eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › rozliczenie podatku za 2019
 • Ulga rehabilitacyjna: opieka nad osobą niepełnosprawną

  Ulga rehabilitacyjna: opieka nad osobą niepełnosprawną

  13:40 06.11.2020

  ... Natomiast w myśl ww. przepisu – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r. - podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb i art. 30da-30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, ... . Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6, ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Dochody niepełnosprawnego dziecka wykluczają ulgę rehabilitacyjną u rodzica

  Dochody niepełnosprawnego dziecka wykluczają ulgę rehabilitacyjną u rodzica

  12:55 17.08.2020

  ... 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb i art. 30da-30f, stanowi dochód ... artykułu. Przepis art. 26 ust. 7a pkt 3 ww. ustawy stanowi, że za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na zakup ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Przekazanie pracownikom PIT-11 w formie elektronicznej

  Przekazanie pracownikom PIT-11 w formie elektronicznej

  12:31 11.08.2020

  ... podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 ... którym zastanie się adresata, czy też przez operatora pocztowego, ale również za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przenosząc powyższe na grunt analizowanej sprawy ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Rozbudowa budynku mieszkalnego a ulga termomodernizacyjna

  Rozbudowa budynku mieszkalnego a ulga termomodernizacyjna

  13:42 04.08.2020

  ... podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.), podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku ... . Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe tylko w zakresie wydatków poniesionych na cześć budynku ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Przebudowa budynku mieszkalnego wyklucza ulgę termomodernizacyjną

  Przebudowa budynku mieszkalnego wyklucza ulgę termomodernizacyjną

  11:50 27.07.2020

  ... podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.), podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku ... zgodnie z określonym w tej decyzji przeznaczeniem – a co za tym idzie spełnione są przesłanki do zawiadomienia o zakończeniu budowy ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Wymiana pieca węglowego na gazowy w uldze rehabilitacyjnej

  Wymiana pieca węglowego na gazowy w uldze rehabilitacyjnej

  12:46 16.07.2020

  ... pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.), podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb i art. 30da-30f, stanowi dochód ... jako wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne w rozliczeniu za 2020 r., o ile zostaną spełnione pozostałe warunki o których mowa w ww. ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga rehabilitacyjna tylko na leki przepisane przez lekarza specjalistę

  Ulga rehabilitacyjna tylko na leki przepisane przez lekarza specjalistę

  12:20 26.06.2020

  ... pytanie, czy w PIT za 2019 r. może odliczyć ponoszone wydatki na leki oraz na pobyt w zakładzie uzdrowiskowym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • W uldze termomodernizacyjnej nie odliczysz wydatków sprzed 2019 r.

  W uldze termomodernizacyjnej nie odliczysz wydatków sprzed 2019 r.

  13:43 17.06.2020

  ... w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zeznaniu podatkowym składanym za 2019 r. Zgodnie z powołanymi przepisami, odliczeniu podlegają udokumentowane fakturami VAT wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2019 r.(…) Natomiast przyjmując za Wnioskodawcą, że wydatki poniesione przez Niego w 2019 r. na ogrzewanie podłogowe i drzwi ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga prorodzinna po rozwodzie rodziców

  Ulga prorodzinna po rozwodzie rodziców

  13:19 09.06.2020

  ... 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.) od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego ... roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Ulga termomodernizacyjna nie obejmuje nowych budynków mieszkalnych

  Ulga termomodernizacyjna nie obejmuje nowych budynków mieszkalnych

  13:47 03.06.2020

  ... rozliczających VAT. Jeżeli zatem dla przykładu docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wykonała firma korzystająca ze zwolnienia z VAT, wartość tej usługi podatku nie pomniejszy. Po czwarte, zdaniem organów podatkowych, przedsięwzięcie termomodernizacyjne może być przeprowadzone wyłącznie na już istniejących budynkach. Chodzi tutaj ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Od którego roku mogę odliczyć faktury na termomodernizację?

  Od którego roku mogę odliczyć faktury na termomodernizację?

  15:46 22.02.2020 PORADA

  W 2017 roku dociepliłem dom i wymieniłem drzwi wejściowe. Czy mogę to odliczyć w zeznaniu za 2019 rok? WIĘCEJ

  Tematy: termomodernizacja, ulga termomodernizacyjna, odliczenia podatkowe, rozliczenia podatkowe

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: