57 08.03.2017 PORADA

  Witam, proszę o pomoc w kwestii naliczania wynagrodzeń. Czy dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta wlicza się do podstawy wynagrodzenia minimalnego, tj. 2000 zł? Nadmieniam, że obowiązuje stawka godzinowa i po przeliczeniu przepracowanych godzin w miesiącu ... WIĘCEJ

  Tematy: wysokość wynagrodzenia, wynagrodzenie minimalne, dodatki do wynagrodzeń, regulamin wynagradzania
 • Umowa zlecenia. Stawka godzinowa czy prowizyjna?

  Umowa zlecenia. Stawka godzinowa czy prowizyjna?

  11:59 23.01.2017

  ... całodobowe usługi dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku. Warto jeszcze dodać , że przez wynagrodzenie prowizyjne, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,( w/w Ustawie) należy rozumieć wynagrodzenie uzależnione od wyników: uzyskanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi w ramach wykonania zlecenia lub świadczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, umowa zlecenie, jednoosobowa działalność gospodarcza, samozatrudnienie
 • Jak wyliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego, gdy za miesiąc nie było zapłacone wynagrodzenie?

  Jak wyliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego, gdy za miesiąc nie było zapłacone wynagrodzenie?

  13:04 17.01.2017 PORADA

  Witam! Pracownik jest zatrudniony od 01.07.2016 na pełen etat z wynagrodzeniem minimalnym w stałej stawce miesięcznej 1850 zł. Od 02.01.2017 do 31.01.2017 pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim (były 2 ZUS ZLA dostarczone do zakładu pracy, pierwsze 02.01.2017-09.01.2017, a drugie ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, podstawa wymiaru zasiłku, praca na pełny etat
 • Rok pracy z wynagrodzeniem minimalnym, L4 i zasiłek

  Rok pracy z wynagrodzeniem minimalnym, L4 i zasiłek

  11:10 31.10.2016 PORADA

  Osoba przez 12 miesięcy pracowała na umowie o pracę z wynagrodzeniem minimalnym. W trakcie tego czasu tydzień była na zwolnieniu lekarskim pobierając 80% wynagrodzenia. Czy przysługuje jej prawo do zasiłku dla bezrobotnych? WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek chorobowy, L4, wynagrodzenie minimalne, zasiłek dla bezrobotnych
 • Najniższa krajowa 2017 - 2000 zł brutto. Co jeszcze się zmieni?

  Najniższa krajowa 2017 - 2000 zł brutto. Co jeszcze się zmieni?

  00:31 18.10.2016

  Wynagrodzenie minimalne w 2017 r. wyniesie 2.000,00 zł. Jest to wzrost o 150,00 zł w stosunku do roku 2016 – obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 1850,00 zł. Warto przypomnieć, że określona w rozporządzeniu kwota wynagrodzenia minimalnego jest stawką brutto. Co składa się na wynagrodzenie minimalne? Minimalne wynagrodzenie jest to gwarantowana ... WIĘCEJ

  Tematy: minimalna stawka godzinowa, wysokość wynagrodzenia, najniższa krajowa, wynagrodzenia
 • Płaca minimalna 2017: 100% bez względu na staż pracy

  Płaca minimalna 2017: 100% bez względu na staż pracy

  11:54 12.09.2016

  ... minimalne pracowników nie będą różnicowane przez pryzmat stażu pracy. Osoby wstępujące po raz pierwszy w ... dopiero wtedy, gdy podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych ubezpieczonego wynosi w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Od nowego roku zatem składkę na FP za pracownika w pierwszym roku pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: płaca minimalna, najniższe wynagrodzenie, pierwsza praca, staż pracy
 • Rozwiązanie umowy zlecenia za porozumieniem stron a prawo do zasiłku

  Rozwiązanie umowy zlecenia za porozumieniem stron a prawo do zasiłku

  17:02 09.08.2016 PORADA

  Od ponad roku pracuję na umowę zlecenie. Moje wynagrodzenie wynosi kwotę minimalnego wynagrodzenia 1875 zł w zeszłym roku i 1850 zł w tym roku. Obecnie mam umowę do 30.09 2016 r. Na tej umowie mam klauzulę o 14-dniowym wypowiedzeniu. Jeżeli teraz zerwę umowę na mocy porozumienia stron ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, porozumienie stron, prawo do zasiłku
 • Minimalna stawka godzinowa już od 2017 roku. Prezydent podpisał ustawę

  Minimalna stawka godzinowa już od 2017 roku. Prezydent podpisał ustawę

  15:26 09.08.2016

  ... umowy o świadczenie usług, w których zleceniobiorca samodzielnie decyduje o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usługi i przysługuje mu z tego tytułu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne. Przepisy ustawy nie będą też miały zastosowania do umów dotyczących usług opiekuńczych i bytowych, realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu ... WIĘCEJ

  Tematy: minimalna stawka godzinowa, wynagrodzenie minimalne, stawka godzinowa, 12 zł za godzinę pracy
 • Minimalne wynagrodzenie: 12 zł za godzinę od 2017 r.

  Minimalne wynagrodzenie: 12 zł za godzinę od 2017 r.

  12:50 14.07.2016

  ... w pierwszym roku pracy musi otrzymać co najmniej 80% płacy minimalnej. Po zmianach wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – mają otrzymywać minimalne wynagrodzenie w jednakowej, pełnej wysokości. Nowelizacja zakłada też, że dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej nie będzie uwzględniany przy obliczaniu minimalnego ... WIĘCEJ

  Tematy: minimalna stawka godzinowa, stawka godzinowa, 12 zł za godzinę pracy, wynagrodzenie minimalne
 • Minimalna stawka 12 zł za godzinę pracy: Rząd przyjął projekt ustawy

  Minimalna stawka 12 zł za godzinę pracy: Rząd przyjął projekt ustawy

  11:08 03.06.2016

  ... usług, w tym tzw. samozatrudnionych. Według autorów, celem projektowanych zmian jest przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych i ochrona osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie. W związku z realizacją powyższych założeń, ustawodawca pozbawił uprawnionych prawa do zrzeczenia się przysługującego im minimalnego wynagrodzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: minimalna stawka godzinowa, wynagrodzenie minimalne, stawka godzinowa, 12 zł za godzinę pracy
 • Umowa zlecenie w 2016 r.

  Umowa zlecenie w 2016 r.

  11:15 11.03.2016

  ... umowę o pracę (tak jak w tym przypadku) na kwotę mniejszą niż minimalne wynagrodzenie, to zawsze z pierwszej umowy zlecenia opłacane są wszystkie składki. Druga umowa zlecenie jest również oskładkowana ponieważ nie zostało przekroczone minimalne wynagrodzenie. Natomiast gdyby ta osoba miała jeszcze jedną umowę zlecenie to z tej ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenie, oskładkowanie umów zleceń, składki ZUS, wynagrodzenie minimalne

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.