eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › rozliczenie podatku za 2018
 • Ulga rehabilitacyjna: współwłasność samochodu osobowego

  Ulga rehabilitacyjna: współwłasność samochodu osobowego

  13:51 08.03.2019

  ... określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1340), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Do dochodów tych nie zalicza ... potwierdzającymi faktycznie poniesione wydatki. Nie ma zatem obowiązku gromadzenia tutaj faktur za paliwo, remonty czy nabyte części bądź płyny eksploatacyjne. Żadnych ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Wielość umów zleceń w zeznaniu podatkowym

  Wielość umów zleceń w zeznaniu podatkowym

  13:49 05.03.2019

  ... limitach). Ustawodawca zabrania odliczać jedynie składki, których podstawę wymiaru stanowi dochód zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Z żadnym z wyżej wymienionych ograniczeniem nie mamy do czynienia w przypadku małych zleceń opodatkowanych w sposób ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenia podatkowe, PIT-y, rozliczenia roczne, zeznania roczne
 • Specjalistyczne mleko dla dziecka poza ulgą rehabilitacyjną

  Specjalistyczne mleko dla dziecka poza ulgą rehabilitacyjną

  13:12 04.03.2019

  ... wprowadzenia dializ. Mleko to zostało sprowadzone z zagranicy (za zaleceniem lekarzy oraz za zgodą Ministerstwa Zdrowia). Jest wydawane wyłącznie na ... 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb i art. 30da-30f, stanowi ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • PIT 2018: Nowości i ciekawostki w podatkowych zeznaniach rocznych

  PIT 2018: Nowości i ciekawostki w podatkowych zeznaniach rocznych

  13:40 27.02.2019

  ... czekają nas pewne nowości w rozliczaniu podatku dochodowego. Twój e-PIT zamiast PFR Zarówno Twój e-PIT, jak i wcześniejszy PFR to nazwy wstępnie przygotowanego zeznania podatkowego. Nazwy te nie funkcjonują równolegle, bo PFR obowiązywało w rozliczeniu za 2017 rok, a Twój e-PIT – za 2018. W rozliczeniu za 2018 r. na portalu podatkowym ( w terminie ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Darowizny na cele pożytku publicznego w PIT za 2018 r.

  Darowizny na cele pożytku publicznego w PIT za 2018 r.

  13:37 27.02.2019

  ... podatku nie pomniejszy. Darowizny dla osób fizycznych w żadnym przypadku nie są bowiem objęte ulgą. Musi tutaj wystąpić pośrednik przekazujący taką darowiznę w postaci organizacji pożytku publicznego. Rozliczenie ... członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Odliczyć nie można za to darowizn na rzecz partii politycznych, związków zawodowych i ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Opieka nad dzieckiem a rozliczenie jako osoba samotna

  Opieka nad dzieckiem a rozliczenie jako osoba samotna

  13:10 26.02.2019

  ... z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 z późn. zm.), od dochodów rodzica lub opiekuna ... za jej zgodą. W rezultacie, w przedmiotowej sprawie nie można przyjąć, że któregokolwiek z rodziców można uznać za osobę samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu ustawy o podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, rozliczenia roczne, wspólne rozliczenia podatkowe małżonków, rozliczenie roczne
 • Oddajesz honorowo krew? Pamiętaj o odliczeniu w PIT za 2018 r.

  Oddajesz honorowo krew? Pamiętaj o odliczeniu w PIT za 2018 r.

  13:49 25.02.2019

  ... podatku, a ta może być bardzo różna (od 2% do aż 32%). Faktyczna oszczędność na podatku z tytułu ulgi na krew uzależniona jest od ilości oddanej krwi i osocza oraz stawki podatku, wg której rozlicza się podatnik. Dla przykładu maksymalne obniżenie podatku ... ze wskazaniem osoby, dla której została oddana. Zapłatą za krew nie są też otrzymane soki czy ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Twój e-PIT: fiskus wyjaśnia jak złożyć rozliczenie roczne przez Internet

  Twój e-PIT: fiskus wyjaśnia jak złożyć rozliczenie roczne przez Internet

  13:49 21.02.2019

  ... rozliczenie za 2018 r. i nie chce skorzystać z ulg czy odliczeń innych poza wskazaną w usłudze ulgą na dzieci ani dokonać innych zmian nie musi się logować i akceptować zeznania. Wówczas 30 kwietnia takie automatycznie przygotowane rozliczenie zostanie uznane za ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Zawieszenie/likwidacja firmy a sprzedaż środka trwałego w PIT

  Zawieszenie/likwidacja firmy a sprzedaż środka trwałego w PIT

  13:43 19.02.2019

  ... 2018 r. do chwili obecnej. W okresie tego zawieszenia, w październiku 2018 r. dokonała sprzedaży środka trwałego. Drugi wariant zakłada natomiast, że firma została zlikwidowana w 2017 r., zaś pozostały po niej środek trwały również został sprzedany w październiku 2018 r. Czy sprzedaż ta powinna zostać rozliczona w podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód w firmie, podatek od firmy, przychody podatkowe, likwidacja działalności
 • PIT 2018: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne

  PIT 2018: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne

  13:26 01.02.2019

  ... za siebie oraz osoby z nim współpracujące) i potrącanych z jego wynagrodzenia przez płatnika, który następnie przekazuje je tej instytucji. Które składki można odliczyć? Ustawa o podatku ... lub w Konfederacji Szwajcarskiej, - od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenia podatkowe, PIT-y, rozliczenia roczne, zeznania roczne

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: