eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Plany polskich pracodawców XI 2017

Plany polskich pracodawców XI 2017

2017-12-05 10:58

Plany polskich pracodawców XI 2017

Pracownicy mogą liczyć na podwyżki © andranik123 - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Najnowsza, 36. już edycja badania Randstad "Plany pracodawców" wskazuje, że o zatrudnianiu nowych pracowników myśli obecnie 31% firm. To dość dobry wynik, choć o 9 pkt. proc. niższy od uzyskanego w poprzednim kwartale. Na szczególną uwagę zasługują jednak plany odnośnie podwyżek wynagrodzenia. Obecnie formułuje je aż 43% respondentów, co względem ostatniego pomiaru oznacza skok o 14 pkt. proc. i stanowi drugi, najwyższy wynik w całej, ośmioletniej już historii badania.

Nowych pracowników mniej, ale obecni mogą liczyć na podwyżki


Pewną wstrzemięźliwość w kwestii wzrostu zatrudnienia widać już od początku tego roku. W ostatnim półroczu połowa firm nie chciała decydować się na żadne kroki w tym zakresie. Można się spodziewać, że najbliższe miesiące będą pod tym względem dość podobne - początek roku - tradycyjnie już - jest okresem, w którym procesy rekrutacyjne raczej wyhamowują. W bieżącym badaniu odsetek pracodawców, którzy zamierzają rekrutować nowe siły spadł aż o 9 p.p., sięgając 31%. 58% zamierza pozostawić zatrudnienie na dotychczasowym poziomie, a 7% planuje redukcję etatów.
– Bieżące wyniki badania wyraźnie wskazują, że polscy pracodawcy są coraz bardziej świadomi, iż zapełnienie wszystkich wakatów może być skomplikowane - mówi Monika Hryniszyn, Dyrektor Personalna i Członek Zarządu Randstad Polska. Do tego firmy dość skrupulatnie liczą koszty i niewykluczone, że działania rekrutacyjne w obliczu trudności z pozyskaniem pracowników, mogą być znacznie droższe niż pierwotnie zakładali. Skłaniają się zatem bardziej do podwyżek dla swoich obecnych zespołów, aby zminimalizować ryzyko odejść spowodowanych niezadowoleniem z poziomu wynagrodzenia – dodaje.

Jak zauważa Agata Mężyńska, ekspert Departamentu Rozwoju Gospodarczego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu:
do presji konkurencyjnej na rynku pracy dołożą się także projekty realizowane przez inwestorów zagranicznych. Do końca roku pozostało jeszcze parę tygodni, widać jednak, że będzie to bardzo dobry rok dla inwestycji z rekordowo wysokim napływem kapitału. Do połowy listopada pozytywne decyzje inwestycyjne zapadły w odniesieniu do 55 projektów, o łącznej wartości przekraczającej 2 mld euro. Dla rynku pracy będzie to oznaczać 15,5 tys. nowych miejsc pracy. Powstaną one przede wszystkim w dużych ośrodkach miejskich - mniej więcej 1/3 trafi do małych miejscowości i na obszary wiejskie. Najwięcej projektów pochodzi z sektorów usług nowoczesnych (22 projekty i blisko 8 tys. miejsc pracy) i motoryzacyjnego (18 projektów i ponad 4 tys. miejsc pracy).

Z najnowszej edycji badania wynika, że największe zapotrzebowanie na nowych pracowników mają właśnie firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu (42%). Znacznie bardziej ograniczone plany w tym zakresie mają zapowiadają przedsiębiorcy z branży budowlanej (38%) i przemysłu (37%). W sektorze pośrednictwa finansowego najwyższy jest odsetek pracodawców, którzy zamierzają zredukować zatrudnienie (18%).

fot. mat. prasowe

Planowane zmiany poziomu zatrudnienia w firmach w okresie najbliższych 6 miesięcy

Plany pracodawców związane z zatrudnieniem są optymistyczne – aż 31% z nich planuje zwiększyć zatrudnienie.


Za to i tym razem z początkiem roku pracownicy znacznie częściej niż w innych kwartałach spodziewać się mogą podwyżek wynagrodzenia. Deklaruje tak 43% respondentów bieżącej edycji badania. Do rekordu sprzed dokładnie roku brakuje tylko 1 p.p., a przed kwartałem odsetek ten był niższy aż o 14 p.p. (wynosił 29%).

W trzech branżach odsetek przedsiębiorców, którzy planują podwyżki dla swoich pracowników, przeważa nad grupą pracodawców, którzy poziomu wynagrodzeń nie zwiększą. Tak dzieje się w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności (54% firm zapowiada większe pensje), przemyśle (48%) i sektorze nowoczesnych usług dla biznesu (45%). W zestawieniu na przeciwległym biegunie znalazła się branża pośrednictwa finansowego – podwyżki planuje tu zaledwie 18% firm, a 6% zamierza obniża pensje.

Noworoczna fala podwyżek najsilniejsza w firmach z obszarów wiejskich


Najbardziej ambitne plany w obszarze wynagrodzeń mają przedsiębiorstwa, które swoją działalność prowadzą we wsiach poza obrębem aglomeracji. W co drugiej wynagrodzenia będą rosły. W pozostałych lokalizacjach firmy są nieco bardziej powściągliwe. Najbardziej w największych ośrodkach miejskich powyżej 200 tysięcy mieszkańców (39%).
– Tym razem największymi beneficjentami planowanej fali podwyżek będą mieszkańcy obszarów wiejskich, którzy dotychczas byli raczej przez pracodawców pomijani. Firmy wiele lat temu podjęły decyzja o lokalizacji swoich zakładów z dala od dużych aglomeracji głównie ze względu na obniżenie kosztów, w tym związanych z wynagrodzeniami. Dziś na tych obszarach zmiany na rynku pracy zaczynają być dotkliwie odczuwane, bo pracownicy śmielej przemieszczają się w poszukiwaniu dobrych warunków zatrudnienia, a firmy z większych ośrodków miejskich od dawna kuszą coraz wyższym wynagrodzeniem. We wsiach zaczyna już brakować chętnych do pracy, stąd tak silny odsetek firm z terenów wiejskich, które prognozują podwyżki – wyjaśnia Monika Hryniszyn, Dyrektor Personalna i Członek Zarządu Randstad Polska.

fot. mat. prasowe

Planowane zmiany poziomu wynagrodzeń w okresie najbliższych 6 miesięcy

49% firm planuje pozostawić wynagrodzenia na tym samym poziomie, natomiast 43% - podnieść poziom płac w najbliższym półroczu.


Lepsze perspektywy polskiej gospodarki – stale rośnie odsetek optymistów w biznesie


Od początku roku stale i przede wszystkim stabilnie rośnie odsetek przedsiębiorców, którzy prognozują wzrost gospodarczy kraju w najbliższym półroczu (z 18% w I kwartale do 30% w obecnej edycji badania). 44% ankietowanych prognozuje obecnie stagnację, a 9% uważa, że sytuacja w kraju pogorszy się w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku. Te wyniki wrócił do wskazań sprzed dwóch lat. W międzyczasie na koniunkturę gospodarczą przedsiębiorcy spoglądali bardziej z rezerwą, a czasem nawet z przewagą pesymizmu.

fot. mat. prasowe

Ocena tempa wzrostu gospodarczego kraju w okresie najbliższych 6 miesięcy

Największy udział badanych przedstawicieli firm (prawie połowa) spodziewa się braku zmian kondycji gospodarki Polski w ciągu najbliższego półrocza.


Z największym optymizmem na sytuację gospodarczą w najbliższym półroczu spoglądają firmy z regionów zachodnich i południowych Polski. Największą rezerwę w tej kwestii zachowują przedsiębiorcy ze wschodnich województw.

Przydatne linki:
Oferty pracy


Po chwilowej nieco słabszej ocenie sytuacji finansowej własnej firmy, przedsiębiorcy znów spoglądają na nią z optymizmem podobnym jak w ciągu ostatnich dwóch lat. W najnowszej edycji badania 67% ankietowanych pracodawców deklarowało dobrą lub bardzo dobrą sytuację finansową swojej firmy (od połowy 2015 roku ten udział waha się od 66 do 68%, tylko w poprzednim kwartale spadł do 62%).

fot. mat. prasowe

Ocena aktualnej sytuacji finansowej firmy

Znaczna większość przedstawicieli firm (67%) ocenia obecną sytuację swojej firmy jako dobrą lub bardzo dobrą.


Najlepiej na swoją sytuację spoglądają przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą nieruchomości i firm (79%) oraz pośrednictwem finansowym (77%) i sektor przemysłowy (69%). Nieco mniej optymistycznie niż w pozostałych regionach kondycję własnych firm postrzegają ankietowani ze wschodnich województw – tu odsetek respondentów, którzy oceniają sytuację finansową przedsiębiorstw dobrze lub bardzo dobrze, wyniósł 62% (w pozostałych regionach od 67 do 69%).
- Przy wzroście PKB na poziomie 4,7 proc. w 3. kwartale 2017 r. i spodziewanych około 4% w całym 2017 r. oraz wzroście przychodów przedsiębiorstw średnich i dużych o 9,4 proc. w okresie styczeń-wrzesień 2017 r., pozytywne nastawienie pracodawców nie dziwi. To, że nie przekłada się ono na deklaracje zwiększenia zatrudnienia, także nie jest szczególnym zaskoczeniem – mówi dr Grzegorz Baczewski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan. Jak dodaje, pod koniec roku firmy podsumowują wynik finansowy i planują budżet na rok następny. Wiele decyzji, które mogą pociągnąć za sobą zwiększenie wydatków, w tym dotyczących zatrudnienia, jest wstrzymana. Jednak plany zatrudnieniowe mogłyby być nieco większe, gdyby nie niepewność płynąca ze sfery regulacyjnej. Branża handlowa wstrzymała oddech, czekając na rozstrzygnięcie, czy i w jaki sposób zostanie wprowadzony zakaz handlu w niedzielę. Firmy zatrudniające wysokiej klasy ekspertów, specjalistów, np. w usługach biznesowych, informatycznych itp. ciągle jak na wyrok czekają na ostateczne uchwalenie ustawy znoszącej limit składki emerytalnej i rentowej na ZUS. Jeżeli ta zmiana wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r., firmy będą musiały znacząco ograniczyć swoje plany zwiększania zatrudnienia i wynagrodzeń. Taka loteria pod koniec roku nie sprzyja odważnym decyzjom – podsumowuje dr Grzegorz Baczewski.

Informacje o badaniu:
Plany Pracodawców to sondaż Instytutu Badawczego Randstad, w którym respondentami są pracodawcy wyrażający opinie w najważniejszych obszarach ich działalności, m.in.: planowanych zmian w poziomie zatrudnienia i wynagrodzeń, czy przewidywanych zmian kondycji firm i gospodarki. Pytania kierowane są bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za politykę kadrową (w małych przedsiębiorstwach jest to zarząd lub właściciel firmy). Wywiady bieżącej, 36. edycji badania, zostały zrealizowane w okresie od 11 października do 10 listopada 2017 r. Badanie realizowane przez ekspertów TNS metodą CATI (indywidualne wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo) zostało zainicjowane w listopadzie 2008 roku i odbywa się w cyklu kwartalnym. Od 20. edycji badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej ze względu na region i wielkość firmy próbie 1000 firm (margines błędu statystycznego dla próby N=1000 wynosi 3,1%). Z próby wykluczono firmy zatrudniające poniżej 10 osób, firmy doradztwa personalnego oraz firmy, dla których agencje pracy tymczasowej nie świadczą usług.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

6 6

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.