eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › rozliczenie podatku za 2018
 • Ulga prorodzinna dla rodzica wychowującego dziecko

  Ulga prorodzinna dla rodzica wychowującego dziecko

  13:38 11.09.2019

  ... w całości rozliczała wnioskodawczyni – także za rok 2018. W czerwcu 2019 r. została poinformowana przez urząd skarbowy, że były mąż dokonał za ten rok odliczenia w ... ustalonej zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W rezultacie Wnioskodawczyni miała prawo odliczyć od podatku w zeznaniu podatkowym za ww. lata ulgę ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Ulga na dzieci: brak przychodów opodatkowanych to brak prawa do odliczenia

  Ulga na dzieci: brak przychodów opodatkowanych to brak prawa do odliczenia

  12:49 12.08.2019

  ... obowiązujące uregulowania prawne uznać należy, że w sytuacji, gdy w 2018 r. Wnioskodawca nie osiągnął dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma obowiązku złożenia „zerowego” zeznania podatkowego za ten rok. Ponadto w sytuacji, gdy żona Wnioskodawcy nie osiągnęła ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Ulga uczniowska: aport przedsiębiorstwa do spółki jawnej

  Ulga uczniowska: aport przedsiębiorstwa do spółki jawnej

  13:12 09.07.2019

  ... i na zasadach określonych w art. 53 ustawy wymienionej w art. 1 (czyli ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., a odliczenia te nie znalazły pokrycia w zryczałtowanym podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające rok 2004, przysługuje prawo do dokonywania tych odliczeń na zasadach ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Separacja małżonków a rozliczenie PIT z dzieckiem

  Separacja małżonków a rozliczenie PIT z dzieckiem

  13:15 27.06.2019

  ... podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do skorzystania z preferencyjnego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko za 2018 ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, rozliczenia roczne, wspólne rozliczenia podatkowe małżonków, rozliczenie roczne
 • Podział ulgi prorodzinnej po rozwodzie małżonków

  Podział ulgi prorodzinnej po rozwodzie małżonków

  13:36 22.05.2019

  ... za lata 2013-2018 należy się tylko byłej żonie, czy też rodzice powinni ją podzielić pomiędzy siebie w częściach równych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z przepisem art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Ulga rehabilitacyjna: ważna data ustalenia stopnia niepełnosprawności

  Ulga rehabilitacyjna: ważna data ustalenia stopnia niepełnosprawności

  13:21 16.05.2019

  ... 10 maja 2018 r. Wnioskodawca zadał pytanie, czy w zeznaniu podatkowym za rok 2018 może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki za powyższy pobyt? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) W myśl art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Twój e-PIT popularny do rozliczeń podatkowych przez internet

  Twój e-PIT popularny do rozliczeń podatkowych przez internet

  13:45 23.04.2019

  ... za 2018 rok przez internet wzrosła aż o 13 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego roku i osiągnęła rekordową wartość 69%. Polacy rozliczający się przez internet, najczęściej (50% wskazań) korzystają z usługi Twój e-PIT, która została wprowadzona w tym roku. 90% podatników składających zeznanie podatkowe PIT za 2018 rok za ... rozliczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Twój e-PIT: nie każdy może i powinien korzystać z automatycznego rozliczenia

  Twój e-PIT: nie każdy może i powinien korzystać z automatycznego rozliczenia

  13:48 03.04.2019

  ... podatku – 30 lub 45 dni Wszystkie osoby składające PIT w formie papierowej muszą liczyć się z długim oczekiwaniem na należny im zwrot. Na weryfikacje i rozliczenie ... nie wprowadził żadnego ograniczenia. 9. Dodatkowe dochody zagraniczne Jeżeli w trakcie roku 2018 pracowaliśmy za granicą i posiadamy z tego tytułu przychody, to nie możemy skorzystać z ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Podatek liniowy: nawet zawieszona firma wyłącza preferencyjne opodatkowanie

  Podatek liniowy: nawet zawieszona firma wyłącza preferencyjne opodatkowanie

  12:36 29.03.2019

  ... nie przysługuje prawo rozliczenia uzyskanych dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dziecko za rok 2017 i 2018 z uwagi na zaistnienie negatywnej przesłanki wykluczającej jej zastosowanie wskazanej w art. 6 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podleganie przepisom art. 30c cytowanej ustawy. Bez znaczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Zmiany w zakresie informacji PIT-8C

  Zmiany w zakresie informacji PIT-8C

  12:35 29.03.2019

  ... Finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób ... że od początku tego roku, informacja PIT-8C składana jest organom podatkowym wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ujednolicono termin na jej złożenie. W ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: