eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › usługi niematerialne
 • Usługi IT a limity kosztów w podatku CIT

  Usługi IT a limity kosztów w podatku CIT

  13:55 15.04.2019

  ... informatycznych (interpretacja nr 0111-KDIB1-2.4010.363.2018.1.AW). Często spotykaną kategorią usług IT jest także programowanie. Co do zasady usługi IT obejmujące usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania nie podlegają opodatkowaniu. Tak wskazał organ w interpretacji nr 0111-KDIB2-3.4010.124.2018.3.KK z dnia ... WIĘCEJ

  Tematy: dowody księgowe, dowody podatkowe, dokumentacja podatkowa, usługi niematerialne
 • Podmioty powiązane: które usługi niematerialne nie są limitowane?

  Podmioty powiązane: które usługi niematerialne nie są limitowane?

  12:54 29.01.2019

  ... . Konieczne jest jednak – co podkreślają same organy – aby nabyte wartości niematerialne i prawne warunkowały produkcję oraz zbyt wytworzonych towarów. W odniesieniu do każdego ... tego typu świadczenia, organy uznają m.in. usługi doradcze w zakresie przygotowania i planowania produkcji oraz usługi organizacji i zarządzania zakupami. Co więcej, nie ... WIĘCEJ

  Tematy: dowody księgowe, dowody podatkowe, dokumentacja podatkowa, usługi niematerialne
 • Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu usług podmiotów powiązanych

  Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu usług podmiotów powiązanych

  13:31 13.11.2018

  ... . Zwłaszcza że katalog wskazanych usług jest otwarty, na co jednoznacznie wskazuje wyrażenie „świadczeń o podobnym charakterze”. Szereg podmiotów wykonujących ww. usługi oraz „usługi o podobnym charakterze” na rzecz podmiotów powiązanych zdążył uzyskać już interpretacje indywidualne, które w większości nie są dla podatników korzystne. Przykładowo ... WIĘCEJ

  Tematy: dowody księgowe, dowody podatkowe, dokumentacja podatkowa, usługi niematerialne
 • Podatkowy galimatias: Ograniczenie kosztów podmiotów powiązanych

  Podatkowy galimatias: Ograniczenie kosztów podmiotów powiązanych

  13:56 19.09.2018

  ... więcej. Dla przykładu, do usług doradczych zalicza m.in. wskazane w sekcji M w dziale 70 w kategorii 70.22.1 PKWiU 2015 „usługi doradztwa związane z zarządzaniem”. Będą to np. usługi doradztwa procesami gospodarczymi, te związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, z public relations, komunikacją czy lobbingiem. Wyjaśnienie wyraźnie stanowi przy ... WIĘCEJ

  Tematy: dowody księgowe, dowody podatkowe, dokumentacja podatkowa, usługi niematerialne
 • Usługi niematerialne będą ograniczane w kosztach podatkowych!

  Usługi niematerialne będą ograniczane w kosztach podatkowych!

  12:58 18.10.2017

  ... przez podatników CIT umowami na określone usługi niematerialne. Istota problemu sprowadzała się do przyjęcia tezy, że wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na usługi doradcze, księgowe, badania rynku, usługi prawne, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usługi rekrutacji pracowników, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń ... WIĘCEJ

  Tematy: dowody księgowe, dowody podatkowe, dokumentacja podatkowa, usługi niematerialne
 • Usługi audytorskie od kontrahenta zagranicznego z podatkiem u źródła?

  Usługi audytorskie od kontrahenta zagranicznego z podatkiem u źródła?

  14:01 06.02.2015

  ... ust. 1 pkt 2a ustawy o PDOP świadczenia niematerialne, podlega co do zasady podatkowi u źródła w Polsce. Powyższe dotyczy m. in. płatności z ... obecnie pojawiających się stanowiskach organów podatkowych można odnaleźć pogląd, zgodnie z którym m.in. usługi audytu kontrolnego jako świadczenia o podobnym charakterze do świadczeń doradczych są objęte ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa, certyfikat rezydencji
 • Usługi doradztwa w kosztach podatkowych firmy

  Usługi doradztwa w kosztach podatkowych firmy

  13:00 30.11.2012

  ... Temu celowi mogą służyć np. utrwalone na piśmie opinie, raporty czy ekspertyzy, protokoły ze spotkania z wykonawcą usługi, korespondencja wskazująca na postęp prac związanych z wykonaniem usługi itp. W przypadku podjęcia współpracy z podmiotami powiązanymi należy też pamiętać o sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji podatkowej wymaganej w warunkach ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja księgowa, dowody księgowe, Dowód księgowy, koszty podatkowe


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: