eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › rozliczenia z urzędem skarbowy
 • Pobór podatku od niemieckiej emerytury

  Pobór podatku od niemieckiej emerytury

  12:14 25.06.2020

  Jeżeli na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Niemcami wypłacana przez bank klientce emerytura wdowia z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych, podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech, bank nie ujmuje jej w informacji PIT-11 - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z ... WIĘCEJ

  Tematy: Niemcy, dochody z zagranicy, zwrot podatku, rozliczenia z urzędem skarbowy
 • Emerytura z Niemiec poza polskim zeznaniem podatkowym

  Emerytura z Niemiec poza polskim zeznaniem podatkowym

  13:14 04.06.2019

  Wypłacana emerytura z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce. W związku z tym nie wykazuje się jej w polskim zeznaniu podatkowym – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji ... WIĘCEJ

  Tematy: Niemcy, dochody z zagranicy, zwrot podatku, PIT-36
 • Niemiecka emerytura bez polskiego podatku dochodowego

  Niemiecka emerytura bez polskiego podatku dochodowego

  13:17 14.06.2018

  Emerytura wypłacana z Uzupełniającej Kasy Emerytalnej należącej do niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych, podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech. Świadczenia te nie podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym w Polsce ani też nie powinny być od nich pobierane zaliczki na podatek- uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w ... WIĘCEJ

  Tematy: Niemcy, dochody z zagranicy, zwrot podatku, PIT-36
 • Gdzie dokonać rozliczenia dochodów z zagranicy?

  Gdzie dokonać rozliczenia dochodów z zagranicy?

  13:27 11.02.2016

  ... rzadkością. Z dochodów takich trzeba się jednak rozliczyć. A określenie tego, w którym kraju takiego rozliczenia dokonać, często spędza nam sen z powiek. Przepisy regulujące tę kwestię nie określają bowiem wprost miejsca rozliczenia dochodów. Nadto nie jest wystarczające tutaj odniesienie się jedynie do przepisów ustawy podatkowej ... WIĘCEJ

  Tematy: Niemcy, praca za granicą, dochody z zagranicy, praca sezonowa
 • Zagraniczne dochody z ulgą abolicyjną w zeznaniu podatkowym

  Zagraniczne dochody z ulgą abolicyjną w zeznaniu podatkowym

  13:28 07.01.2016

  Polski rezydent podatkowy, zatrudniony na umowę o pracę przez belgijską firmę, gdzie praca będzie świadczona na wyłącznie na terenie Kataru, musi wartość tych dochodów wykazać w polskim zeznaniu podatkowym. Stosuje przy tym postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską i Katarem, a więc opodatkowanie tych ... WIĘCEJ

  Tematy: praca za granicą, dochody z zagranicy, praca sezonowa, umowa o pracę
 • Renta inwalidzka z Niemiec bez podatku dochodowego

  Renta inwalidzka z Niemiec bez podatku dochodowego

  13:29 08.07.2015

  Renta wypłacana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń społecznych Niemiec podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech. Renta ta zatem nie tylko nie podlega opodatkowaniu w Polsce, ale także nie należy jej wykazywać w zeznaniu podatkowym jak też uwzględniać dla celów progresji podatkowej innych dochodów tu opodatkowanych - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej ... WIĘCEJ

  Tematy: Niemcy, dochody z zagranicy, zwrot podatku, PIT-36
 • Niemiecka emerytura bez podatku dochodowego w Polsce?

  Niemiecka emerytura bez podatku dochodowego w Polsce?

  13:16 05.01.2015

  Emerytury i renty otrzymywane z Niemiec, a wypłacane polskim rezydentom podatkowym, podlegają opodatkowaniu w Polsce. Wyjątek stanowią jednak świadczenia wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec. Te podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, a więc Niemczech - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach ... WIĘCEJ

  Tematy: Niemcy, dochody z zagranicy, zwrot podatku, PIT-36
 • Renta wdowia z Niemiec bez podatku i zeznania podatkowego

  Renta wdowia z Niemiec bez podatku i zeznania podatkowego

  08:40 10.05.2014

  Uzyskiwana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec renta wdowia podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech. Płatnik w postaci banku w Polsce nie powinien od tej renty pobierać zaliczki na podatek. Nie należy także jej ujmować w polskim zeznaniu rocznym - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 07.04 ... WIĘCEJ

  Tematy: Niemcy, dochody z zagranicy, zwrot podatku, PIT-36


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: