eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › świadczenia medyczne
 • MPP a usługi medyczne od 01.01.2020 r.

  MPP a usługi medyczne od 01.01.2020 r.

  13:32 28.12.2019 PORADA

  Dzień dobry, jesteśmy spółką, świadczymy usługi medyczne. Faktury dotyczą usług medycznych ze stawką ZW. Wystawiane są na różne kwoty, czasami ponad 15 000 zł. Odbiorcami usług są NFZ i firmy ubezpieczeniowe oraz osoby fizyczne. Czy od nowego roku wystawiając fakturę ponad 15 000 ... WIĘCEJ

  Tematy: wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur, ewidencja księgowa, treść faktury
 • Koszty uzyskania przychodu na macierzyńskim a świadczenia medyczne

  Koszty uzyskania przychodu na macierzyńskim a świadczenia medyczne

  22:09 22.04.2017 PORADA

  Witam, od sierpnia 2016 przebywam na urlopie macierzyńskim. Mam zapewniony pakiet świadczeń medycznych opłacany przez pracodawcę. Czy w rozliczeniu zasierpień-grudzień mam uwzględnić koszty uzyskania przychodu? W pełnej wysokości? WIĘCEJ

  Tematy: KUP, koszty uzyskania przychodu, urlop macierzyński, świadczenia medyczne
 • Gospodarstwa domowe a ochrona zdrowia 2013

  Gospodarstwa domowe a ochrona zdrowia 2013

  10:40 21.11.2014

  ... lekarza specjalisty w ostatnim kwartale 2013 roku. Tylko 63,2% spośród nich otrzymała świadczenia w ramach NFZ, a 40,2% sfinansowało je ze środków gospodarstwa domowego. Z usług ... leki i artykuły medyczne (np. okulary korekcyjne, soczewki kontaktowe, protezy) wyniosły 36,0 zł. Natomiast wydatki na medyczne dobra trwałego użytku wyniosły 3, ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona zdrowia, świadczenia medyczne, opieka medyczna, służba zdrowia
 • Podatki lokalne: z opłaty uzdrowiskowej zwolniony nie tylko pacjent?

  Podatki lokalne: z opłaty uzdrowiskowej zwolniony nie tylko pacjent?

  12:30 09.10.2014

  ... ustawie jest mowa o działalności leczniczej w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne bez bliższego określenia - rozumie się przez to działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, jak i działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne. Zgodnie zatem ze wskazanymi przepisami ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, opłata uzdrowiskowa, podatki i opłaty lokalne, uzdrowiska
 • Rząd: e-recepty obowiązkowe za dwa lata

  Rząd: e-recepty obowiązkowe za dwa lata

  22:10 24.06.2014

  ... przy udzielaniu pomocy pacjentowi w nagłych przypadkach. Karta będzie ponadto kluczem dostępu do danych o planowanych i udzielonych świadczeniach, kolejek oczekujących na udzielenie świadczenia oraz do systemów elektronicznej dokumentacji medycznej. WIĘCEJ

  Tematy: NFZ, recepta, świadczenia medyczne, opieka zdrowotna
 • Szpitale kontra NFZ: droga sądowa konieczna?

  Szpitale kontra NFZ: droga sądowa konieczna?

  12:06 20.02.2013

  ... umówionych środków pieniężnych na rzecz danego szpitala. Jednakże w przyznanych środkach w żadnym wypadku nie są uwzględniane świadczenia ratujące życie, bądź zdrowie pacjentów. Jak wiadomo, z samej definicji, świadczenia te są świadczeniami udzielanymi przez szpitale w stanach nagłego zagrożenia życia i właśnie w związku z ich nagłością żaden ... WIĘCEJ

  Tematy: służba zdrowia, opieka zdrowotna, wydatki na opiekę zdrowotną, szpitale
 • Ubezpieczenie zdrowotne potwierdzane na podstawie PESEL

  Ubezpieczenie zdrowotne potwierdzane na podstawie PESEL

  00:19 25.07.2012

  ... dokonają wszystkie podmioty uprawnione nie tylko do świadczeń medycznych, ale również jedynie do wystawiania recept. Pacjentowi do skorzystania ze świadczenia wystarczy więc dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, dokument paszportowy, legitymacja szkolna itp.). Obowiązek potwierdzenia ubezpieczenia W przypadku, gdy potwierdzenie będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia medyczne, ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia zdrowotne, PESEL
 • Gospodarstwa domowe a ochrona zdrowia 2010

  Gospodarstwa domowe a ochrona zdrowia 2010

  09:49 02.09.2011

  ... NFZ stanowiły ponad 36%. W tej grupie gospodarstw 41% jako najważniejszą przyczynę korzystania z tego rodzaju usług podawało lepsze wyposażenie w sprzęt i materiały medyczne, 29% - zbyt odległe terminy wizyt w podmiotach mających kontrakty z NFZ, a prawie 16% - lepszych specjalistów (lekarzy dentystów). Z usług stomatologicznych mimo istnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona zdrowia, świadczenia medyczne, opieka medyczna, służba zdrowia
 • Świadczenia medyczne dla pracowników: słaba efektywność

  Świadczenia medyczne dla pracowników: słaba efektywność

  00:11 25.07.2010

  ... dziwią, zwłaszcza, że spośród świadczeń pozapłacowych oferowanych przez polskich pracodawców świadczenia medyczne cieszą sie największą popularnością, a w sytuacji problemów państwowej służby zdrowia wielu przedsiębiorców przejęło na siebie zapewnienie świadczenia medycznego swoim pracownikom. Najczęściej jest to dostęp do specjalistów, diagnostyki ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia medyczne, świadczenia pracownicze, świadczenia na rzecz pracowników, opieka medyczna
 • Abonament medyczny dla pracowników i rodzin

  Abonament medyczny dla pracowników i rodzin

  13:25 10.05.2009

  ... wymiaru składek i tym samym jest wliczany do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz w konsekwencji ubezpieczenie zdrowotne. Wówczas wartość takiego świadczenia powinna być ustalona na podstawie § 3 w/w rozporządzenia. Zgodnie z powołanym przepisem wartość pieniężną świadczeń w naturze ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia medyczne, składki na ubezpieczenie społeczne, abonament medyczny, wymiar składek
 • Pakiety medyczne a obowiązek podatkowy i składkowy

  Pakiety medyczne a obowiązek podatkowy i składkowy

  12:03 16.05.2008

  ... medycznych 1. Obowiązkowe świadczenia medyczne Obowiązkowe świadczenia medyczne, które z mocy prawa musi zapewnić i sfinansować pracodawca i które nie stanowią przychodu ze stosunku pracy u pracownika - nie stanowią również podstawy do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Dobrowolne świadczenia medyczne Wartość bezpłatnych ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia medyczne, opieka medyczna, świadczenia zdrowotne, dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne
 • Opieka medyczna dla rodzin pracowników a koszty

  Opieka medyczna dla rodzin pracowników a koszty

  12:49 10.09.2007

  ... tego, czy korzystał on (bądź jego rodzina) w danym miesiącu ze świadczeń medycznych czy też nie. W przypadku pakietu dla pracowników kwota świadczenia będzie wynosić 95 zł (pokryta w całości przez Spółkę). W przypadku pakietów rodzinnych kwota ta będzie wynosić 235 zł. Pracownicy pracujący w Spółce ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, podatek CIT


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: