eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › wpis do KRS
 • Krajowy Rejestr Sądowy - wnioski tylko online. Jakie jeszcze usprawnienia?

  Krajowy Rejestr Sądowy - wnioski tylko online. Jakie jeszcze usprawnienia?

  00:44 27.02.2020

  ... trudne w obsłudze systemy. Błędów należy spodziewać się głównie na początku obowiązywania regulacji, ale to może wystarczyć do wprowadzenia sporego zamieszania związanego nawet z najbardziej standardowymi wnioskami do KRS. Obok szeregu zastrzeżeń trzeba jednak podkreślić, że informatyzacja postępowań to krok w dobrym kierunku. Wszechobecny papier ... WIĘCEJ

  Tematy: Krajowy Rejestr Sądowy, KRS, wniosek do KRS, wpis do KRS
 • Wnioski do KRS od marca 2021 r. jedynie drogą elektroniczną

  Wnioski do KRS od marca 2021 r. jedynie drogą elektroniczną

  00:35 05.02.2020

  ... poz. 398) od 1 marca 2021 r. wnioski i wpis do KRS wykreślenie będą składane ... wpis zmiany danych w KRS w związku z czynnościami dokonanymi przed notariuszem zobowiązany będzie do wskazania jedynie tegoż numeru repozytorium, bez konieczności składania oryginału bądź kopii dokumentu do akt rejestrowych. Natomiast w wnioski do KRS lub dokumenty do ... WIĘCEJ

  Tematy: wniosek do KRS, wpis do KRS, KRS, Krajowy Rejestr Sądowy
 • Jakie zmiany musisz wpisać do KRS?

  Jakie zmiany musisz wpisać do KRS?

  00:35 31.01.2020

  ... z art. 35a ustawy o KRS; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania; przepisy ustaw szczególnych. Obowiązek wpisu do rejestru przedsiębiorców, z mocy ustawy o KRS, dotyczy: spółek jawnych ... WIĘCEJ

  Tematy: wpis do KRS, KRS, Krajowy Rejestr Sądowy
 • Rejestrowanie w KRS spółki z o.o. z wkładem wnoszonym aportem

  Rejestrowanie w KRS spółki z o.o. z wkładem wnoszonym aportem

  11:20 17.10.2018 PORADA

  Witam, jesteśmy na etapie zakładania spółki z o.o., udało nam się już zawrzeć umowę spółki notarialnie (wkład wnoszony aportem), ale teraz chcemy złożyć wniosek o wpis do KRS. Czy możemy zrobić to przez internet? Jeśli osobiście, to czy wszyscy wspólnicy muszą stawić się w ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., siedziba spółki, adres zameldowania, wpis do KRS
 • Zmiany w ustawie KRS - nowe obowiązki dla przedsiębiorców

  Zmiany w ustawie KRS - nowe obowiązki dla przedsiębiorców

  00:44 06.04.2018

  ... do reprezentacji spółki, likwidatorzy oraz prokurenci będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o adresie do doręczeń. Oświadczenie o adresie powinno zostać złożone podczas wniosku o wpis osób reprezentujących spółkę, likwidatorów i prokurentów do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku, gdy adres do ... WIĘCEJ

  Tematy: KRS, Krajowy Rejestr Sądowy, ustawa o KRS, wpis do KRS
 • Rejestry przedsiębiorców dokonują samooczyszczenia

  Rejestry przedsiębiorców dokonują samooczyszczenia

  12:56 14.02.2018

  ... do KRS żadnego sprawozdania finansowego, a adres siedziby zmieniły trzykrotnie, nie aktualizując wpisu w KRS, co świadczy o tym, że przepisy te nie są zbyt rygorystycznie egzekwowane. Wskazać należy jednocześnie, że aktualne informacje rejestrowe pożądane są nie tylko przez kontrahenta, ale także przez samą spółkę. Choćby wpis ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestr przedsiębiorców, KRS, wpis do KRS, wpis do rejestru
 • Digitalizacja KRS. Miało być nowocześnie, a wychodzi śmiesznie

  Digitalizacja KRS. Miało być nowocześnie, a wychodzi śmiesznie

  00:25 23.01.2018

  ... systemu. Od 1 czerwca 2017 r. każdy podmiot, który chce zostać wpisany do KRS, a także ten, który po zmianie przepisów składa pierwszy wniosek o ujawnienie zmian ... Co więcej, w papierowej wersji formularzy wniosków do KRS wprowadzono już odpowiednie rubryki, niejako wymuszające złożenie potrzebnych oświadczeń, a w systemie S24 do tej pory nie tylko ... WIĘCEJ

  Tematy: KRS, wpis do KRS, ustawa o KRS, rejestracja spółki
 • Czy rozszerzenie działalności spółki z o.o. wymaga zmiany umowy?

  Czy rozszerzenie działalności spółki z o.o. wymaga zmiany umowy?

  10:54 26.04.2017 PORADA

  Witam, czy rozszerzenie działalności spółki z o.o. wymaga zmiany umowy? WIĘCEJ

  Tematy: rozszerzenie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, spółka z o.o., umowa spółki
 • Jak założyć fundację?

  Jak założyć fundację?

  00:20 17.05.2016

  ... w akcie fundacyjnym majątku. Fundacja jest samodzielną jednostką organizacyjną, której podstawowym sensem istnienia jest realizacja statutowych celów. Zatem od chwili wpisu do sądu rejestrowego przekazane na rzecz fundacji składniki majątkowe stanowią jej wyłączną własność. Fundacja i fundator mogą zwierać wszelkie umowy w granicach kodeksowej ... WIĘCEJ

  Tematy: jak założyć fundację, fundacja, fundacje, wpis do KRS
 • Rejestracja spółki z o.o. przez internet - więcej możliwości

  Rejestracja spółki z o.o. przez internet - więcej możliwości

  11:57 19.04.2016

  ... spółki z o.o. założonej w trybie internetowym. Internetowa droga rejestracji spółek w KRS jeszcze nie upowszechniła się u nas. Przepisy przewidują, że w procedurze tej ... wspólników w całości wniesione, jeżeli oświadczenie takie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki. Ograniczenia treści wzorca W przypadku spółki internetowej nie można skorzystać ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja spółki, rejestracja spółki z o.o., rejestracja spółki przez internet, ePUAP
 • Zakup gruntu przez spółkę z o.o. Gdzie zgłosić?

  Zakup gruntu przez spółkę z o.o. Gdzie zgłosić?

  17:15 04.08.2015 PORADA

  Witam, czy przy zakupie gruntu przez spółkę z o.o. muszę to gdzieś zgłosić? Chodzi mi o KRS bądź Urząd Skarbowy? WIĘCEJ

  Tematy: zakup gruntu, spółka z o.o., wpis do KRS, KRS
 • KRS: reprezentacja spółki przez prokurenta łącznie z członkiem zarządu niedopuszczalna

  KRS: reprezentacja spółki przez prokurenta łącznie z członkiem zarządu niedopuszczalna

  00:30 25.02.2015

  ... że niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać ... i go (co do zasady) wpisywały (a taka elastyczność KRS jest dość rzadka). 30 stycznia Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której stwierdził, że niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym ... WIĘCEJ

  Tematy: prokurent, uprawnienia prokurenta, ustanowienie prokurenta, członek zarządu
 • Ustawa o KRS - jakie zmiany?

  Ustawa o KRS - jakie zmiany?

  12:39 16.02.2015

  ... do zasady wszczynane kiedy wniosek o wpis do KRS lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu. Postępowanie to polega przy tym na wezwaniu obowiązanych przez sąd rejestrowy do ... WIĘCEJ

  Tematy: Krajowy Rejestr Sądowy, KRS, wpis do KRS, postępowanie przymuszające
 • Jak odzyskać zaległe wynagrodzenia?

  Jak odzyskać zaległe wynagrodzenia?

  15:15 25.10.2014 PORADA

  Witam, chciałbym się dowiedzieć, gdzie mamy się udać po pismo stwierdzające wpis nowej firmy do KRS-u i czy ta firma ma następcę prawnego? Czy jakiś urząd może nam wydać takie pismo? Już pisałem kiedyś, że były pracodawca zlikwidował firmę nie wypłacając nam od pół roku ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległe wynagrodzenie, wpis do KRS, likwidacja firmy, rozprawa sądowa
 • Ważność złożonego wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego

  Ważność złożonego wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego

  17:31 18.09.2014 PORADA

  Witam, pytanie dotyczy stwierdzenia czy spółka miała zdolność prawną. W dniu 10.03.br założyliśmy spółkę z o.o. w trybie S24 na portalu ministerstwa sprawiedliwości. Zgodnie z naszą wiedzą umowa spółki w tym trybie jest zawarta z chwilą złożenia podpisu elektronicznego ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, spółka z o.o., zdolność prawna, wspólnicy spółki
 • Czy wykonawcą może być firma niezwiązana branżowo z przedmiotem zamówienia?

  Czy wykonawcą może być firma niezwiązana branżowo z przedmiotem zamówienia?

  12:06 06.03.2014 PORADA

  Proszę o uzasadnienie, czy w przetargu nieograniczonym podlegającym PZP, którego przedmiotem są prace związane z dostawą urządzeń energetycznych, ich instalacją, wykonaniem projektu technicznego może wziąć udział i wygrać wykonawca niezwiązany branżowo z tą działalnością np ... WIĘCEJ

  Tematy: wykonawca, przetarg, udział w przetargu, generalny wykonawca
 • Jak wypełnić RG-1?

  Jak wypełnić RG-1?

  17:04 12.11.2013 PORADA

  Wypełniłam prawie całe RG-1, jednak mam problem z pozycją 46 - nazwa rejestru- ewidencji. Co mam wpisać, gdy zakładam fundację z działalnością gospodarczą? Rejestr stowarzyszeń? W pozycji 47 - numer nadany przez organ rejestrowy - ewidencyjny. Jaki numer skoro ja go jeszcze nigdzie ... WIĘCEJ

  Tematy: RG-1, fundacja, działalność gospodarcza, obowiązki przedsiębiorcy
 • Zarejestrowanie w KRS podwyższenia kapitału zakładowego

  Zarejestrowanie w KRS podwyższenia kapitału zakładowego

  14:21 12.08.2013 PORADA

  Wspólnicy podjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki. W jakim terminie powinniśmy jako spółka z o.o. zgłosić ten fakt do KRS? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., wspólnicy spółki, umowa spółki, wpis do KRS
 • Stowarzyszenie i zwolnienie z podatku VAT

  Stowarzyszenie i zwolnienie z podatku VAT

  16:39 23.07.2013 PORADA

  Zarejestrowałem stowarzyszenie non-profit w KRS. Chciałbym starać się o zwolnienie z podatku VAT na cele statutowe. Jakie kroki powinienem teraz podjąć, aby móc je uzyskać? WIĘCEJ

  Tematy: stowarzyszenie non profit, KRS, wpis do KRS, zwolnienia podatkowe
 • Dzień otwarcia ksiąg rachunkowych

  Dzień otwarcia ksiąg rachunkowych

  09:36 03.07.2013 PORADA

  Witam, Jesteśmy nowo powstałą spółką z o.o. Mamy problem z ustaleniem dnia otwarcia ksiąg rachunkowych. Czy powinien to być dzień zawarcia pierwszego zobowiązania czy dzień uiszczenia opłaty o wpis do KRS? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., księgi rachunkowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych, otwarcie ksiąg rachunkowych

 

1 2 ... 5

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: