eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ustawa o PIP
 • Uprawnienia PIP pozostają bez zmian

  Uprawnienia PIP pozostają bez zmian

  00:30 31.03.2014

  ... jest możliwe jedynie na drodze sądowej, z powództwa zatrudnionego lub inspektora PIP (wnoszonego na rzecz zainteresowanego). Ponadto inspektor może wstępować do toczącego się ... zmian byłoby także pozbawienie inspektora PIP części dotychczasowych uprawnień związanych z ustaleniem istnienia stosunku pracy. Inspektor PIP nie musiałby już bowiem wnosić ... WIĘCEJ

  Tematy: PIP, ustawa o PIP, Państwowa Inspekcja Pracy, umowa o pracę
 • Kontrole PIP: zmiany

  Kontrole PIP: zmiany

  12:55 16.08.2011

  ... pracy, z drugiej zaś uproszczenie procedur. 1. zmiana: niektórzy pracodawcy mają obowiązek wykonania badań czynników szkodliwych W wyniku nowelizacji do art. 11 ustawy o PIP dodano pkt 6a, który rozszerza kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy o możliwość nakazania wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych oraz uciążliwych w środowisku pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: PIP, kontrola PIP, kontrole PIP, ustawa o PIP
 • Zatrudnienie niepełnosprawnego bez wstępnej opinii PIP

  Zatrudnienie niepełnosprawnego bez wstępnej opinii PIP

  10:33 30.04.2010

  ... potrzeb osoby niepełnosprawnej. PIP może skontrolować pracodawcę, czy dostosował stanowisko pracy do potrzeb pracownika niepełnosprawnego, ale już w okresie zatrudnienia takiego pracownika. Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. 31 marca 2010 r. Podstawa prawna: Ustawa z 8 stycznia 2010 r. o zmianie ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie niepełnosprawnych, pracownik niepełnosprawny, PIP, ustawa o PIP
 • Jak wygląda kontrola PIP w firmie?

  Jak wygląda kontrola PIP w firmie?

  11:55 02.02.2009

  ... . Przyjrzyjmy się, jak według przepisów szczególnych powinna przebiegać kontrola PIP. Pracodawca nie powinien oczekiwać, że zostanie powiadomiony o kontroli PIP. Zgodnie bowiem z art. 24 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (dalej: „ustawa”), inspektorzy mają prawo przeprowadzić działania kontrolne bez uprzedzenia, o każdej ... WIĘCEJ

  Tematy: PIP, kontrola PIP, kontrole PIP, ustawa o PIP
 • Kodeks pracy i PIP: będą zmiany?

  Kodeks pracy i PIP: będą zmiany?

  13:33 12.03.2008

  Ograniczenie z 33 do 14 dni wypłacania przez pracodawcą wynagrodzenia za czas choroby oraz zmiany zasad zatrudniania w mikroprzedsiębiorstwach i przez osoby prywatne - to propozycje zmian w prawie pracy w ramach "Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości", opracowanego przez resort gospodarki. Projekt zmian Kodeksu pracy i ustawy o Państwowej ... WIĘCEJ

  Tematy: Kodeks pracy, PIP, ustawa o PIP, Państwowa Inspekcja Pracy
 • PIP nie skontroluje pracy na czarno?

  PIP nie skontroluje pracy na czarno?

  12:18 18.07.2007

  ... ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 13 kwietnia 2007 r., która weszła w życie 1 lipca 2007 r., ... służba celna. Organ ten będzie mógł jednak przeprowadzać kontrole tylko pod kątem zatrudniania obcokrajowców. Nowa ustawa o PIP znowelizowała bowiem także przepisy ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz.U. z 2004 r. nr 156, poz. 1641 ... WIĘCEJ

  Tematy: praca na czarno, PIP, kontrola PIP, ustawa o PIP
 • Wyższe kary dla pracodawców

  Wyższe kary dla pracodawców

  11:17 05.07.2007

  ... miejsce kontroli i może żądać dostarczenia do niego odpowiednich dokumentów. Ustawa dopuszcza również utajnienie przez inspektora danych osobowych osoby przesłuchiwanej, ... pracodawców, aby przestrzegali obowiązku powiadamiania powiatowych urzędów pracy o zatrudnieniu bezrobotnego. PIP uprawniony jest do sprawdzania czy opłacane są składki na Fundusz ... WIĘCEJ

  Tematy: PIP, kontrola PIP, ustawa o PIP, inspektorzy PIP
 • Lewiatan: kary dla pracodawców za wysokie

  Lewiatan: kary dla pracodawców za wysokie

  00:04 18.08.2006

  ... , a także wprowadza do ustaw typowo gospodarczych (ustawa o swobodzie działalności gospodarczej i ustawa o KRS) nieuzasadnione rygory w stosunku do przedsiębiorców. ... przejrzystych zasad i procedur kontroli na rzecz poszerzenia uznaniowych kompetencji PIP 4. powielanie przesłanek odpowiedzialności w stosunku do już istniejącego katalogu przestępstw i ... WIĘCEJ

  Tematy: Lewiatan, PIP, ustawa o PIP, pracodawcy


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: