eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wniosek do KRS
 • Od 1 lipca wpis do KRS tylko elektronicznie

  Od 1 lipca wpis do KRS tylko elektronicznie

  11:12 28.06.2021

  ... złożyć wniosku do odpowiedniego sądu rejestrowego – dodaje ekspert z kanclelarii Oniszczuk & Associates. Uwaga na tajemnicę Są też pułapki. Do elektronicznego wpisu do KRS wnioskodawca będzie ... np. jest tajemnicą przedsiębiorstwa. Trzeba też pamiętać o tym, że aby złożyć wniosek do KRS trzeba posiadać albo podpis kwalifikowany lub profil zaufany na ... WIĘCEJ

  Tematy: KRS, wpis do KRS, ustawa o KRS, wniosek do KRS
 • Rejestr KRS w wersji elektronicznej od 1 lipca 2021. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

  Rejestr KRS w wersji elektronicznej od 1 lipca 2021. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

  11:55 12.02.2021

  ... wnioski do KRS składane przez inne podmioty Podmioty wpisane do KRS, ale znajdujące się poza rejestrem przedsiębiorców (np. zaliczane do rejestru fundacji, uczelni wyższych, stowarzyszeń, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, albo innych organizacji zawodowych czy społecznych) mogą złożyć wniosek drogą cyfrową, ale nie są do tego ... WIĘCEJ

  Tematy: KRS, wpis do KRS, ustawa o KRS, wniosek do KRS
 • Krajowy Rejestr Sądowy - wnioski tylko online. Jakie jeszcze usprawnienia?

  Krajowy Rejestr Sądowy - wnioski tylko online. Jakie jeszcze usprawnienia?

  00:44 27.02.2020

  ... do sądu jako podstawa wpisów będą wymagały formy elektronicznej. Większość z nich będzie podpisana na podobnych zasadach jak wnioski, jednak zostały przewidziane ułatwienia dla aktów notarialnych. W związku z utworzeniem w 2018 r. Centralnego Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych od 1 marca 2020 r., składając wniosek do ... WIĘCEJ

  Tematy: Krajowy Rejestr Sądowy, KRS, wniosek do KRS, wpis do KRS
 • Wnioski do KRS od marca 2021 r. jedynie drogą elektroniczną

  Wnioski do KRS od marca 2021 r. jedynie drogą elektroniczną

  00:35 05.02.2020

  ... do akt rejestrowych. Natomiast w wnioski do KRS lub dokumenty do niego załączone składane przez samą spółkę lub pełnomocnika bez udziału notariusza będą rozpoznawane przez KRS jedynie po ich uprzednim podpisaniu za pomocą kwalifikowanego podpisu albo profilu zaufanego ePUAP przez reprezentanta spółki, którego PESEL jest wpisany do KRS ... WIĘCEJ

  Tematy: wniosek do KRS, wpis do KRS, KRS, Krajowy Rejestr Sądowy
 • Nowe wzory wniosków o wpis do KRS

  Nowe wzory wniosków o wpis do KRS

  10:48 22.06.2011

  ... symbolem KRS-ZL. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępnia (Dz.U. nr 77, poz. 422). Więcej informacji o zmianach przepisów przydatnych w zarządzaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: wpis do KRS, KRS, wniosek do KRS, Krajowy Rejestr Sądowy
 • Zmiana prezesa a wpis do KRS

  Zmiana prezesa a wpis do KRS

  13:37 02.09.2010

  ... nakładane wtedy, gdy to KRS sam odkryje, że spółka nie dopełniła swoich obowiązków. Dlatego należy jak najszybciej złożyć do KRS sprawozdanie finansowe i wniosek o wpis nowego członka zarządu. To powinno uchronić spółkę przed ewentualnymi konsekwencjami działania KRS z urzędu. Kary za niezłożenie wniosku do KRS w terminie W przypadku spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: KRS, wniosek do KRS, prezes zarządu, członek zarządu


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: