eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Gospodarstwa domowe a ochrona zdrowia 2010

Gospodarstwa domowe a ochrona zdrowia 2010

2011-09-02 09:49

Gospodarstwa domowe a ochrona zdrowia 2010

Subiektywna ocena stanu zdrowia i stopień niepełnosprawności respondentów w 2010 r. (w%) © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (11)

W pierwszym kwartale 2011 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadził po raz szósty cykliczne badanie "Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych". Dotyczyło ono szerokiej problematyki zrealizowanego przez gospodarstwa domowe popytu na usługi opieki zdrowotnej w 2010 r. Wyniki badania uogólniono na całą zbiorowość ludności i gospodarstw domowych w Polsce.
Wstępne wyniki wskazują, że:
  • Badane osoby najczęściej oceniały stan swojego zdrowia pozytywnie: 26% osób określiło je jako bardzo dobre, prawie 42% - jako dobre. Odsetek osób, które oceniały pozytywnie stan swego zdrowia był o niemal 4 punkty procentowe większy od wyniku uzyskanego przed czterema laty. Tylko niespełna 9% badanych stwierdziło, że ich stan zdrowia jest zły lub bardzo zły. Najgorzej swe zdrowie oceniały osoby starsze. Wśród osób w wieku 70 lat i więcej 37% oceniło je jako złe lub bardzo złe. Mężczyźni generalnie oceniali swoje zdrowie lepiej niż kobiety; 30% mężczyzn określiło je jako bardzo dobre podczas, gdy wśród kobiet odpowiedni odsetek wyniósł niespełna 23%. Równocześnie należy zauważyć, że odpowiedzi na pytania, pozwalające na obiektywną ocenę stanu zdrowia determinującego zapotrzebowanie na usługi opieki zdrowotnej pokazały, iż 30% osób choruje przewlekle i niemal tyle samo twierdzi, że przebywa pod stałą opieką medyczną.
  • W odpowiedzi na pytanie o najważniejszy czynnik, który ma wpływ na stan zdrowia ponad 49% respondentów wymieniło własne zachowanie, 19% - jakość opieki zdrowotnej, a prawie 32% - czynniki, na które nie mamy wpływu.
  • W IV kwartale 2010 roku 37% Polaków skorzystało z porad lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza rodzinnego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Częściej pacjentami lekarzy POZ były kobiety, które stanowiły prawie 59% tej populacji. Udział osób korzystających z porad lekarskich POZ obniżył się o przeszło 2 punkty procentowe w porównaniu do wyników badania w 2006 r. Porady lekarskie POZ były finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w sektorze publicznym prawie w całości oraz w przypadku 80% porad w sektorze niepublicznym.
  • W tym samym okresie 2010 roku z porady lekarskiej specjalistycznej, w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej skorzystała niemal co piąta osoba - 19% (22% kobiet i 16% mężczyzn). Udział osób korzystających z porad lekarzy specjalistów był podobny jak przed czterema laty. Tym razem jednak odsetek wskazań na usługodawcę niepublicznego był znacznie wyższy i wyniósł 41%, o 8 punktów procentowych więcej niż w badaniu w 2006 r. Spośród osób korzystających w 2010 r. z usług w sektorze prywatnym, ponad 29% zrealizowało je w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Prawie 12% osób nie skorzystało z porad lekarza w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, mimo istnienia takiej potrzeby. Głównymi powodami tej decyzji było oczekiwanie na ustąpienie objawów, długi okres oczekiwania na wizytę oraz brak czasu.
  • Z porad stomatologicznych w IV kwartale 2010 roku skorzystało niespełna 12% członków gospodarstw domowych (13% kobiet i prawie 10% mężczyzn). Było to o prawie 2 punkty procentowe mniej niż w analogicznym okresie 2006 r. i o prawie 4 punkty mniej niż w 2003 r. Z publicznego sektora usługodawców skorzystało ponad 38% osób korzystających z usług stomatologicznych, w 75% były to usługi opłacane przez NFZ, pozostałe to usługi finansowane w ramach dodatkowego zabezpieczenia zdrowotnego (DZZ) lub opłacane bezpośrednio przez gospodarstwo domowe - poza ubezpieczeniami.

fot. mat. prasowe

Subiektywna ocena stanu zdrowia i stopień niepełnosprawności respondentów w 2010 r. (w%)

Subiektywna ocena stanu zdrowia i stopień niepełnosprawności respondentów w 2010 r. (w%)


 

1 2 3

następna

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: