eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wydatki a koszty
 • Pusta faktura nie dokumentuje kosztu uzyskania przychodu

  Pusta faktura nie dokumentuje kosztu uzyskania przychodu

  13:36 08.10.2013

  ... uzasadniających potrącenie kosztu nie można pomijać zasad dokumentowania poniesionych kosztów. Wydatki winny być udokumentowane w sposób zgodny z prawem i niebudzący wątpliwości ... wskazania środków dowodowych pozwalających na ustalenie, na rzecz jakich podmiotów poniosła wydatki oraz w jakiej wysokości. Nie ma tutaj natomiast znaczenia to, czy ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów, faktura
 • Korekta kosztów gdy księgi rachunkowe w 2013 r.

  Korekta kosztów gdy księgi rachunkowe w 2013 r.

  13:29 22.07.2013

  ... przychodem jest wyraźny, koszt taki jest kosztem bezpośrednio związanym z tym właśnie przychodem. Natomiast koszty pośrednie stanowią te wydatki, które ponoszone są w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, tj. wydatki na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, związane z całokształtem działalności. Co do zasady, kosztów takich nie można ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, koszty podatkowe, rok 2013
 • W 2013 r. korekta kosztów gdy faktura od kontrahenta z zagranicy

  W 2013 r. korekta kosztów gdy faktura od kontrahenta z zagranicy

  13:19 26.06.2013

  ... od osób fizycznych nakazuje skorygować koszty uzyskania przychodu o te wydatki, które do kosztów tych zostały zaliczone, a nie nastąpiła ich zapłata w określonym czasie. Przepis ten ma ... . Przedsiębiorca z naszego przykładu zamierza dokonać zapłaty w lipcu 2013 r. Co za tym idzie, w tym też miesiącu koszty te ulegną zwiększeniu o kwotę, która ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, koszty podatkowe, rok 2013
 • Mandat drogowy poza podatkowymi kosztami firmy

  Mandat drogowy poza podatkowymi kosztami firmy

  13:30 14.06.2013

  ... egzekucji mandatów. Wykroczenie podczas jazdy samochodem w leasingu Jeśli przedsiębiorca popełnił wykroczenie drogowe prowadząc leasingowany samochód, może być narażony na dodatkowe koszty poza mandatem. Chodzi tu o dodatkową opłatę, jaką leasingodawca może obciążyć leasingobiorcę – z reguły zafakturuje on bowiem opłatę za udzielenie policji lub ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks drogowy, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów
 • Szkolenie dla kontrahenta w kosztach uzyskania przychodu

  Szkolenie dla kontrahenta w kosztach uzyskania przychodu

  12:39 27.05.2013

  ... uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, które nie są wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać pod kątem ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, podatek dochodowy od osób prawnych, koszty reprezentacji, koszty reklamy
 • Manekin wystawowy w kosztach podatkowych firmy

  Manekin wystawowy w kosztach podatkowych firmy

  13:29 23.05.2013

  ... wydatki, które zostały poniesione przez osoby inne niż podatnik), • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty ... wydatki na zakup manekinów kreują koszty ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, podatek od firmy
 • Kiedy ubezpieczenie pracownika w koszty podatkowe firmy?

  Kiedy ubezpieczenie pracownika w koszty podatkowe firmy?

  06:05 16.03.2013

  Zasadniczo kwoty ubezpieczenia pracowników przedsiębiorca nie może zaliczyć do kosztów podatkowych. Po spełnieniu jednak określonych warunków, mogą one obniżyć podstawę do opodatkowania. Co do zasady, zgodnie z przepisami podatkowymi, wydatków w postaci składek opłacanych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wydatki a koszty, świadczenia pracownicze
 • Jakie podatki w koszty firmy?

  Jakie podatki w koszty firmy?

  08:06 09.02.2013

  ... działalności gospodarczej. Kosztem nie będą jednak podatek dochodowy i VAT, choć w przypadku tego ostatniego przewidziane są wyjątki. Podatkami kwalifikującymi się jako koszty podatkowe są podatki, których ustawodawca nie wymienił w negatywnym katalogu wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu. Przedsiębiorca będzie mógł zatem obniżyć ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatki i opłaty lokalne, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów
 • Działania promocyjno-reklamowe a koszty firmy

  Działania promocyjno-reklamowe a koszty firmy

  13:17 24.10.2012

  ... , iż koszty noclegów uczestników ponoszone w związku z takimi spotkaniami mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Tak uznano m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 lipca 2012r., IPTPB3/423-139/12-4/GG, w której wskazano: „Ponieważ właściwym czynnikiem zaplanowanego spotkania jest aspekt reklamowo-promocyjny, wydatki związane ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, koszty reprezentacji
 • Ubezpieczenie na życie pracownika w koszty firmy

  Ubezpieczenie na życie pracownika w koszty firmy

  11:13 28.09.2012

  ... w niektórych przypadkach przepisy dopuszczają jednak możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania o wydatki poniesione z tego tytułu. Wszystko bowiem zależy od rodzaju ryzyka, którego ... przychodów. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. W niektórych przypadkach, koszty ubezpieczenia obejmujące swoim zakresem ściśle określone rodzaje ryzyka mogą ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wydatki a koszty, świadczenia pracownicze

poprzednia  

1 ... 9 10 11 ... 16

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: