eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › udzielenie pełnomocnictwa
 • Pełnomocnik w postępowaniu przed organem podatkowym

  Pełnomocnik w postępowaniu przed organem podatkowym

  08:17 09.11.2013

  ... organem może działać pełnomocnik, jak też określić, czy dotyczy całego postępowania, czy tylko określonego etapu. Każdorazowe złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wiąże się z wniesieniem opłaty skarbowej (17 zł). Małżonek zastąpi z domniemania W określonych sytuacjach możliwe jest działanie przez pełnomocnika bez pisemnego ... WIĘCEJ

  Tematy: Ordynacja podatkowa, postępowanie podatkowe, obowiązki podatnika, udzielenie pełnomocnictwa
 • Pełnomocnictwo w kodeksie postępowania cywilnego

  Pełnomocnictwo w kodeksie postępowania cywilnego

  11:11 17.09.2013

  ... postępowania cywilnego Ponadto, możliwe jest także udzielenie przez mocodawcę pełnomocnictwa do poszczególnych czynności procesowych. Na podstawie takiego pełnomocnictwa, jak sama nazwa wskazuje, pełnomocnik będzie mógł podejmować tylko ściśle określone czynności procesowe wskazane w treści pełnomocnictwa. W ten sposób możemy umocować daną osobę ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks postępowania cywilnego, udzielenie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo, pełnomocnictwo ogólne
 • Ustanowienie pełnomocnika przez internet

  Ustanowienie pełnomocnika przez internet

  13:52 11.09.2013

  ... publicznej nie musi posługiwać się dokumentem pełnomocnictwa. Organy te z urzędu potwierdzają w CEIDG upoważnienie pełnomocnika do prowadzenia sprawy. Brak obowiązku posługiwania się dokumentem pełnomocnictwa oznacza, że takie pełnomocnictwo nie wymaga opłaty skarbowej (17 zł od każdego pełnomocnictwa). Powyższe nie ma zastosowania w sprawach ... WIĘCEJ

  Tematy: pełnomocnik, udzielenie pełnomocnictwa, pełnomocnik przedsiębiorcy, ustanowienie pełnomocnika
 • Sprzedaż wysyłkowa: przesyłka ze zwolnieniem z podatku VAT?

  Sprzedaż wysyłkowa: przesyłka ze zwolnieniem z podatku VAT?

  13:20 27.08.2013

  ... będzie posiadał upoważnienie (pełnomocnictwo) do zawarcia umowy o usługi przesyłki w imieniu i na rachunek kupującego. Innymi słowy, nabywca składając ofertę kupna udzieli pełnomocnictwa sprzedającemu do zawarcia umowy o świadczenie usług w jego imieniu z firmą zewnętrzną w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. W takim przypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: udzielenie pełnomocnictwa, podatek VAT, opodatkowanie VAT, stawki VAT
 • Pełnomocnik spółki z o.o. do zawarcia umowy z członkiem zarządu

  Pełnomocnik spółki z o.o. do zawarcia umowy z członkiem zarządu

  00:20 07.08.2013

  ... zasady reprezentacji obowiązują w przypadku sporu między członkiem zarządu a spółką (art. 210 § 1 ksh.). Wątpliwości w praktyce budziła jednak dotychczas kwestia, czy udzielenie wspomnianego pełnomocnictwa oceniać należy wyłącznie na gruncie przepisów Kodeksu spółek handlowych(ksh) i wobec tego traktować podjętą zgodnie z ksh. uchwałę zgromadzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: spółki z o.o., udzielenie pełnomocnictwa, członek zarządu, pełnomocnik spółki
 • Pełnomocnik i mocodawca: specyficzne czynności

  Pełnomocnik i mocodawca: specyficzne czynności

  10:41 15.07.2013

  ... udzielenie innym osobom tzw. pełnomocnictwa substytucyjnego. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują trzy możliwości, w których możliwe jest udzielenie pełnomocnictwa substytucyjnego, tj. jeśli taka możliwość wynika z treści samego pełnomocnictwa, z ustawy lub stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Można więc w treści pełnomocnictwa ... WIĘCEJ

  Tematy: udzielenie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo, pełnomocnictwo substytucyjne, udzielenie pełnomocnictwa substytucyjnego
 • Pełnomocnictwo - podstawowe informacje

  Pełnomocnictwo - podstawowe informacje

  12:53 13.06.2013

  ... , czy dane czynności mieszczą się w zakresie zwykłego zarządu, jeśli chcemy udzielić szerokiego pełnomocnictwa, często bardziej dogodnym rozwiązaniem, niż udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, może być udzielenie pełnomocnictwa określającego rodzaj czynności, do których pełnomocnik będzie umocowany. Jeśli bowiem w pełnomocnictwie określimy ... WIĘCEJ

  Tematy: pełnomocnictwo, udzielenie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo procesowe
 • Reprezentacja spółki z o.o. w organizacji

  Reprezentacja spółki z o.o. w organizacji

  10:14 13.06.2013

  ... uchwałą wspólników. Celem powołania takiego pełnomocnika można zatem, pomimo braku wpisu do rejestru, odbyć zgromadzenie wspólników sp. z o.o. w organizacji, które udzieli pełnomocnictwa do reprezentowania spółki. Jako, że przepis nie mówi, iż w podjęciu uchwały muszą brać udział wszyscy wspólnicy to jednomyślność dotyczy w tym ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., reprezentacja spółki, członek zarządu, wspólnicy spółki
 • Czy prokurent może działać samodzielnie?

  Czy prokurent może działać samodzielnie?

  00:06 14.04.2013

  Prokurent może zostać powołany przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Jest on pełnomocnikiem przedsiębiorcy, a zakres jego działania obejmuje czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. O tym czy prokurent może działać samodzielnie, czy też nie, decyduje rodzaj udzielonej mu ... WIĘCEJ

  Tematy: prokurent, uprawnienia prokurenta, ustanowienie prokurenta, prokura
 • Odwołanie prokurenta w spółce z o.o.

  Odwołanie prokurenta w spółce z o.o.

  00:25 03.11.2012

  Prokura jest uregulowana w Księdze pierwszej Tytule IV Dziale VI Rozdziale III Kodeksu cywilnego. Jest to pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (art. 1091 § 1 kc). ... WIĘCEJ

  Tematy: prokurent, uprawnienia prokurenta, udzielenie pełnomocnictwa, ustanowienie prokurenta

poprzednia  

1 2 3 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: