eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › sąd rejestrowy
 • Zmiany własnościowe i sprawozdanie finansowe

  Zmiany własnościowe i sprawozdanie finansowe

  10:33 16.02.2018 PORADA

  Spółka musi złożyć obowiązkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017, wraz z nim chce dokonać zmian własnościowych: sprzedać część udziałów i powołać nowego członka zarządu. Jakie dokumenty mamy przygotować? Jakie druki przedłożyć Sądowi Rejestrowemu? WIĘCEJ

  Tematy: spółka, sprawozdanie finansowe, udziały w spółce, sprzedaż udziałów
 • Sądy rejestrowe będą wykreślać firmy z KRS

  Sądy rejestrowe będą wykreślać firmy z KRS

  00:45 12.02.2015

  ... . W przypadku niewykonania obowiązków rejestrowych, a więc niezłożenia wniosku o zmianę wpisu czy braku złożenia wymaganych dokumentów (np. sprawozdania finansowego), sąd rejestrowy będzie mógł z urzędu wszcząć procedurę rozwiązania i wykreślenia podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego ... WIĘCEJ

  Tematy: Krajowy Rejestr Sądowy, KRS, wpis do KRS, spółki
 • KRS: jakie zmiany w 2015 roku?

  KRS: jakie zmiany w 2015 roku?

  15:04 22.01.2015

  ... . W toku postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego sąd rejestrowy bada, czy podmiot ten posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność. Sąd rejestrowy zawiadamia także podmiot o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, wzywając ... WIĘCEJ

  Tematy: Krajowy Rejestr Sądowy, KRS, wpis do KRS, spółki
 • KRS: w roku 2015 zaczną znikać "martwe" spółki. Majątek przejmie państwo

  KRS: w roku 2015 zaczną znikać "martwe" spółki. Majątek przejmie państwo

  16:55 29.12.2014

  ... . Nowelizacja wprowadziła pojęcie „postępowania przymuszającego”. Sąd rejestrowy jeszcze przed wszczęciem postępowania przymuszającego, będzie mógł ocenić, czy postępowanie to doprowadzi do wykonania przez podmiot obowiązku rejestrowego. Gdy w toku wstępnej analizy akt rejestrowych podmiotu sąd rejestrowy dojdzie do wniosku, że postępowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: KRS, Krajowy Rejestr Sądowy, wpis do KRS, spółki
 • Z KRS znikną "martwe spółki". Prezydent podpisał ustawę

  Z KRS znikną "martwe spółki". Prezydent podpisał ustawę

  15:35 17.12.2014

  ... sąd rejestrowy od prowadzenia tych postępowań i ich umorzenie, w sytuacji gdy prowadzenie takiego postępowania byłoby nieefektywne z uwagi na wysokie ryzyko niewykonania przez podmiot obowiązku rejestrowego nałożonego ustawą. Nowelizacja wzmacnia ponadto funkcję kontrolną sądu rejestrowego w zakresie prawdziwości danych umieszczonych w KRS. Sąd ... WIĘCEJ

  Tematy: KRS, Krajowy Rejestr Sądowy, wpis do KRS, spółki
 • KRS do wyczyszczenia

  KRS do wyczyszczenia

  19:20 14.11.2014

  ... , gdy sąd rejestrowy stwierdzi, że podmiot wpisany do rejestru nie złożył wniosku (o zmianę wpisu) lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe zobowiązany jest wezwać podmiot do wypełnienia ustawowego obowiązku, pod rygorem nałożenia grzywny na obowiązanych. Gdy wezwania i grzywny nie odniosą skutku, sąd będzie miał ... WIĘCEJ

  Tematy: KRS, Krajowy Rejestr Sądowy, wpis do KRS, spółki
 • Sąd rejestrowy - uprawnienia

  Sąd rejestrowy - uprawnienia

  13:56 14.05.2010

  ... sąd rejestrowy nie wyraził zgody z uwagi na naruszenie prawa przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 15 maja 2009 r. SN podkreślił, że sąd rejestrowy ... istotne dla spółki uchwały, to zdaniem SN, sąd rejestrowy nie może tego pominąć. Sąd rejestrowy powinien zbadać dokumenty i stwierdzić, czy konkretna uchwała ... WIĘCEJ

  Tematy: sąd rejestrowy, KRS, Krajowy Rejestr Sądowy, działalność gospodarcza


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: