eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › refakturowanie
 • Wynajem mieszkania: stawka VAT na media

  Wynajem mieszkania: stawka VAT na media

  00:40 22.01.2022

  Gdy w umowach najmu zawartych z najemcami lokali mieszkalnych opłaty za media (zużycie wody i odbiór ścieków) zostały ustalone z góry w formie ryczałtu płatnego co miesiąc w tej samej kwocie, a nie na podstawie faktycznego zużycia wody i rzeczywistej ilości odebranych ścieków, opłaty te powinny zostać ujęte do podstawy opodatkowania jako składnik ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, stawki VAT, refakturowanie, refakturowanie usług
 • Wynajem lokali użytkowych i refakturowanie mediów

  Wynajem lokali użytkowych i refakturowanie mediów

  11:38 07.01.2022 PORADA

  Witam. Prowadzę KPIR i jestem vatowcem. W ramach działalności gosp. wynajmuję lokale użytkowe. Wystawiam FV za czynsz za miesiąc z góry na początku miesiąca, na tej samej fv naliczam należność za prąd (na podstawie podlicznika) za miesiąc poprzedni i z datą wystawienia tej faktury ... WIĘCEJ

  Tematy: refaktura, zasady wystawiania faktur, refakturowanie, ewidencja księgowa
 • Wynajem nieruchomości: stawka VAT na odprowadzenie ścieków

  Wynajem nieruchomości: stawka VAT na odprowadzenie ścieków

  13:32 22.12.2021

  Usługi odprowadzanie ścieków z obiektu będącego przedmiotem umowy najmu (w sytuacji, gdy najemca obciążany jest na podstawie odczytu liczników wody), opodatkowane są 8% stawką podatku od towarów i usług - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w Wiążącej Informacji Stawkowej z dnia 15.12.2021 r. nr 0112-KDSL2-2.440.373.2021.1.DS. Jakie ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, stawki VAT, refakturowanie, refakturowanie usług
 • Usługa transportowa towarów

  Usługa transportowa towarów

  15:18 09.12.2021 PORADA

  Witam.  Firma X sprzedaje towar do Holandii na podstawie zamówienia ze Szwajcarii. Towar jedzie bezpośrednio z Polski do Holandii. Organizatorem transportu jest firma X. Firma X otrzymuje od przewoźnika fakturę za usługę transportową. Firma X refakturuje transport wystawiając fakturę na ... WIĘCEJ

  Tematy: refaktura, zasady wystawiania faktur, refakturowanie, faktura VAT
 • Rozliczenie podatku dochodowego od mediów przy najmie nieruchomości

  Rozliczenie podatku dochodowego od mediów przy najmie nieruchomości

  13:26 16.11.2021

  ... ). Jak takie refakturowanie rozliczyć na tle podatku dochodowego? Ustawy o podatku dochodowym nie zawierają odrębnych zasad, które szczegółowo regulowałyby refakturowanie mediów. ... z okresem rozliczeniowym samego najmu. Jeżeli strony nie ustalą, że refakturowanie mediów będzie rozliczane w okresach rozliczeniowych, jako moment powstania przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, przychody podatkowe
 • Dzierżawa nieruchomości: podatek od nieruchomości z podatkiem VAT?

  Dzierżawa nieruchomości: podatek od nieruchomości z podatkiem VAT?

  12:49 13.01.2021

  Gdy kwota odpowiadająca wysokości podatku od nieruchomości, którym obciążany jest biorący nieruchomość w dzierżawa, stanowi wynagrodzenie za usługę udostępnienia nieruchomości (usługę dzierżawy), to wchodzi do podstawy opodatkowania podatkiem VAT - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 04.01.2021 r. nr ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, stawki VAT, refakturowanie, VAT należny
 • Najem nieruchomości: refakturowanie mediów w podatku dochodowym

  Najem nieruchomości: refakturowanie mediów w podatku dochodowym

  13:52 05.11.2020

  ... i usług, jak również przepisy wykonawcze do tych ustaw, nie definiują pojęcia refakturowania. Termin ten został jednak zdefiniowany przez doktrynę i praktykę. Refakturowanie jest samoistną czynnością, wywołującą skutek podatkowy w postaci uzyskania przychodu należnego w momencie wystawienia faktury. Jest to przychód który może być wskazany ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, przychody podatkowe
 • Dokumentowanie dodatkowych kosztów związanych z wynajmem pod działalność gospodarczą

  Dokumentowanie dodatkowych kosztów związanych z wynajmem pod działalność gospodarczą

  15:20 11.09.2020 PORADA

  Dzień dobry. Nie prowadzę działalności gospodarczej, lecz jestem podatnikiem VAT ze względu na to iż wynajmuję i podnajmuję lokale przeznaczone pod działalność gospodarczą. Do tego korzystam ze zwolnienia z VAT zgodnie z art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług i wystawiam ... WIĘCEJ

  Tematy: osoba prywatna, osoba fizyczna, zwolnienie z VAT, najem lokalu
 • Podatek od nieruchomości w cenie dzierżawy dla potrzeb VAT

  Podatek od nieruchomości w cenie dzierżawy dla potrzeb VAT

  13:42 08.07.2020

  ... 3 Wnioskodawczyni ma wątpliwości, czy podatek od nieruchomości może być refakturowany a w związku z tym jaka powinna być zastosowana stawka VAT. W związku z powyższym, refakturowanie samego podatku od nieruchomości na dzierżawcę i opodatkowanie go na odrębnej fakturze stawką podstawową, nie będzie działaniem poprawnym. Jak już wskazano ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, stawki VAT, refakturowanie, VAT należny
 • Refakturowanie usług telekomunikacyjnych

  Refakturowanie usług telekomunikacyjnych

  22:34 05.06.2020 PORADA

  Dzień dobry, chcę wystawić byłemu pracownikowi refakturę za usługi telekomunikacyjne (przekroczenie limitu rozmów z telefonu służbowego). Pierwotna faktura od operatora komórkowego była wystawiona w maju 2020 r., a dotarła do nas na początku czerwca. Z jaką datą wystawić ... WIĘCEJ

  Tematy: refakturowanie usług, refaktura, faktura VAT, refakturowanie
 • Podatek od nieruchomości nie jest opodatkowany VAT-em

  Podatek od nieruchomości nie jest opodatkowany VAT-em

  13:39 04.01.2019

  Podatek od nieruchomości ma charakter majątkowy i związany jest z posiadanym majątkiem. Nie może być on przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega on refakturowaniu - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 31.12.2018 r. nr ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, stawki VAT, refakturowanie, VAT należny
 • Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT za usługi porządkowe 23% i 8%?

  Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT za usługi porządkowe 23% i 8%?

  14:15 25.07.2018 PORADA

  Dzień dobry, chciałabym się dowiedzieć, jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w VAT za usługi porządkowe wewnętrzne 23% i zewnetrzne 8% przy refakturowaniu? WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, podatek VAT, za usługi porządkowe wewnętrzne, refakturowanie
 • Refaktura prognoz gazu

  Refaktura prognoz gazu

  09:07 06.12.2017 PORADA

  Nasza firma wynajmuje mieszkanie osobie, która prowadzi tam działalność gospodarczą. Wystawiamy faktury za czynsz oraz refakturujemy media w tym opłaty za gaz. Od gazowni otrzymaliśmy faktury prognozy na przyszłe zużycie gazu. Daty wystawienia tych prognoz to listopad 2017, daty ... WIĘCEJ

  Tematy: refaktura, refakturowanie, zasady wystawiania faktur, prognoza gazu
 • Odwrotne obciążenie

  Odwrotne obciążenie

  16:33 28.11.2017 PORADA

  Witam, czy podstawienie monitora na uchwycie i podłączenie monitora do istniejącej sieci w biurze ochrony podchodzi pod ->  roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu – PKWiU 43.21.10.1? Nie jestem pewna czy refakturując powinno być ... WIĘCEJ

  Tematy: odwrotne obciążenie, PKWIU, refakturowanie
 • Podatek od nieruchomości i opłata za śmieci z podatkiem VAT?

  Podatek od nieruchomości i opłata za śmieci z podatkiem VAT?

  13:08 11.08.2017

  Zarówno podatek od nieruchomości jak i opłata za zagospodarowanie odpadów nie podlegają opodatkowaniu VAT. Dotyczą one jednak właściciela nieruchomości. Jeżeli zaś ten z najemcą umówi się, że koszty powyższych będą przerzucone na najemcę, będą one elementem cenotwórczym usługi głównej, czyli najmu - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, stawki VAT, refakturowanie, refakturowanie usług
 • Kiedy rozliczyć VAT od refakturowania mediów?

  Kiedy rozliczyć VAT od refakturowania mediów?

  12:57 02.06.2017

  Wynajmowi nieruchomości często towarzyszą także dodatkowe usługi, jak chociażby dostarczenie mediów (prąd, gaz, woda itp.). Te najemca może ponosić osobiście (przepisując na siebie liczniki bądź płacić na podstawie faktur przedstawionych przez wynajmującego), tudzież za pośrednictwem właściciela wynajmowanego budynku bądź lokalu czy gruntu. Wtedy ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, stawki VAT, refakturowanie, refakturowanie usług
 • Refaktura za media

  Refaktura za media

  09:44 15.03.2017 PORADA

  Witam, refakturujemy opłaty za media na najemców. 7 maca otrzymaliśmy fakturę za wodę z datą wystawienia 02.03 i datą wykonania usługi - luty. Prowadzimy księgi handlowe, więc koszt z tej faktury należy ująć w lutym, VAT w dacie otrzymania, czyli w marcu. I teraz pytanie o ... WIĘCEJ

  Tematy: refaktura, refakturowanie, opłata za media, najem
 • Refaktura dla pracownika. Jak rozliczyć?

  Refaktura dla pracownika. Jak rozliczyć?

  12:23 15.08.2016 PORADA

  Witam, Czy można wystawić refakturę na pracownika faktury za jego pobyt w hotelu? Dodam, że koszt tej faktury VAT ma być potrącony pracownikowi z wypłaty. Czy takie postępowanie jest słuszne i jak to powinno być ujęte w na kontach? WIĘCEJ

  Tematy: refaktura, refakturowanie, ewidencja księgowa, zasady wystawiania faktur
 • Refakturowanie mediów poza usługą najmu lokalu

  Refakturowanie mediów poza usługą najmu lokalu

  13:01 05.01.2016

  Odsprzedaż najemcy dostawy towarów i świadczenia usług, a więc energii, gazu, wody, energii cieplnej, odbioru ściegów, wywozu nieczystości jak i sprzątania i ochrony, a związanych z usługą najmu lokali, nie stanowią świadczenia jednolitego jakim jest sam najem. W związku z tym, przy refakturowaniu powyższych można stosować właściwe dla ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, stawki VAT, refakturowanie, refakturowanie usług
 • Koniec działalności i refaktury

  Koniec działalności i refaktury

  20:52 04.12.2015 PORADA

  Mam pytanie odnośnie faktur. Moja firma zakończyła działalność parę miesięcy temu, miałem auto w leasingu i po zakończeniu działalności wystawiłem parę refaktur czynszu leasingu. Osoba, na którą refakturuję twierdzi, że mogię to robić, lecz ja ostatnio nabrałem dużych ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja firmy, zakończenie działalności gospodarczej, samochód w leasingu, refaktura

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: