eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zbycie udziałów
 • Dobrowolne umorzenie udziałów spółki a VAT

  Dobrowolne umorzenie udziałów spółki a VAT

  13:33 28.06.2023

  ... należy, że jeżeli przedsiębiorca nie zajmuje się w ramach prowadzonej działalności obrotem papierami wartościowymi, zarówno sprzedaż udziałów jak ich umorzenie nie podlegają regulacjom ustawy o VAT. Kupno udziałów nie jest w takim przypadku realizowane jako czynności dokonywanej w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. Obie ... WIĘCEJ

  Tematy: udziały w spółce z o.o., umorzenie udziałów, zbycie udziałów, udziały w spółce
 • Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. O czym należy pamiętać?

  Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. O czym należy pamiętać?

  11:35 09.09.2022

  ... odpisów w terminie trzech dni od chwili złożenia wniosku online. Podatki a sprzedaż udziałów Procedura sprzedaży i kupna udziałów w spółce z o.o. wiąże się z obowiązkami podatkowymi. Zgodnie z artykułem 17 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT, odpłatne zbycie udziałów w spółce z o.o. jest uznawane za przychód z kapitałów pieniężnych. Zgodnie z brzmieniem art ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż udziałów, udziały w spółce, udziały w spółce z o.o., spółka z o.o.
 • Zbycie udziałów w spółce z o.o. - wynagrodzenie wspólnika a podatek VAT

  Zbycie udziałów w spółce z o.o. - wynagrodzenie wspólnika a podatek VAT

  13:29 27.06.2022

  ... nominalną. Nie ma przy tym znaczenia, że czynność ta odbywa się w ramach instytucji umorzenia udziałów. Wypłata wynagrodzenia w formie świadczenia usług W przypadku gdy spółka z o.o. wypłaca wynagrodzenie w zamian za zbycie udziałów, w formie świadczenia usług należałoby takie zdarzenie rozpatrzeć na gruncie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl ... WIĘCEJ

  Tematy: udziały w spółce z o.o., umorzenie udziałów, zbycie udziałów, udziały w spółce
 • Rozliczenie sprzedaży udziałów w sp. z o.o. w celu umorzenia bez dochodu

  Rozliczenie sprzedaży udziałów w sp. z o.o. w celu umorzenia bez dochodu

  11:43 08.05.2022 PORADA

  Czy sprzedaż udziałów w celu umorzenia w przypadku gdy cena kupna i sprzedaży udziałów jest taka sama (brak dochodu) należy wykazać w zeznaniu rocznym ? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., udziały w spółce, udziały w spółce z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Grunt w zamian za umorzenie udziałów bez podatku VAT?

  Grunt w zamian za umorzenie udziałów bez podatku VAT?

  11:48 16.04.2021

  ... lokalu lub własności domu jednorodzinnego; 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste; 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6. Dostawa towarów, o której mowa w ww. art. 7 ust ... użytkowania gruntu, z kolei Wspólnik (Gmina) wyraził zgodę na umorzenie udziałów. Wartość udziałów, które podlegały umorzeniu jest wyrażalna w wartościach pieniężnych. Tym ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie w VAT, opodatkowanie VAT
 • Sprzedaż udziałów lub akcji. Jak bezpiecznie zamknąć transakcję?

  Sprzedaż udziałów lub akcji. Jak bezpiecznie zamknąć transakcję?

  12:30 30.08.2019

  ... nawet najbardziej szczegółowo przeprowadzone badanie due diligence nigdy nie daje stuprocentowej pewności co do stanu prawnego przedsiębiorstwa. Z drugiej strony, zbywca udziałów lub akcji, udostępniając kupującemu wszelkie dokumenty i informacje o spółce, może oczekiwać, że skoro kupujący zapoznał się z nimi i zidentyfikował ryzyka (które przecież ... WIĘCEJ

  Tematy: zbycie udziałów, zbycie udziałów w spółce, udziały spółki, sprzedaż udziałów
 • Przekazanie nieruchomości w zamian za udziały w celu ich umorzenia z VAT

  Przekazanie nieruchomości w zamian za udziały w celu ich umorzenia z VAT

  11:43 29.08.2018

  Spółki przez wiele lat toczyły dyskusje z fiskusem, czy przekazując odchodzącemu udziałowcowi nieruchomość w zamian za jego umorzone akcje muszą odprowadzić podatek VAT z tego tytułu. Spór zakończył w 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznając, że czynność ta podlega opodatkowaniu. Takie niekorzystne dla podatników stanowisko zajął również ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie w VAT, opodatkowanie VAT
 • Towary za umorzenie udziałów w spółce z o.o. z podatkiem VAT

  Towary za umorzenie udziałów w spółce z o.o. z podatkiem VAT

  11:53 15.02.2016

  ... mieć postać pieniężną lub rzeczową, a którego wysokości określa uchwała zgromadzenia wspólników. NSA, w swoim rozstrzygnięciu dokonał analizy charakteru instytucji dobrowolnego umorzenia udziałów. Sąd przede wszystkim podkreślił, że umorzenie następuje w drodze nabycia udziału przez spółkę. Biorąc pod uwagę stanowisko NSA można mówić o dwóch ... WIĘCEJ

  Tematy: umorzenie udziałów, kapitał zakładowy, udziały w spółce z o.o., spółka z o.o.
 • Firma rodzinna: brak sukcesora szansą dla menadżera?

  Firma rodzinna: brak sukcesora szansą dla menadżera?

  08:10 07.08.2014

  ... dzieło przetrwa i jest w dobrych rękach. Menadżerowie bardzo często budowali firmę razem z właścicielem i często też mają do niej szczególny, osobisty stosunek. Zbycie udziałów lub akcji menadżerom może pozwolić też na uniknięcie skomplikowanego procesu poszukiwania inwestora. Choć oczywiście właściciel może równolegle prowadzić rozmowy zarówno ... WIĘCEJ

  Tematy: firma rodzinna, firmy rodzinne, sukcesja, spadkobiercy
 • Zbycie udziałów w spółce - ograniczenia

  Zbycie udziałów w spółce - ograniczenia

  00:20 11.07.2014

  ... się do warunków udzielanej zgody na zbycie udziałów, powinna być głosowana zgodnie z brzmieniem art. 246 § 3 KSH, tj. za zgodą wszystkich wspólników, których praw dotyczy. Stanowisko swoje oparła zaś na twierdzeniu, że zaproponowane ograniczenie w procedurze zbywania udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi do bezpośredniego ... WIĘCEJ

  Tematy: zbycie udziałów, zbycie udziałów w spółce, udziały spółki, sprzedaż udziałów
 • Wyjście wspólnika ze spółki z o.o.

  Wyjście wspólnika ze spółki z o.o.

  00:10 09.08.2013

  ... spółki. Zwykle takie wyjście przeprowadza się przez sprzedaż udziałów bądź też przez umorzenie udziałów. Rozwiązaniem, które pozwalałoby wspólnikom na w miarę ... zbycia lub umorzenie udziałów jest niesłychanie utrudnione. Trudności te wynikają zwykle z dość restrykcyjnie obwarowanych możliwości zbycia udziałów w umowie spółki. Wspólnicy ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnik spółki, wspólnicy spółki, spółka z o.o., zbycie udziałów

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: