eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › użytkowanie nieruchomości
 • Świadczenia dla spółki: przychody i koszty podatkowe

  Świadczenia dla spółki: przychody i koszty podatkowe

  11:34 23.04.2012

  Wspólnicy spółki osobowej oprócz wniesienia wkładu świadczą również inne czynności, które wynikają z bieżących potrzeb, takie jak udostępnienie samochodu, wynajęcie bądź użyczenie lokalu, pożyczka czy wykonywanie pracy. Świadczenia te mają różny charakter, czasem są odpłatne, częściowo odpłatne albo nieodpłatne. Jakie podatkowe skutki mają ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, podatek od firmy, nieodpłatne świadczenia, przychód z nieodpłatnych świadczeń
 • Odśnieżanie chodnika - za co mandat?

  Odśnieżanie chodnika - za co mandat?

  11:03 27.01.2012

  ... Broker. Zgodnie z prawem to na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek odśnieżenia chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości. Gmina może ten obowiązek egzekwować nakładając mandaty, a ponadto gdy ktoś zrobi sobie krzywdę na takim chodniku, o odszkodowanie może pozwać właściciela nieruchomości. Co jednak może zrobić właściciel, gdy ... WIĘCEJ

  Tematy: zima, odśnieżanie, odśnieżanie chodników, użytkowanie nieruchomości
 • Odśnieżanie chodników - kto odpowiada?

  Odśnieżanie chodników - kto odpowiada?

  09:43 18.01.2012

  ... , aby wynajęli oni firmę, która zajmie się odśnieżaniem. Podpisanie takiej umowy, nie tylko w przypadku mieszkań bezczynszowych, ale wszystkich nieruchomości pozwala uniknąć odpowiedzialności cywilnej właściciela nieruchomości, gdy idąc chodnikiem przed domem, ktoś się pośliźnie i zrobi sobie krzywdę. Kilkadziesiąt złotych za spokój Gdy już ... WIĘCEJ

  Tematy: zima, odśnieżanie, odśnieżanie chodników, użytkowanie nieruchomości
 • Spółka osobowa: użyczony składnik majątku wspólnika

  Spółka osobowa: użyczony składnik majątku wspólnika

  13:44 20.09.2011

  Dla potrzeb działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę jawną, jeden z jej wspólników nieodpłatnie udostępni lokal użytkowy, stanowiący jego prywatną własność. Czy spowoduje to konieczność ustalenia przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń? 1.1. Cywilnoprawny charakter umowy użyczenia Na gruncie prawa cywilnego nieodpłatne udostępnienie ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, korzystanie z nieruchomości, użytkowanie nieruchomości, nieodpłatne świadczenia
 • Odśnieżanie chodnika obowiązkiem właściciela posesji

  Odśnieżanie chodnika obowiązkiem właściciela posesji

  00:15 16.12.2010

  ... zająć się odśnieżeniem przynależnego do domu terenu. Prawo obliguje właścicieli nieruchomości do odśnieżania chodników z nią graniczących. Dlatego trzeba pamiętać, aby usunąć ... obowiązku. Wtedy akcja odśnieżania wykonywana jest na koszt właściciela nieruchomości. "Pamiętajmy, że niewykonanie obowiązku odśnieżenia stanowi wykroczenie. I grozi za nie ... WIĘCEJ

  Tematy: zima, odśnieżanie, odśnieżanie chodników, użytkowanie nieruchomości
 • Odśnieżanie chodników: czyj obowiązek?

  Odśnieżanie chodników: czyj obowiązek?

  07:36 26.01.2010

  ... podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z położonych wzdłuż nieruchomości chodników. Obowiązek ten ciąży w takim samym wymiarze na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych oraz jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: zima, służba drogowa, odśnieżanie, odśnieżanie chodników
 • Spółka: użyczenie nieruchomości a podatek wspólnika

  Spółka: użyczenie nieruchomości a podatek wspólnika

  06:55 22.12.2009

  ... wynika, że przedmiotem wskazanej umowy mogą być zarówno rzeczy ruchome jak i nieruchomości, a jej istotną cechą jest nieodpłatny charakter. Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarcie umowy użyczenia nieruchomości może powodować określone konsekwencje podatkowe dla użytkującego, pomimo nieodpłatnego charakteru tej ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, korzystanie z nieruchomości, użytkowanie nieruchomości, nieodpłatne świadczenia
 • Zawalenie się budowli: odpowiedzialność za szkodę

  Zawalenie się budowli: odpowiedzialność za szkodę

  00:22 19.11.2009

  ... art .434 k.c. nie jest jednak najistotniejsze, kto jest właścicielem danej nieruchomości, ale jej samoistnym posiadaczem. Dla wyjaśnienia tej kwestiinależy przywołać art. ... ani znany nam zarządca nieruchomości, ani dzierżawca. Poszkodowany może oczywiście próbować dochodzić zaspokojenia roszczeń od zarządcy nieruchomości, lecz będzie mu musiał ... WIĘCEJ

  Tematy: wady konstrukcyjne, ubezpieczenie nieruchomości, gospodarowanie nieruchomościami, użytkowanie nieruchomości
 • Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego a wysokie kary

  Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego a wysokie kary

  12:33 07.05.2009

  ... realizował obowiązek zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Trybunał wskazuje więc, że wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli i dopiero w toku tej kontroli organ nadzoru budowlanego ... WIĘCEJ

  Tematy: użytkowanie nieruchomości, użytkowanie obiektu budowlanego, nielegalne użytkowanie, samowola budowlana
 • Udostępniane nieruchomości a przychody w 2009 r.

  Udostępniane nieruchomości a przychody w 2009 r.

  09:59 30.01.2009

  ... nieruchomości udostępnionych nieodpłatnie w całości lub w części do używania innym podmiotom. Przychód taki powstawał w równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości, ustalonej na podstawie przeciętnej wysokości czynszów stosowanych w danej miejscowości przy najmie lub dzierżawie nieruchomości ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, korzystanie z nieruchomości, użytkowanie nieruchomości, nieodpłatne świadczenia


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: