eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ustawa o samorządzie gminnym
 • Uchwała gminy – kto może ją zaskarżyć?

  Uchwała gminy – kto może ją zaskarżyć?

  00:16 11.10.2016

  W poprzedniej części artykułu omówiona została specyfika sesji rady gminy, sposób w jaki w gminie zapadają uchwały oraz kiedy radny może zostać pozbawiony swojego prawa do głosowania. Jawność obrad i głosowania Kolejną niezmiernie istotną kwestią, o której musi pamiętać inwestor jest obowiązująca zasada jawności obrad i głosowania (art. 11b ... WIĘCEJ

  Tematy: uchwała gminy, uchwała rady gminy, rada gminy, ustawa o samorządzie gminnym
 • Sesja rady gminy - jak zapadają uchwały?

  Sesja rady gminy - jak zapadają uchwały?

  00:15 07.10.2016

  ... .grunttozysk.pl. Jak zapadają uchwały rady? Zgodnie z art. 14. ustawy o samorządzie gminnym (w dalszej części: u.s.g.) uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Od przytoczonej dyrektywy ustawodawca przewiduje pewne wyjątki. Po ... WIĘCEJ

  Tematy: uchwała gminy, uchwała rady gminy, rada gminy, ustawa o samorządzie gminnym
 • Uchwały gminy – co każdy inwestor powinien wiedzieć?

  Uchwały gminy – co każdy inwestor powinien wiedzieć?

  00:15 06.10.2016

  ... Kto i o czym decyduje? Ustawa o samorządzie gminnym zawiera wytyczne określające jakim organom gminy przysługuje inicjatywa uchwałodawcza. Ustawodawca nie rozwiewa jednak wszystkich wątpliwości, jakie mogą nasuwać się inwestorom w związku z tą kwestią. Inicjatywę uchwałodawczą, w zgodzie z ustawą o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.), posiada wójt ... WIĘCEJ

  Tematy: uchwała gminy, uchwała rady gminy, rada gminy, ustawa o samorządzie gminnym
 • Inwestor kontra gmina: kto i kiedy ma prawo wnieść do sądu skargę?

  Inwestor kontra gmina: kto i kiedy ma prawo wnieść do sądu skargę?

  00:20 08.01.2016

  ... 24 kwietnia 2014 r. (sygnatura akt: I OSK 673/14). Interes prawny skarżącego Warto jeszcze wyjaśnić kwestię prawidłowego rozumienia zawartej w art. 101 ustawy o samorządzie gminnym przesłanki o naruszaniu interesu skarżącego. Jakie konkretnie zapisy w podjętej przez radę gminy uchwale mogą do takiego naruszenia prowadzić? Po pierwsze należy ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestor, rada gminy, uchwała rady gminy, sąd administracyjny
 • Stwierdzenie nieważności uchwały organu samorządowego

  Stwierdzenie nieważności uchwały organu samorządowego

  00:05 08.08.2013

  ... karty do głosowania oraz wzory nakładek na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a, kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum. Przydatne linki: - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym Uchwała była wadliwa. Nie zawierała bowiem odniesienia do tematyki oznaczonej w art. 9 w/w ustawy o referendum ... WIĘCEJ

  Tematy: uchwała organu samorządowego, zaskarżenie uchwały, ustawa o samorządzie gminnym, rada gminy
 • Organy samorządowe: zaskarżenie uchwały

  Organy samorządowe: zaskarżenie uchwały

  08:24 04.08.2013

  ... skargę na uchwałę Rady Miasta twierdząc, że narusza ona ich interes prawny wynikający z art. 7 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art. 9 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym. Wskazanie powyższych przepisów jako źródła interesu prawnego jest zdaniem sądu nietrafne. Przepisy te są sformułowane zbyt ogólnie, aby wywieść z nich ... WIĘCEJ

  Tematy: zaskarżenie uchwały, opłaty za parkowanie, ustawa o samorządzie gminnym, strefa płatnego parkowania
 • Rada gminy: głosowanie uchwał absolutoryjnych

  Rada gminy: głosowanie uchwał absolutoryjnych

  00:20 17.07.2013

  ... oddano bezwzględną liczbę głosów ustawowego składu rady. Rada w świetle orzecznictwa NSA nie może ustanowić innych zasad głosowania niż specyfikuje to ustawa o samorządzie gminnym w art. 28 a ust. 2, bowiem sam fakt braku możliwości uzyskania bezwzględnej większości głosów 50% + 1 przy braku konsensusu politycznego nie oznacza prawa ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o samorządzie gminnym, absolutorium, rada gminy, pracownicy samorządowi
 • Nieudzielenie absolutorium wójtowi - możliwa skarga?

  Nieudzielenie absolutorium wójtowi - możliwa skarga?

  12:55 10.07.2013

  ... udzielić wójtowi absolutorium, to takie stanowisko mieści się w zakresie jej kompetencji określonych w art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie terytorialnym oraz art. 199 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zaś w tym zakresie skarga wójta w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym w przedmiocie nieudzielenia absolutorium jest niezasadna.WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o samorządzie gminnym, samorząd gminny, absolutorium, pracownicy samorządowi


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: