eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › umorzenie zaległości podatkowych
 • Ulgi w spłacie zobowiązań: organy podatkowe muszą przestrzegać zasad!

  Ulgi w spłacie zobowiązań: organy podatkowe muszą przestrzegać zasad!

  12:44 10.12.2018

  ... zobowiązań podatkowych na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Ulgi mogą przybrać postać pomocy publicznej, pomocy niestanowiącej pomocy publicznej oraz tzw. pomocy de minimis. Restrukturyzacja obroną przed upadłością W marcu 2017 r. przedsiębiorca wystąpił do wójta gminy o umorzenie w całości zaległości podatkowych w podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległości podatkowe, zaległe podatki, umorzenie zaległości podatkowych, Ordynacja podatkowa
 • Napaść na podatnika nie zwalnia go z zapłaty podatku

  Napaść na podatnika nie zwalnia go z zapłaty podatku

  11:10 28.08.2018

  ... , gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych” (wyrok NSA z 22.04.1999 r., SA/Sz 850/98). Jednak zdaniem fiskusa napaść, ... ). …bo to, że go napadli, to jego wina Organy podatkowe, odrzucając wnioski o umorzenie zaległości, najczęściej uzasadniają swoją decyzję tym, iż przychylanie się ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległości podatkowe, zaległe podatki, umorzenie zaległości podatkowych, Ordynacja podatkowa
 • Czy trzeba zapłacić podatek od umorzonych zaległości podatkowych?

  Czy trzeba zapłacić podatek od umorzonych zaległości podatkowych?

  13:55 10.05.2016

  ... ulgach w spłacie podatków można poczytać w artykułach: Ulgi w spłacie i umorzenie zaległości podatkowych Zobowiązania podatkowe: ulgi w spłacie Ordynacja podatkowa: Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych Załóżmy jednak, że podatnik uzyskał ulgę podatkową w postaci umorzenia zaległości podatkowej. Czy taka ulga będzie skutkowała powstaniem przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: Przychody podatkowe, podatek od firmy, podatek dochodowy, zaległości podatkowe
 • Umorzenie zaległości podatkowych gdy zawieszenie firmy

  Umorzenie zaległości podatkowych gdy zawieszenie firmy

  12:38 07.04.2014

  ... zapłacić dopiero w momencie wznowienia działania firmy. Kiedy umorzenie jest zasadne? Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, fiskus, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, a także odsetki za zwłokę czy opłatę prolongacyjną ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległości podatkowe, zaległe podatki, umorzenie zaległości podatkowych, Ordynacja podatkowa
 • Ordynacja podatkowa: Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ordynacja podatkowa: Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  13:15 09.10.2013

  ... 1999 roku zostało stwierdzone iż: “(...) ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku". W wyroku z dnia 4 sierpnia 2009 roku dodatkowo sąd zgodził się ze stwierdzeniem, że ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległości podatkowe, zaległe podatki, umorzenie zaległości podatkowych, Ordynacja podatkowa
 • Odroczenie, rozłożenie na raty i umorzenie zaległego podatku

  Odroczenie, rozłożenie na raty i umorzenie zaległego podatku

  13:31 11.09.2013

  ... szeroki zakres ulg dotyczących spłaty zaległości podatkowych prze firmę. Podatnik może liczyć nie tylko na odroczenie terminu płatności, ale również na rozłożenie całej kwoty na łatwiejsze do spłacenia raty, wraz z odsetkami. W szczególnych przypadkach możliwe jest również całkowite umorzenie zaległego podatku oraz odsetek za ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległości podatkowe, zaległe podatki, umorzenie zaległości podatkowych, Ordynacja podatkowa
 • Ordynacja podatkowa: raty gdy zobowiązanie podatkowe?

  Ordynacja podatkowa: raty gdy zobowiązanie podatkowe?

  13:05 19.03.2013

  ... podatkowych, a więc podatków. Powyższe jednak nie zawsze jest możliwe. Szczególnie widać to na przykładzie firm, ... podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej Skąd powyższe rozbicie ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległości podatkowe, zaległe podatki, umorzenie zaległości podatkowych, Ordynacja podatkowa
 • Zaległość podatkowa = postępowanie egzekucyjne?

  Zaległość podatkowa = postępowanie egzekucyjne?

  11:44 22.05.2012

  ... zaległości poprzez: odroczenie terminu zapłaty, rozłożenie na raty, oraz umorzenie w części lub całości zaległości podatkowej, względnie odsetek za zwłokę. Przepisy stanowią, że umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie ... terminu zapłaty zaległości podatkowej, jej rozłożenie na raty lub umorzenie to rodzaje ulg podatkowych, ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległości podatkowe, zaległe podatki, umorzenie zaległości podatkowych, Ordynacja podatkowa
 • Zobowiązania podatkowe: ulgi w spłacie

  Zobowiązania podatkowe: ulgi w spłacie

  13:45 31.01.2012

  Rozłożenie na raty zaległości podatkowej oraz odroczenie terminu płatności podatku są przykładami ulg w spłacie. Opisywane instytucje prawne zostały unormowane w rozdziale 7a Ordynacji podatkowej - Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Rozłożenie na raty jest postępowaniem wnioskowym, wszczynanym na wniosek złożony przez podatnika, płatnika oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległości podatkowe, zaległe podatki, umorzenie zaległości podatkowych, Ordynacja podatkowa
 • Płynność finansowa a optymalizacja podatkowa

  Płynność finansowa a optymalizacja podatkowa

  07:08 03.12.2011

  ... zaległości podatkowych. Przedsiębiorca może więc otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, co pozwoli mu zarówno ubiegać się o kredyt, jak też startować w przetargach. Ponadto niektóre ulgi lub zwolnienia podatkowe przewidziane uwarunkowane są między innymi brakiem zaległości podatkowych ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległości podatkowe, umorzenie zaległości podatkowych, rozłożenie na raty podatku, rozłożenie podatku na raty

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: