eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › Rezerwy
 • Kiedy firma może tworzyć rezerwy?

  Kiedy firma może tworzyć rezerwy?

  13:14 20.08.2014 PORADA

  Na jakie cele można tworzyć rezerwy? Czy można stworzyć rezerwę za najem pomieszczeń, jeżeli rozliczamy miesiąc, a faktura ta jeszcze nie wpłynęła do firmy? WIĘCEJ

  Tematy: rezerwy, tworzenie rezerw, rezerwy na zobowiązania, księgi rachunkowe
 • Aport: odpisy aktualizujące i rezerwy a przychód firmy

  Aport: odpisy aktualizujące i rezerwy a przychód firmy

  13:10 06.04.2012

  ... aktualizujące wartość majątku trwałego oraz należności, jak również rozwiązane rezerwy utworzone przez udziałowca i przejęte w ramach aportu stanowią przychody w rozumieniu art. ... przecząca. Zarówno odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego oraz należności jak i rezerwy utworzone pierwotnie przez udziałowca wnoszącego aport nie były zaliczone ... WIĘCEJ

  Tematy: wniesienie aportem przedsiębiorstwa, aport, przychody podatkowe, aport przedsiębiorstwa
 • Sprawozdanie Finansowe 2011

  Sprawozdanie Finansowe 2011

  19:50 11.03.2012 PORADA

  Witam, W jaki sposób ująć w księgach 2011 roku zobowiązania i należności których przybliżoną wartość znam na chwilę obecną. Nie wiem kiedy otrzymam faktury dotyczące rzeczywistego rozliczenia tych kwot, a specyfika firmy wymaga sporządzenia sprawozdań już teraz. W przypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe, rezerwy
 • Rezerwy na odprawy i nagrody a księgi rachunkowe

  Rezerwy na odprawy i nagrody a księgi rachunkowe

  13:11 15.11.2007

  ... się zasadą ostrożności (art.7 ust.1 pkt 5 uor) jednostka powinna utworzyć rezerwy na te koszty w ciężar kosztów działalności operacyjnej, tzw. bierne rozliczenia ... konta „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”, nie zaś w myśl art. 35d uor (konto „Rezerwy”, w drodze zarachowania do pozostałych kosztów operacyjnych). Tworzenie rezerw na świadczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi rachunkowe, Rezerwy, odprawa pieniężna, nagroda jubileuszowa
 • Wynik finansowy

  Wynik finansowy

  14:13 01.08.2005

  Wyrażony w jednostce pieniężnej wynik osiągnięty przez jednostkę, jako rezultat prowadzenia działalności. Liczony jako różnica pomiędzy przychodami i kosztami.WIĘCEJ

  Tematy: porównawczy rachunek zysków i strat, wynik finansowy brutto, wynik finansowy netto, wyniki nadzwyczajne
 • Rezerwy

  Rezerwy

  13:45 01.08.2005

  Środki przeznaczone na korekty wyniku finansowego o spodziewane koszty.WIĘCEJ

  Tematy: wynik finansowy, Rezerwy


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: