eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › rozliczenie podatku za 2019
 • Docieplenie sufitów w uldze termomodernizacyjnej

  Docieplenie sufitów w uldze termomodernizacyjnej

  13:40 28.05.2020

  ... należy, że Wnioskodawca będzie miał możliwość odliczenia wydatków poniesionych po 1 stycznia 2019 r. w ramach ulgi termomodernizacyjnej wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki te można bowiem uznać za wydatki na zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga termomodernizacyjna: zakończenie budowy

  Ulga termomodernizacyjna: zakończenie budowy

  12:43 19.05.2020

  ... 2019 r. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza została wykonana we wrześniu 2019 r. Następnie w listopadzie 2019 r. wnioskodawca poniósł wydatki związane z termomodernizacją budynku – na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej|. Wydatki te zostały sfinansowane ze środków własnych. Wnioskodawca z podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Spłata kredytu bankowego poza ulgą termomodernizacyjną

  Spłata kredytu bankowego poza ulgą termomodernizacyjną

  13:44 11.05.2020

  ... dolicza kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin (art. 26h ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Odliczenie z tytułu ulgi termomodernizacyjnej stosuje się również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019 r., które zostanie zakończone po dniu 31 ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga rehabilitacyjna: trzeba być (współ)właścicielem samochodu osobowego

  Ulga rehabilitacyjna: trzeba być (współ)właścicielem samochodu osobowego

  13:17 08.05.2020

  ... pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.), podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb i art. 30da-30f, stanowi dochód ... tego artykułu. Z art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Czy zakup komputera bądź telefonu można rozliczyć w uldze rehabilitacyjnej?

  Czy zakup komputera bądź telefonu można rozliczyć w uldze rehabilitacyjnej?

  13:32 03.04.2020

  ... (poniesionej straty) w podatku dochodowym od osób fizycznych za (przy spełnieniu pozostałych warunków niezbędnych do skorzystania z przedmiotowego odliczenia). Odliczenie wydatków poniesionych w 2019 r. na zakup telefonu komórkowego (smartfona) i komputera (laptopa) należy dokonać w zeznaniu podatkowym za 2019 r., natomiast wydatek poniesiony ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Małżonek nie rozliczy ulgi termomodernizacyjnej

  Małżonek nie rozliczy ulgi termomodernizacyjnej

  13:42 01.04.2020

  ... jest od 1990 r. w związku małżeńskim. Mieszka razem z mężem w domu należącym do majątku męża. W 2019 r. małżonkowie zainstalowali instalację fotowoltaiczną. Mąż zainteresowanej pracuje za granicą, a jego dochody są zwolnione z podatku w Polsce. Wnioskodawczyni natomiast prowadzi w Polsce działalność gospodarczą. Mimo, że wnioskodawczyni nie jest ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Jakie nowe ulgi rozlicza przedsiębiorca na podatku liniowym?

  Jakie nowe ulgi rozlicza przedsiębiorca na podatku liniowym?

  12:07 18.03.2020

  ... liniowy z prowadzonej działalności gospodarczej to z jednej strony pewność co do stawki podatku dochodowego stosowanej do uzyskiwanych dochodów, z drugiej zaś ograniczenia w stosowaniu preferencji podatkowych. Niektóre ulgi jednakże i tutaj można odliczyć, a w PIT za 2019 r. ich katalog się wręcz powiększył. Chodzi tutaj o dwie nowe ulgi podatkowe ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek liniowy, podatek od firmy, formy opodatkowania, metody rozliczania podatków
 • Ulga termomodernizacyjna tylko na budynki jednorodzinne

  Ulga termomodernizacyjna tylko na budynki jednorodzinne

  11:51 18.03.2020

  ... zadała pytanie, czy jest uprawniona do ulgi termomodernizacyjnej w PIT za 2019 r.? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.) podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Kryterium dochodowe przy uldze prorodzinnej

  Kryterium dochodowe przy uldze prorodzinnej

  12:06 17.03.2020

  ... zwolnienie wprowadzone dla młodych wynagrodzenie to w pełni jest zwolnione z podatku. Małżonkowie razem zarobili ponad 112 000 zł. Czy ... o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne opłacane w kraju lub za granicą, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i ... związku z powyższym, skoro dochody małżonków z naszego przykładu przekroczyły w 2019 r. 112 000 ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Ulga na dzieci: zwrot przy małej kwocie podatku

  Ulga na dzieci: zwrot przy małej kwocie podatku

  10:25 13.03.2020

  ... . Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej do ZUS opłaca wyłącznie składkę zdrowotną. PIT-28 za 2019 rok z prowadzonej firmy złożył do końca lutego 2020 r. Obecnie wypełnia PIT-37, w którym ... odliczeniu oraz zapłaconych ze środków podatnika od przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT (tzw. zwolnienie ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne

poprzednia  

1 2 3 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: