eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 2015-2017

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 2015-2017

2018-11-09 08:22

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 2015-2017

Innowacje © thodonal - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Główny Urząd Statystyczny opublikował najświeższe dane dotyczące działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw. Z opracowania wynika m.in., że w badanym okresie nakłady na działalność innowacyjną były zdecydowanie większe w przedsiębiorstwach przemysłowych niż usługowych, choć trzeba podkreślić, że obie grupy zainwestowały nieco mniej niż w latach 2014-2016.
  • W latach 2015-2017 aktywnością w zakresie innowacji charakteryzowało się 20,2% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 11,9% firm specjalizujących się w działalności usługowej.
  • Ubiegłoroczne nakłady na działalność innowacyjną osiągnęły w przemyśle 28023,5 mln zł, natomiast w przypadku przedsiębiorstw usługowych pochłonęły znacznie mniej, bo 13142,2 mln zł.
  • W 2017 r. udział przychodów związanych ze sprzedażą nowych lub znacznie ulepszonych produktów, wprowadzonych do oferty w latach 2015-2017, w przychodach ogółem osiągnął w przemyśle 7,1%, a w usługach – 3,0%.

Przypomnijmy, za firmę aktywną innowacyjnie uważa się przedsiębiorstwo, które w analizowanym okresie doprowadziło do wprowadzenia przynajmniej jednej innowacji produktowej lub procesowej lub realizowało w tym czasie minimum jeden projekt innowacyjny, który został przerwany lub zaniechany w trakcie badanego okresu lub nie został do końca tego okresu ukończony.

Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych aktywnych innowacyjnie w latach 2015-2017 był niższy o 0,1 p. proc. niż w latach 2014-2016, natomiast przedsiębiorstw usługowych – o 2,6 p. proc. Nowe lub istotnie ulepszone produkty lub procesy wprowadziło 18,5% przedsiębiorstw przemysłowych i 10,4% przedsiębiorstw usługowych, tj. odpowiednio o 0,2 p. proc. i 3,2 p. proc. mniej niż w latach 2014-2016.

W latach 2015-2017 w ramach innowacji produktowych, nowe lub istotnie ulepszone wyroby wprowadziło 11,0% przedsiębiorstw przemysłowych, natomiast nowe lub istotnie ulepszone usługi – 3,8% przedsiębiorstw usługowych.

fot. mat. prasowe

Odsetek przedsiębiorstw, które w latach 2015-2017 wprowadziły innowacje produktowe i procesowe

W latach 2015-2017 w ramach innowacji produktowych, nowe lub istotnie ulepszone wyroby wprowadziło 11,0% przedsiębiorstw przemysłowych.


W latach 2015-2017 w ramach innowacji produktowych, nowe lub istotnie ulepszone wyroby wprowadziło 11,0% przedsiębiorstw przemysłowych, natomiast nowe lub istotnie ulepszone usługi – 3,8% przedsiębiorstw usługowych. Innowacje procesowe wdrożyło 15,3% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 8,3% przedsiębiorstw usługowych. Przedsiębiorstwa przemysłowe najczęściej wprowadzały nowe lub istotnie ulepszone metody wytwarzania produktów (10,6%), a podmioty usługowe – nowe lub istotnie ulepszone metody wspierające procesy w przedsiębiorstwie (5,9%).

Największy odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje produktowe lub procesowe wystąpił w działach Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (52,8%) oraz Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (46,9%), natomiast w usługach – w działach Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (70,0%) oraz Badania naukowe i prace rozwojowe (49,2%). Spośród innowacji organizacyjnych, przedsiębiorstwa przemysłowe najczęściej wprowadzały nowe metody podziału zadań i uprawnień decyzyjnych (5,9% podmiotów) oraz nowe metody w zasadach działania (5,5%), natomiast firmy usługowe wdrażały przeważnie nowe metody podziału zadań i uprawnień decyzyjnych (5,4%). W ramach innowacji marketingowych, w przemyśle wprowadzano głównie zmiany w projekcie/koncepcji lub opakowaniu wyrobów lub usług (4,1% przedsiębiorstw), a także stosowano nowe media lub techniki promocji produktów (3,9%), w usługach natomiast wykorzystywano przeważnie nowe media lub techniki promocji produktów (4,9%).

Biorąc pod uwagę liczbę pracujących, największy udział w ogólnej liczbie przedsiębiorstw wprowadzających innowacje miały jednostki o liczbie pracujących 250 osób i więcej. Zarówno w przemyśle, jak i w usługach przedsiębiorstwa w tej klasie wielkości najczęściej wprowadzały innowacje procesowe (odpowiednio 53,0% i 36,7%).

fot. mat. prasowe

Odsetek przedsiębiorstw, które w latach 2015-2017 wprowadziły innowacje organizacyjne i marketingowe

Innowacje produktowe lub procesowe wystąpiły głównie w Produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (52,8%).


Nakłady na działalność innowacyjną


Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w 2017 r. wyniosły 28023,5 mln zł, tj. o 1,0% mniej niż przed rokiem, natomiast w przedsiębiorstwach usługowych– 13142,2 mln zł, tj. o 22,8% więcej.

W przedsiębiorstwach przemysłowych dominowały nakłady inwestycyjne, które stanowiły 70,4% wszystkich nakładów na innowacje. Przedsiębiorstwa usługowe najwięcej środków przeznaczyły na działalność badawczą i rozwojową (43,4%) oraz na inwestycje (21,6%). W strukturze nakładów na działalność innowacyjną według źródeł finansowania, w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz usługowych największy był udział środków własnych (odpowiednio 75,5% i 85,7%); znacznie mniejszy udział stanowiły kredyty bankowe (odpowiednio 7,2%, 4,1%) i środki pozyskane z zagranicy (odpowiednio 3,7%, 3,9%).

Przychody ze sprzedaży


W 2017 r. udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych, wprowadzonych na rynek w latach 2015-2017, w przychodach ogółem wyniósł w przedsiębiorstwach przemysłowych 7,1%, a w usługowych – 3,0%. Największy udział tych przychodów, zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych, jak i usługowych odnotowano w podmiotach o liczbie pracujących 250 osób i więcej (odpowiednio 8,7% i 5,1%).

W przychodach ze sprzedaży produktów innowacyjnych wyróżnia się przychody ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych dla rynku, na którym działa przedsiębiorstwo oraz – tylko dla przedsiębiorstwa.

W 2017 r. udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych dla rynku w przychodach ze sprzedaży produktów innowacyjnych wyniósł w przemyśle 48,5%, natomiast w usługach – 50,0%.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: