eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Podróż służbowa a wypadek przy pracy

  Podróż służbowa a wypadek przy pracy

  03:10 31.12.2009

  ... wypadkiem w drodze z pracy do domu, lecz wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy. Z powyższego jasno zatem wynika, że wypadek, któremu uległ wzmiankowany we wstępie pracownik, należy potraktować na równi z wypadkiem przy pracy. W związku z tym na pracodawcy ciążą określone obowiązki, wynikające z przepisów Kodeksu pracy oraz regulacji zawartych ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, wypadek przy pracy, wypadki przy pracy, wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Wypadek przy pracy: nowe przepisy

  Wypadek przy pracy: nowe przepisy

  00:32 13.10.2009

  ... sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy. Obecnie pracodawcy muszą respektować nowe przepisy zawarte w rozporządzeniu RM z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz ... WIĘCEJ

  Tematy: wypadek przy pracy, wypadki przy pracy, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, protokół wypadkowy
 • Protokół powypadkowy można pokazać sądowi

  Protokół powypadkowy można pokazać sądowi

  13:02 06.10.2009

  ... a miejscem wykonywania obowiązków zawodowych wynikających ze stosunku pracy. Ponadto, na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ np. podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony czy też przy wykonywaniu zadań zleconych mu przez związki zawodowe.WIĘCEJ

  Tematy: wypadek przy pracy, wypadki przy pracy, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, protokół wypadkowy
 • Wypadek przy pracy: korekta świadczenia chorobowego

  Wypadek przy pracy: korekta świadczenia chorobowego

  01:30 29.08.2009

  ... i wypłacono zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach, tj. w wysokości 80% podstawy wymiaru. Protokół powypadkowy, w którym zdarzenie to zostało uznane za wypadek przy pracy, został zatwierdzony przez pracodawcę 6 sierpnia i tego samego dnia trafił do działu kadr i płac. Po otrzymaniu dokumentu płatnik musi sporządzić korektę ... WIĘCEJ

  Tematy: protokół wypadkowy, wypadek przy pracy, ubezpieczenie wypadkowe, wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Zmiany w prawie pracy

  Zmiany w prawie pracy

  10:14 08.07.2009

  ... dotyczących chorób zawodowych i wypadków przy pracy. Na pracodawcy spoczywa obecnie obowiązek złożenia zawiadomienia o skutkach choroby zawodowej do instytutu medycyny pracy oraz do właściwego państwowego inspektora sanitarnego, a także obowiązek przechowywania protokołów ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy przez okres 10 lat ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo pracy, kodeks pracy, choroba zawodowa, choroby zawodowe
 • Odszkodowanie za wypadek w pracy a podatek dochodowy

  Odszkodowanie za wypadek w pracy a podatek dochodowy

  06:01 14.05.2009

  ... 02.09.2008 r. nr IBPB2/415-1039/08/MK. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? W zapytaniu wyjaśniono, iż wyrokiem sądu pracy, kopalnia została zobowiązana do wypłaty, na rzecz poszkodowanego w wypadku w pracy pracownika, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W wyniku tego wypadku pracownik doznał urazowej amputacji lewego uda oraz zmiażdżenia ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowanie, odszkodowania, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, zwolnienia podatkowe PIT
 • Pracownik tymczasowy a bhp w firmie

  Pracownik tymczasowy a bhp w firmie

  14:10 27.02.2009

  ... , pracodawca musi niezwłocznie powiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy. Następnym krokiem jest powołanie zespołu powypadkowego, który ... WIĘCEJ

  Tematy: wypadek przy pracy, wypadki przy pracy, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
 • Wypadek przy pracy: przyczyną stres psychiczny?

  Wypadek przy pracy: przyczyną stres psychiczny?

  11:00 21.02.2009

  Wypadki to niestety nieodłączny element procesu pracy. Niekiedy jednak kwalifikacja nieszczęśliwego zdarzenia jako przyczyny zewnętrznej powodującej wypadek przy pracy jest dość trudna. Pod tym kątem niezwykle skomplikowane są przypadki stresu psychicznego w pracy, w następstwie którego dochodzi u pracownika do zawału serca. W poszukiwaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: wypadek przy pracy, wypadki przy pracy, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, Sąd Najwyższy
 • Telepraca a wypadek przy pracy

  Telepraca a wypadek przy pracy

  11:43 16.02.2009

  ... szczególnych przepisów Przepisy prawa pracy nie traktują w sposób szczególny wypadków przy pracy telepracowników. Zastosowanie znajdują tu więc regulacje ogólne. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wypadek przy pracy jest nagłym zdarzeniem wywołanym ... WIĘCEJ

  Tematy: wypadek przy pracy, wypadki przy pracy, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, telepraca
 • Zespół powypadkowy - powołanie i kompetencje

  Zespół powypadkowy - powołanie i kompetencje

  14:01 15.01.2009

  ... przy pracy generuje po stronie pracodawcy różne powinności. Najogólniejsze z nich wynikają z Kodeksu pracy. Konkretyzuje je m.in. rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: wypadek przy pracy, wypadki przy pracy, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, protokół wypadkowy


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: