eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › status bezrobotnego
 • Urząd Pracy a KRUS

  Urząd Pracy a KRUS

  13:22 02.02.2022 PORADA

  Witam. W grudniu ubiegłego roku wraz z siostrą zostaliśmy współwłaścicielami działki o powierzchni około 1.4 ha. Od stycznia tego roku jestem zarejestrowany w Urzędzie Pracy i tam jestem ubezpieczony. Od lutego nabywam prawo do zasiłku. Od marca będę pracował za granicą na podstawie ... WIĘCEJ

  Tematy: KRUS, składki KRUS, ubezpieczenie KRUS, osoba bezrobotna
 • Ile przysługuje mi urlopu wypoczynkowego

  Ile przysługuje mi urlopu wypoczynkowego

  08:48 31.05.2021 PORADA

  Od ponad 10 lat prowadzę działalność gospodarczą. Od trzech i pół roku podjęłam dodatkowo pracę, jestem po 6-7mc  stażu zaraz po ukończeniu szkoły średniej. Przez dłuższy czas po stażu byłam bezrobotna. Podjęłam studia, ale nie ukończyłam ich. W międzyczasie wyszłam za ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wypoczynkowy, wymiar urlopu wypoczynkowego, ilość dni urlopu, wyliczenie urlopu
 • Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych a staż wymagany do urlopu

  Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych a staż wymagany do urlopu

  11:53 08.05.2021 PORADA

  Przez okres 6 miesięcy miałam status osoby bezrobotnej, przez ten okres pobierałam zasiłek dla osoby bezrobotnej z Urzędu Pracy. Czy ten okres też liczy się do stażu pracy, na podstawie którego wylicza się dni urlopu? Czy powinnam dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Pracy kadrowej? WIĘCEJ

  Tematy: osoba bezrobotna, status bezrobotnego, urlop wypoczynkowy, wymiar urlopu wypoczynkowego
 • Staż z Urzędu Pracy a ciąża

  Staż z Urzędu Pracy a ciąża

  13:54 09.02.2021 PORADA

  Witam. Zaczynam staż z UP, jestem w ciąży. Czy jeśli nie będę w stanie pracować i staż zostanie rozwiązany, zostanę wyrejestrowana karnie z UP? WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, bezrobotna w ciąży, kobieta w ciąży, osoba bezrobotna
 • Zwolnienie na kręgosłup a staż

  Zwolnienie na kręgosłup a staż

  17:22 22.11.2020 PORADA

  Witam  Piszę z pewnym pytaniem, bo nigdzie nie mogę u siebie uzyskać w Urzędzie odpowiedzi. Z racji że moje Stanowisko pracy (chodzi o krzesło, które jest tak rozwalone, że gdyby nie ściana za mną mogłabym mieć leżak) nabawiłam się problemów z kręgosłupem. Ból jest na tyle ... WIĘCEJ

  Tematy: staż z urzędu pracy, L4, zwolnienie lekarskie, status bezrobotnego
 • Jak się rozliczyć z urzędem skarbowym?

  Jak się rozliczyć z urzędem skarbowym?

  19:24 12.07.2020 PORADA

  Witam, jestem kompletnie zielony w tych sprawach. Jestem zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, nigdzie nie pracuję. Chciałbym zarabiać niewielkie pieniądze na stronie Fiverr sprzedając swoje usługi. Nie chce zakładać działalności, chciałbym zarabiać do 50% krajowej. ... WIĘCEJ

  Tematy: Fiverr, osoba bezrobotna, status bezrobotnego, podjęcie pracy przez bezrobotnego
 • Zasiłek dla bezrobotnych. Dla kogo będzie podwyższenie?

  Zasiłek dla bezrobotnych. Dla kogo będzie podwyższenie?

  08:48 10.07.2020 PORADA

  dzień dobry, Czy od września następuje podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych? Nawet dla tych co już pobierają zasiłek? WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek dla bezrobotnych, prawo do zasiłku dla bezrobotnych, osoba bezrobotna, status bezrobotnego
 • Co po urlopie macierzyńskim KRUS czy urząd pracy

  Co po urlopie macierzyńskim KRUS czy urząd pracy

  07:59 02.07.2020 PORADA

  Niedługo kończę urlop macierzyński, czy mam zarejestrować się w urzędzie pracy czy muszę w KRUS, bo posiadam ponad 1ha ziemi. Nadmienię, że ziemię otrzymałam od rodziców, ale w KRUS nigdy nie byłam zarejestrowana, bo pracowałam w korporacji. WIĘCEJ

  Tematy: ZUS, KRUS, osoba bezrobotna, status bezrobotnego
 • Pobyt w Polsce podczas zagranicznego urlopu bezpłatnego - NFZ

  Pobyt w Polsce podczas zagranicznego urlopu bezpłatnego - NFZ

  20:44 19.02.2020 PORADA

  Dzień dobry, pracuję za granicą, jednak wzięłam urlop bezpłatny aby rozwiązać pewne kwestie prywatne. Przebywam w Polsce. W Polsce nie jestem nigdzie zatrudniona i chciałabym móc korzystać z opieki lekarskiej. Co mogę zrobić? Czy mogę złożyć wniosek o status bezrobotnego gdy ... WIĘCEJ

  Tematy: praca za granicą, urlop bezpłatny, status bezrobotnego, osoba bezrobotna
 • Wypełnienie ankiety urzędu pracy o status bezrobotnego

  Wypełnienie ankiety urzędu pracy o status bezrobotnego

  22:05 09.10.2017 PORADA

  Dzień dobry, próbuję właśnie wypełnić formularz rejestracyjny na stronie urzędu pracy, lecz mam problem z dwoma podpunktami:  9. Podlegam obowiązkowi ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego (nie dotyczy ubezpieczenia społecznego rolników). (TAK/NIE) 10 ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja w urzędzie pracy, Urząd Pracy, osoba bezrobotna, status bezrobotnego
 • Bezrobotny długotrwale

  Bezrobotny długotrwale

  15:38 24.11.2014

  Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy łącznie przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy, odliczając okres odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. Pewien odsetek długotrwale bezrobotnych to osoby bez motywacji do podjęcia pracy, jak np. młode matki, które poprzez rejestrację w urzędzie otrzymują ubezpieczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: bezrobotny długotrwale, bezrobotny, osoby bezrobotne, rynek pracy
 • Bezrobotny

  Bezrobotny

  15:35 24.11.2014

  ... Istnieje kilka definicji osoby bezrobotnej. Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, status osoby bezrobotnej przysługuje osobom zarejestrowanym w odpowiednim dla miejsca zamieszkania Urzędzie Pracy, niezatrudnionym, nieprowadzącym działalności gospodarczej ani nie wykonującym innej pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: bezrobotny, osoby bezrobotne, status bezrobotnego, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Osoby poszukujące pracy: uprawnienia

  Osoby poszukujące pracy: uprawnienia

  00:16 18.10.2012

  ... , innej pracy zarobkowej lub chcąca skorzystać z innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy. Status osoby poszukującej pracy mogą nabyć m.in. ci, którzy nie spełniają warunków niezbędnych do nabycia statusu osoby bezrobotnej. Co ważne, osoba ... WIĘCEJ

  Tematy: poszukiwanie pracy, status osoby poszukującej pracy, urzędy pracy, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Rejestracja w urzędzie pracy a prawo do zasiłku

  Rejestracja w urzędzie pracy a prawo do zasiłku

  09:20 16.10.2012

  ... i na jaki okres. Ponadto należy podkreślić, że prawo do zasiłku przysługiwać może jedynie osobom, które spełnią ustawowe warunki i będą miały status bezrobotnego. Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ... WIĘCEJ

  Tematy: bezrobotni, status bezrobotnego, oferty pracy, zasiłek dla bezrobotnych
 • Bezrobotny rolnik a urząd pracy

  Bezrobotny rolnik a urząd pracy

  00:15 02.10.2012

  Utrata pracy z pewnością jest bolesnym doświadczeniem, które wywołuje wiele negatywnych emocji. Na początku pojawia się uczucie rozżalenia, jednak po jakimś czasie osoba zwolniona bierze się w garść i zaczyna szukać różnych rozwiązań, które mogą pomóc jej znieść trudny okres. Często osoby po utracie zatrudnienia swe pierwsze kroki kierują w stronę ... WIĘCEJ

  Tematy: bezrobotni, status bezrobotnego, utrata pracy, oferty pracy
 • Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych

  Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych

  00:10 05.08.2012

  ... uprawniający do zasiłku, osoby, która ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat i której małżonek posiada także status osoby bezrobotnej i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tę osobę ... WIĘCEJ

  Tematy: bezrobotni, status bezrobotnego, oferty pracy, zasiłek dla bezrobotnych
 • Ciąża a rejestracja w urzędzie pracy

  Ciąża a rejestracja w urzędzie pracy

  00:15 26.07.2012

  Gdy kobieta dowie się, że zostanie mamą, jest zwykle bardzo szczęśliwa. Dopiero po pewnym czasie, kiedy emocje opadną, zaczyna wszystko na spokojnie analizować. Pojawienie się potomka wiąże się bowiem z dużą odpowiedzialnością. Każdy rodzic chce zapewnić swojemu dziecku jak najlepsze warunki bytowe. Co jednak w sytuacji, gdy przyszła mama właśnie ... WIĘCEJ

  Tematy: status bezrobotnego, prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłek dla bezrobotnych, ciąża
 • Odmowa przyjęcia oferty pracy

  Odmowa przyjęcia oferty pracy

  00:21 19.07.2012

  ... odmówi ona przyjęcia takiej oferty? Jeżeli osoba bezrobotna odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, może zostać pozbawiona statusu bezrobotnego odpowiednio na: 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy. Przez ... WIĘCEJ

  Tematy: bezrobotni, status bezrobotnego, oferty pracy, zasiłek dla bezrobotnych
 • Zmiany w promocji zatrudnienia

  Zmiany w promocji zatrudnienia

  13:48 01.03.2011

  ... wpis do ewidencji działalności gospodarczej może jednocześnie mieć status bezrobotnego. Osoba, która przy składaniu wniosku o taki wpis, oznaczy późniejszy termin podjęcia działalności gospodarczej, może do tego momentu mieć status bezrobotnego. Ponadto można też mieć ten status w okresie, w którym zgłoszono zawieszenie prowadzenia działalności ... WIĘCEJ

  Tematy: promocja zatrudnienia, ustawa o promocji zatrudnienia, zatrudnianie bezrobotnych, status bezrobotnego
 • Czy przedsiębiorca może mieć status bezrobotnego?

  Czy przedsiębiorca może mieć status bezrobotnego?

  13:33 16.02.2011

  ... . choroba). Należy wskazać, że o pozbawieniu statusu bezrobotnego decyduje starosta, a zgodnie z nowelizacją osoba zarejestrowana traci status bezrobotnego na okres 120, 180 lub 270 dni, w zależności od liczby niestawiennictw (odpowiednio 1, 2, 3 i więcej). Dotychczas, pozbawienie statusu bezrobotnego następowało każdorazowo na okres 3 miesięcy od ... WIĘCEJ

  Tematy: status bezrobotnego, prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłek dla bezrobotnych, zawieszenie działalności

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: