eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zaległe podatki
 • Uwaga na fałszywe SMS-y dotyczące zadłużenia w urzędzie skarbowym

  Uwaga na fałszywe SMS-y dotyczące zadłużenia w urzędzie skarbowym

  14:05 12.05.2022

  Ostrzegamy przed fałszywymi SMS-ami w sprawie rzekomego zadłużenia w urzędzie skarbowym. Resort finansów nie wysyła do podatników żadnych wiadomości tego typu. To próba wyłudzenia danych lub środków finansowych. Nawet jeśli jesteśmy niemal pewni, że wszystkie nasze rozliczenia z urzędem skarbowym są uregulowane, to taka informacja o zadłużeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: SMS, zaległości podatkowe, zaległe podatki, niedopłata podatku
 • Fiskus daje i zabiera: ograniczone prawo do korekty deklaracji

  Fiskus daje i zabiera: ograniczone prawo do korekty deklaracji

  13:53 12.12.2018

  Urzędnikom Ministerstwa Finansów zdecydowanie brakuje konsekwencji w podejmowanych działaniach. Z jednej strony chcą ułatwić przedsiębiorcom odzyskanie nadpłaconego podatku, a z drugiej planują rozwiązania mające zniechęcić firmy do dyskusji z kontrolującym ich organem. Podatnik musi zachować wzmożoną czujność wobec aparatu skarbowego. Raz ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległości podatkowe, odsetki, odsetki podatkowe, nadpłata podatku
 • Ulgi w spłacie zobowiązań: organy podatkowe muszą przestrzegać zasad!

  Ulgi w spłacie zobowiązań: organy podatkowe muszą przestrzegać zasad!

  12:44 10.12.2018

  Organ, rozpatrując wniosek prowadzącego działalność gospodarczą podatnika o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego, powinien najpierw zbadać, czy wypełnione zostały przesłanki do jej przyznania, także w świetle przepisów wspólnotowych. Dopiero potem może ocenić przez pryzmat ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, czy ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległości podatkowe, zaległe podatki, umorzenie zaległości podatkowych, Ordynacja podatkowa
 • Napaść na podatnika nie zwalnia go z zapłaty podatku

  Napaść na podatnika nie zwalnia go z zapłaty podatku

  11:10 28.08.2018

  Na podstawie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy może z uwagi na ważny interes podatnika lub publiczny przyznać ulgę w spłacie zobowiązań. „Ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych” (wyrok NSA z 22.04.1999 r., SA/Sz 850/98). ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległości podatkowe, zaległe podatki, umorzenie zaległości podatkowych, Ordynacja podatkowa
 • Liczenie odsetek od niezapłaconych zaliczek na podatek

  Liczenie odsetek od niezapłaconych zaliczek na podatek

  13:40 08.12.2016

  ... podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm., dalej: „o.p.”), ilekroć w ustawie jest mowa o podatkach - rozumie się przez to również: a. zaliczki na podatki, b. raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach, c. opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe. W myśl natomiast art. 47 § 3 o.p., jeżeli ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki podatkowe, ordynacja podatkowa, nadpłata podatku, zaległe podatki
 • Zmiana interpretacji podatkowej: nadpłata podatku bez odsetek

  Zmiana interpretacji podatkowej: nadpłata podatku bez odsetek

  12:41 15.07.2016

  Podatnikowi, u którego dzięki zmianie decyzji organów skarbowych doszło do stwierdzenia nadpłaty, należą się odsetki. A jak będzie wyglądać sytuacja, kiedy nadpłata pojawi się wskutek zmiany interpretacji indywidualnej przez Ministra Finansów. Przez długi czas umowy o dożywocie – przynajmniej według wykładni organów skarbowych – wiązały się z ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki podatkowe, ordynacja podatkowa, nadpłata podatku, zaległe podatki
 • Czy trzeba zapłacić podatek od umorzonych zaległości podatkowych?

  Czy trzeba zapłacić podatek od umorzonych zaległości podatkowych?

  13:55 10.05.2016

  ... przychodu. Które podatki mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu? Jest to niewątpliwie podatek od nieruchomości czy środków transportowych. Przypomnijmy, że podatki takie stanowią ... o wysokości podatku, niekiedy ich odnoszenie w ciężar kosztów jest też rozbite w czasie. Podatki takie trafiają do kosztów w dacie poniesienia bez względu na to ... WIĘCEJ

  Tematy: Przychody podatkowe, podatek od firmy, podatek dochodowy, zaległości podatkowe
 • Nadpłata w zeznaniu rocznym a niezapłacone zaliczki na podatek

  Nadpłata w zeznaniu rocznym a niezapłacone zaliczki na podatek

  13:34 19.04.2016

  Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, są obowiązani w ciągu roku do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Te co do zasady wpłaca się w wysokości ustalonej na podstawie rzeczywistego dochodu uzyskanego w poszczególnych okresach rozliczeniowych. W praktyce często występują jednak błędy przy ustalaniu wartości tych zaliczek. I tak nie ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki podatkowe, ordynacja podatkowa, nadpłata podatku, zaległe podatki
 • Przedawnienie prawa do stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku

  Przedawnienie prawa do stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku

  13:38 03.02.2015

  W celu realizacji prawa do zwrotu nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, podatnik powinien mieć na uwadze ograniczenia czasowe, które towarzyszą instytucji nadpłaty. Przedawnienie prawa do stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku sprawia, że nie jest możliwe skuteczne domaganie się zwrotu kwoty podatku wpłaconego np. na skutek wadliwej ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległości podatkowe, odsetki, odsetki podatkowe, nadpłata podatku
 • Ograniczony zwrot podatku z zeznania podatkowego?

  Ograniczony zwrot podatku z zeznania podatkowego?

  13:41 22.05.2014

  ... doczekać lub otrzymać kwotę niższą, niż w wykazaną w rocznym PIT. Muszą się liczyć z tym wszyscy ci, którzy mają na swoim koncie zaległe podatki lub mandaty. Osoby, które spodziewają się zwrotu nadpłaty, należą zazwyczaj do tej grupy podatników, którzy składają roczne zeznania podatkowe w pierwszej ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki podatkowe, ordynacja podatkowa, nadpłata podatku, zaległe podatki

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: