eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › świadczenie usług
 • Ustawa o prawach konsumenta nakłada nowe obowiązki informacyjne

  Ustawa o prawach konsumenta nakłada nowe obowiązki informacyjne

  13:42 24.02.2023

  ... się z wprowadzeniem licznych nowych obowiązków dla przedsiębiorców, dokonujących sprzedaży lub świadczenia usług na rzecz konsumentów. Już teraz należy się do nich dostosować. Przede wszystkim, w samej dyrektywie doprecyzowano definicję umowy o świadczenie usług wyjaśniając, że oznacza ona każdą umowę inną niż umowa sprzedaży, na mocy ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o prawach konsumenta, prawa konsumenta, prawa konsumentów, Omnibus
 • Dokumentowanie usług gastronomicznych paragonami fiskalnymi i fakturami VAT

  Dokumentowanie usług gastronomicznych paragonami fiskalnymi i fakturami VAT

  00:15 10.02.2022

  ... w celu ustalenia, czy świadczenie usług obejmujące kilka części składowych należy traktować jako jedno świadczenie czy też jako dwa lub więcej świadczeń wycenianych odrębnie, należy zważyć dwie podstawowe zasady rządzące VAT. Po pierwsze, treść art. 2 (1) VI Dyrektywy, zgodnie z którym każde świadczenie usług powinno być traktowane jako ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenie VAT, opodatkowanie VAT, obowiązek podatkowy VAT, świadczenie usług
 • Dobrowolna opłata za toaletę bez podatku VAT

  Dobrowolna opłata za toaletę bez podatku VAT

  12:13 18.11.2021

  ... dostawę towarów/odpłatne świadczenie usług określone w art. 7 i w art. 8 ustawy, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Należy również wskazać, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie VAT, podatek VAT, czynności opodatkowane VAT, świadczenie usług
 • Pakiet VAT e-commerce - objaśnienia podatkowe

  Pakiet VAT e-commerce - objaśnienia podatkowe

  09:55 12.10.2021

  ... pośrednio. Miejsce dostawy Po przekroczeniu progu 10 tys. euro (42 tys. zł) sumy całkowitej wartości dostaw towarów dokonywanych w ramach WSTO i usług TBE świadczonych na rzecz klientów, miejscem dostawy w przypadku WSTO jest państwo, w którym kończy się wysyłka lub transport towaru. W przypadku nieosiągnięcia ... WIĘCEJ

  Tematy: limit sprzedaży wysyłkowej, sprzedaż wysyłkowa, transakcje wewnątrzwspólnotowe, wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru
 • Sprzedaż wierzytelności poza podatkiem VAT?

  Sprzedaż wierzytelności poza podatkiem VAT?

  13:33 31.08.2021

  ... ich części składowych; 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, umowa cesja wierzytelności, wierzyciel, dłużnik
 • Rekompensata, odstępne i odszkodowanie z perspektywy podatku VAT

  Rekompensata, odstępne i odszkodowanie z perspektywy podatku VAT

  12:07 09.07.2021

  ... od dokonania określonych czynności. Ustawodawca z pojęciem „świadczenia usług” zrównał każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów. Dodatkowo w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, aby rozwiać wątpliwości, ustawodawca wskazał, jakie czynności należy rozumieć także jako świadczenie usług. Wśród tych czynności znajduje się zobowiązanie do powstrzymania ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka, faktura VAT, faktura zaliczkowa, faktura
 • Wystawienie faktury VAT dla świadczeń kompleksowych

  Wystawienie faktury VAT dla świadczeń kompleksowych

  13:31 01.07.2021

  ... stawką podatku od towarów i usług, właściwą dla świadczenia podstawowego, głównego.” Ustawa o VAT nie zabrania wyszczególnienia elementów składowych świadczenia złożonego na fakturze. Jednak, należy mieć na uwadze stanowisko wypracowane przez organy podatkowe, zgodnie z którym faktura dokumentująca świadczenie kompleksowe powinna zawierać jedną ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenie VAT, opodatkowanie VAT, obowiązek podatkowy VAT, deklaracje VAT
 • Dodatek covidowy dla pielęgniarki

  Dodatek covidowy dla pielęgniarki

  08:55 29.06.2021 PORADA

  Witam. Pielęgniarka na karcie podatkowej. Ma ona podpisaną umowę ze szpitalem na świadczenie usług. Czy należy jej się dodatek covidowy? Nie mogę nigdzie znaleźć konkretnej informacji na ten temat. Z góry dziękuję za pomoc WIĘCEJ

  Tematy: dodatek covidowy, pielęgniarka, praca w szpitalu, karta podatkowa
 • Pakiet VAT e-commerce czyli nowe zasady opodatkowania VAT w handlu

  Pakiet VAT e-commerce czyli nowe zasady opodatkowania VAT w handlu

  10:58 05.02.2021

  ... siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium UE, lub świadczenia usług na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem innego niż świadczenie usług, w przypadku których przyjmuje się, że podatnik uczestniczący w świadczeniu tych usług działa w imieniu własnym zgodnie z art. 9a rozporządzenia 282/2011, - jest obowiązany prowadzić ... WIĘCEJ

  Tematy: limit sprzedaży wysyłkowej, sprzedaż wysyłkowa, transakcje wewnątrzwspólnotowe, wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru
 • Usługi elektroniczne: opodatkowanie podatkiem VAT

  Usługi elektroniczne: opodatkowanie podatkiem VAT

  13:53 30.12.2020

  Świadczenie zautomatyzowanych, niewymagających dużego wkładu ze strony człowieka usług za pomocą środków komunikacji elektronicznej (internetu/sieci elektronicznej) uznawane jest za świadczenie usług elektronicznych w rozumieniu przepisów o VAT. Usługi elektroniczne, podobnie jak inne usługi, podlegają opodatkowaniu VAT. Jednak zasady ich ... WIĘCEJ

  Tematy: usługi elektroniczne, usługi telekomunikacyjne, rozliczenie świadczenia usług elektronicznych, rozliczenie VAT
 • Świadczenia kompleksowe: dostawa towaru czy świadczenie usług?

  Świadczenia kompleksowe: dostawa towaru czy świadczenie usług?

  13:42 06.11.2020

  ... sprawie, na mocy art. 28b miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, a zgodnie z art. 5 ust. 1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski. Tworzenie indywidualnej biżuterii na ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenie VAT, opodatkowanie VAT, obowiązek podatkowy VAT, deklaracje VAT
 • Wynagrodzenie na umowie o świadczenie usług

  Wynagrodzenie na umowie o świadczenie usług

  14:44 14.08.2020 PORADA

  Jestem studentką. Mam 24 lata. Pracuję na pełny etat i mam wpisane w umówię 2200 zł brutto, czyli tyle samo netto. Po przeliczeniu wychodzi mi 13,25 zł/h. Czy jako studentka nie powinnam mieć 17 zł? Czy się mylę? Ostatnio znalazłam artykuł gdzie napisane było, że pracując na ... WIĘCEJ

  Tematy: student, umowa zlecenia, świadczenie usług, umowa o świadczenie usług
 • Czy można łączyć pracę na umowę o pracę i świadczyć usługę dla tej samej firmy?

  Czy można łączyć pracę na umowę o pracę i świadczyć usługę dla tej samej firmy?

  19:13 09.08.2018 PORADA

  Witam, czy można łączyć zatrudnienie na umowę o pracę i świadczyć usługę dla tej samej firmy? WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, świadczenie usług, umowa o świadczenie usług
 • Świadczenie usług przez agencję pracy tymczasowej

  Świadczenie usług przez agencję pracy tymczasowej

  12:58 06.11.2017 PORADA

  Witam, nie wiem czy agencja pracy tymczasowej może świadczyć usługi innym podmiotom za wykonaną pracę nie rozliczając się z godzin pracy tylko z pracy wykonanej? Czy w przypadku agencji musi to być leasing pracowniczy do pracodawcy użytkownika i rozliczenie godzinowe pomiędzy agencję, ... WIĘCEJ

  Tematy: agencja pracy, agencja pracy tymczasowej, ewidencja czasu pracy, świadczenie usług
 • Czy obowiązuje mnie płatność ZUS?

  Czy obowiązuje mnie płatność ZUS?

  23:00 13.07.2017 PORADA

  Prowadzę działalność gospodarczą. Płacę pełny ZUS. Od 20 lipca zaczynam pracę na umowę - świadczenie usług w innej firmie. Czy przez ten czas zatrudnienia muszę płacić ZUS w swojej firmie? Czy jestem zwolniony z płacenia z chwilą rozwiązania umowy z inną firmą na umowę ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, działalność gospodarcza i umowa o pracę, świadczenie usług, działalność usługowa
 • Umowa o świadczenie usług

  Umowa o świadczenie usług

  11:27 04.06.2017 PORADA

  Witam, czy umowa o świadczenie usług wlicza się do emerytury? Czy z takiej umowy odprowadzane są jakieś składki do ZUS za pracownika? WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie usług, umowa o świadczenie usług, emerytura, zasady przyznawania emerytur
 • Przeszkody prawne w współpracy JST z firmą zarejestrowaną w UK

  Przeszkody prawne w współpracy JST z firmą zarejestrowaną w UK

  12:00 21.02.2017 PORADA

  Mam pytanie o ewentualne przeszkody (obostrzenia prawne), które mogłyby uniemożliwić podpisanie umowy między jednostką samorządu terytorialnego (JST), a firma zarejestrowaną w UK. Umowa ma dotyczyć świadczenia usług w zakresie IT, tj. administrowanie, zarządzanie systemami IT ... WIĘCEJ

  Tematy: jednostka samorządu terytorialnego, usługi informatyczne, świadczenie usług, Wielka Brytania
 • Ewidencja godzin czasu pracy przy umowach na świadczenie usług

  Ewidencja godzin czasu pracy przy umowach na świadczenie usług

  18:25 13.02.2017 PORADA

  Witam, zatrudniamy zleceniobiorców, którzy świadczą u nas usługi medyczne. Do każdego rachunku dostarczają nam ewidencję godzin. Moje pytanie dotyczy lekarzy, którzy prowadzą działalność gospodarczą jako indywidualne praktyki lekarskie (mamy zawarte z nimi umowy kontraktowe na ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie usług, ewidencja czasu pracy, czas pracy, godziny pracy
 • Umowa o świadczenie usług a ciąża

  Umowa o świadczenie usług a ciąża

  22:36 08.01.2017 PORADA

  Pracuję na umowę o świadczenie usług i przez 2 tygodnie przebywałam na L4 z powodu grypy. Tydzień temu wróciłam do pracy ale okazało się, że jestem w ciąży i jest to ciąża zagrożona, więc powinnam przebywać na L4. Obawiam się, że pracodawca może mnie zwolnić. Co wtedy? Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie usług, umowa cywilno-prawna, ciąża, zasiłek chorobowy
 • Chorobowe i macierzyński a świadczenie usług

  Chorobowe i macierzyński a świadczenie usług

  09:16 16.09.2016 PORADA

  Witam, jeżeli jestem zatrudniona na dwóch umowach o świadczenie usług, to czy zasiłek chorobowy i macierzyński przysługuje mi z obu źródeł czy z jednego? Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie usług, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, prawo do zasiłku chorobowego

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: