eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › dieta krajowa
 • Wystawna kolacja w podróży służbowej z podatkiem dochodowym

  Wystawna kolacja w podróży służbowej z podatkiem dochodowym

  13:23 09.08.2018

  ... pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę: a. do 8 godzin - przysługuje 50% diety, b. ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości. Natomiast z przepisu § 7 ust. 3 ww. rozporządzenia wynika, że dieta nie przysługuje: 1. za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa ... WIĘCEJ

  Tematy: dieta krajowa, podróż służbowa, podróże służbowe, przychody podatkowe
 • Wyżywienie pracownika w podróży służbowej

  Wyżywienie pracownika w podróży służbowej

  13:40 11.09.2017

  ... rozwiązanie, czyli przyjęcie należności „ustawowych”. Warto wiedzieć Pracownikowi w podróży służbowej przysługuje dieta nie z tytułu wyżywienia, ale zwiększonych kosztów wyżywienia Zdarza się ... służbowej. Wartość takich posiłków natomiast z reguły jest wyższa, aniżeli ustawowa dieta (która w krajowej podróży służbowej wynosi zaledwie 30 zł na dobę). ... WIĘCEJ

  Tematy: dieta krajowa, podróż służbowa, podróże służbowe, przychody podatkowe
 • Wyżywienie na szkoleniu pracowników bez podatku dochodowego

  Wyżywienie na szkoleniu pracowników bez podatku dochodowego

  13:21 17.08.2017

  Jeżeli pracodawca nie jest w stanie jednoznacznie przypisać kosztów związanych z posiłkami dla swoich pracowników i zleceniobiorców serwowanych na przeprowadzanych dla nich szkoleniach, nie rozpozna u nich z tego tytułu przychodu - wnioski takie płyną z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 09.08.2017 r. nr ... WIĘCEJ

  Tematy: dieta krajowa, podróż służbowa, podróże służbowe, przychody podatkowe
 • Wyżywienie pracownika w podróży służbowej z podatkiem dochodowym

  Wyżywienie pracownika w podróży służbowej z podatkiem dochodowym

  13:52 22.12.2016

  ... krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży. Natomiast stosownie do § 7 ust 3 pkt 2 rozporządzenia, dieta nie przysługuje jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie. Kwotę diety, zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek ... WIĘCEJ

  Tematy: dieta krajowa, podróż służbowa, podróże służbowe, przychody podatkowe
 • Rozliczenie delegacji: pełne wyżywienie z podatkiem dochodowym

  Rozliczenie delegacji: pełne wyżywienie z podatkiem dochodowym

  13:11 18.02.2016

  ... całodzienne bezpłatne wyżywienie i nie wypłacać diet. Problem w tym, że kwota przeznaczona na całodzienne wyżywienie będzie zazwyczaj wyższa niż przysługująca pracownikowi dieta. Spółka uważa, że jako pracodawca, może, albo zapewnić pracownikowi bezpłatne całodzienne wyżywienie, albo wypłacić mu dietę. Zdaniem spółki, rozporządzenia w sprawie ... WIĘCEJ

  Tematy: dieta krajowa, podróż służbowa, podróże służbowe, przychody podatkowe
 • Wyżywienie w podróży służbowej z podatkiem dochodowym?

  Wyżywienie w podróży służbowej z podatkiem dochodowym?

  13:38 19.11.2015

  ... zaskarżona przez spółkę, niemniej sądy administracyjne w obydwu instancjach przyznały rację organowi podatkowemu. NSA w powołanym na wstępie wyroku wyjaśnił, że dieta jest normatywnym określeniem świadczenia przeznaczonego na pokrycie kosztów wyżywienia pracownika w czasie podróży służbowej. Jest to regulacja kompleksowa, określająca konsekwencje ... WIĘCEJ

  Tematy: dieta krajowa, podróż służbowa, podróże służbowe, przychody podatkowe
 • Dieta pracownika

  Dieta pracownika

  13:28 02.06.2014 PORADA

  Chciałabym się dowiedzieć jaka jest stawka diety w kraju dla pracownika? Pracodawca zapewnił mieszkanie ale bez wyżywienia. WIĘCEJ

  Tematy: dieta krajowa, prawa pracownika, wynagrodzenie dla pracownika
 • Podróż służbowa przedsiębiorcy - położnego do szpitala

  Podróż służbowa przedsiębiorcy - położnego do szpitala

  10:49 30.03.2014

  Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów podatkowych wartość diet z tytułu podróży służbowych, związanych ze świadczeniem usług pielęgniarskich, do wysokości określonej w odrębnych przepisach. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 10.03.2014 r. nr ITPB1/415-1253/13/AK. Jakie wątpliwości ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, podróż służbowa, koszty podróży służbowej
 • Podatek dochodowy a ryczałt za nocleg gdy podróż służbowa

  Podatek dochodowy a ryczałt za nocleg gdy podróż służbowa

  13:34 21.11.2013

  ... przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety (przypomnijmy, iż obecnie dieta krajowa wynosi 30 zł za każdą dobę). W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, delegacje służbowe, koszty podróży służbowej, przychód pracownika
 • Rozliczenie za podróże służbowe: duże małe zmiany w 2013 r.

  Rozliczenie za podróże służbowe: duże małe zmiany w 2013 r.

  12:10 25.03.2013

  ... regulujących ten problem miała miejsce 21 stycznia 2006 r., a więc już 7 lat temu. Nowe stawki nie są jednakowe dla wszystkich krajów. Dieta dla wyjazdów zagranicznych nie służy wyłącznie pokryciu kosztów wyżywienia, ale również zaspokojeniu innych wydatków związanych z podróżą służbową. Zgodnie z rozporządzeniem 15 ... WIĘCEJ

  Tematy: rok 2013, zagraniczna podróż służbowa, dieta zagraniczna, podróż służbowa
 • Podróże służbowe w 2013 r. a podatek dochodowy

  Podróże służbowe w 2013 r. a podatek dochodowy

  13:25 18.03.2013

  ... na innym poziomie, przy czym tak ustalona dieta nie może być niższa niż 23 zł). Pełna dieta przysługuje za ponad 12 godzin i następnie za każdą ... kraju najczęściej traktowana jest jako odrębna delegacja krajowa, za którą po zsumowaniu czasu jej trwania może przysługiwać pracownikowi odpowiednia dieta. Gdy pracodawca zapewni pracownikowi całodzienne ... WIĘCEJ

  Tematy: rok 2013, zagraniczna podróż służbowa, dieta zagraniczna, podróż służbowa
 • Diety dla pracowników na umowę zlecenie

  Diety dla pracowników na umowę zlecenie

  05:25 08.08.2012 PORADA

  Witam, Pracownikowi zatrudnionemu na umowę zlecenie, wykonujący pracę poza miejscem zamieszkania, czy należy mu się dieta.  WIĘCEJ

  Tematy: dieta krajowa, dieta zagraniczna, miejsce pracy pracownika, diety

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: