eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › zmiana umowy spółki a PCC
 • Podwyższenie kapitału zakładowego spółki a zwolnienie z opodatkowania PCC

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki a zwolnienie z opodatkowania PCC

  00:03 04.10.2023

  Co do zasady umowy spółki i zmiany tych umów powodujące podwyższenie kapitału zakładowego spółki, podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jednak część czynności jest zwolniona z tego opodatkowania pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek. Zmiana umowy spółki i jej dokapitalizowanie Spółka z o.o. oferująca ... WIĘCEJ

  Tematy: podwyższenie kapitału zakładowego, PCC, podatek PCC, zwolnienia w PCC
 • Zawarcie lub zmiana umowy spółki kapitałowej: kiedy obowiązek zapłaty PCC

  Zawarcie lub zmiana umowy spółki kapitałowej: kiedy obowiązek zapłaty PCC

  09:27 23.12.2021

  ... . Jako zmiana umowy spółki traktowane jest także przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej. Wyłączenia z opodatkowania Jednak nie wszystkie działania związane ze zmianą umowy spółki są opodatkowane. Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o PCC z opodatkowania wyłączone są umowy spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, podatek PCC, podatek od czynności cywilnoprawnych, zwolnienia w PCC
 • Kapitał rezerwowy spółki komandytowej z podatkiem PCC?

  Kapitał rezerwowy spółki komandytowej z podatkiem PCC?

  04:59 27.08.2021

  ... czynności cywilnoprawnej oddanie to zostało dokonane jest czynnością opodatkowaną podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy jako zmiana umowy spółki. Warunkiem objęcia tej czynności podatkiem jest, aby w wyniku oddania (wniesienia) rzeczy do używania przez spółkę, wspólnik nie uzyskał z tego tytułu ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, podatek PCC, podatek od czynności cywilnoprawnych, zwolnienia w PCC
 • Sprzedaż części firmy w VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych

  Sprzedaż części firmy w VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych

  12:49 27.11.2020

  ... Praktyką jest funkcjonowanie takiej odrębnej struktury na podstawie umowy, porozumienia, regulaminu czy statutu, zarządzenia lub aktu o podobnym charakterze ( ... efekcie w niektórych przypadkach opodatkowanie transakcji VAT będzie korzystniejsze dla stron. PCC W związku z brakiem opodatkowania zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa podatkiem od ... WIĘCEJ

  Tematy: zorganizowana część przedsiębiorstwa, sprzedaż ZCP, sprzedaż przedsiębiorstw, sprzedaż części przedsiębiorstwa
 • Aport przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej neutralny podatkowo?

  Aport przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej neutralny podatkowo?

  13:11 24.09.2020

  ... spółki oraz dopłaty. Należy więc zauważyć, że aport przedsiębiorstwa zawsze będzie wiązał się ze zmianą umowy spółki. Zatem co do zasady aport przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej będzie opodatkowany PCC. Jednakże umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje przedsiębiorstwa innej spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek CIT, podatek VAT, podatek PCC, opodatkowanie PCC
 • Aport do spółki jawnej w podatku CIT, VAT, PCC

  Aport do spółki jawnej w podatku CIT, VAT, PCC

  13:45 08.07.2020

  ... 1 ust. 2). W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce osobowej (np. spółce jawnej) wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki (art. 1 ust. 3 pkt 1). Zatem wniesienie aportu powoduje konieczność zmiany umowy spółki jawnej oraz dodatkowo obowiązek podatkowy w PCC, jeżeli wartość aportu ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie PCC, zwolnienia w PCC, zmiana umowy spółki a PCC, aport
 • Uchylenie uchwały a zwrot zapłaconego podatku PCC

  Uchylenie uchwały a zwrot zapłaconego podatku PCC

  12:08 17.03.2020

  ... umowy spółki lub jej zmiany, w tym przekształcenia, jeśli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Przepis art. 249 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych (dalej „k.s.h.”) stanowi natomiast, że: „Uchwała wspólników sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, podatek PCC, podatek od czynności cywilnoprawnych, zwolnienia w PCC
 • Nie każda zmiana umowy spółki wymaga zapłaty PCC

  Nie każda zmiana umowy spółki wymaga zapłaty PCC

  13:15 11.02.2020

  ... majątku spółki cywilnej ani z żadną inną z czynności kwalifikowanych na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki osobowej, to należy stwierdzić, iż opisana we wniosku zmiana umowy spółki cywilnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na Wnioskodawcy jako na wspólniku spółki cywilnej ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, podatek PCC, podatek od czynności cywilnoprawnych, zwolnienia w PCC
 • Podatek PCC od aportu przedsiębiorstwa do spółki komandytowej

  Podatek PCC od aportu przedsiębiorstwa do spółki komandytowej

  11:44 30.08.2018

  ... wysokość udziału, jaki będzie z tego tytułu posiadał, to kwestię nadmiernego opodatkowania może rozstrzygnąć już podczas jego wnoszenia – w umowie spółki. Dla potrzeb podatku PCC, obciążającego umowy spółki stawką 0,5%, podstawą opodatkowania jest bowiem wartość wnoszonego wkładu, a przepisy nie narzucają sposobu określenia jego wartości.WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie PCC, zwolnienia w PCC, zmiana umowy spółki a PCC, aport
 • Umowa spółki cichej bez podatku od czynności cywilnoprawnych

  Umowa spółki cichej bez podatku od czynności cywilnoprawnych

  13:19 23.09.2016

  ... , dopuszcza zawarcie umowy spółki cichej jako umowy nienazwanej. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest swoboda stron umowy spółki cichej w kształtowaniu łączącego je stosunku prawnego, w celu jego dostosowania do indywidualnych potrzeb. Przy określaniu postanowień umowy spółki cichej należy mieć na uwadze, iż istotą takiej spółki jest wniesienie ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, podatek PCC, podatek od czynności cywilnoprawnych, zwolnienia w PCC

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: