eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › przepisy podatkowe
 • Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  13:12 12.08.2021

  Ostatnie interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz orzeczenia wskazują na bardzo szeroki katalog budynków opodatkowanych podatkiem dochodowym od przychodów z tytułu własności środka trwałego. Przykładowo Dyrektor KIS wskazuje, że usługa hotelowa zawiera elementy usługi najmu, w związku z czym obiekty takie jak centra konferencyjne ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek od firmy, podatek dochodowy, podatki
 • Danina solidarnościowa a dochody zwolnione z podatku (SSE)

  Danina solidarnościowa a dochody zwolnione z podatku (SSE)

  13:35 04.08.2021

  ... deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej. Na podstawie art. 30i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do daniny solidarnościowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.). Uprawnienia organu podatkowego przysługują naczelnikowi urzędu skarbowego ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek dochodowy, podatki, metody rozliczania podatków
 • Kontrakt menadżerski jest poza działalnością gospodarczą w PIT

  Kontrakt menadżerski jest poza działalnością gospodarczą w PIT

  13:09 13.04.2021

  Usługi świadczone w ramach kontraktu menedżerskiego mogą być opodatkowane wyłącznie na zasadach ogólnych, jako przychody z działalności wykonywanej osobiście - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 07.04.2021 nr 0115-KDIT3.4011.6.2021.2.PS. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Z początkiem ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek dochodowy, podatki, metody rozliczania podatków
 • Strata podatkowa a danina solidarnościowa

  Strata podatkowa a danina solidarnościowa

  13:33 17.11.2020

  ... na zmniejszenie daniny solidarnościowej. Zasady naliczania daniny solidarnościowej określają przepisy art. 30h-30i ustawy o PIT. Wynika z nich, że danina ta ciąży ... danego źródła przychodu (branego pod uwagę przy ustalaniu daniny solidarnościowej) straty podatkowe powstałe w latach poprzednich, które to mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek dochodowy, podatki, metody rozliczania podatków
 • W maju/czerwcu kumulacja zobowiązań podatkowych

  W maju/czerwcu kumulacja zobowiązań podatkowych

  08:28 25.05.2020

  Koniec maja/początek czerwca to istna kumulacja podatków do zapłaty. Wszystko za sprawą zmian w terminach regulacji zobowiązań wprowadzonych z uwagi na koronawirusa. Uregulować trzeba zarówno bieżące daniny jak i te, które powstały wcześniej. Do 1 czerwca 2020 r. należy zapłacić zaległe zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych, ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek dochodowy, podatki, metody rozliczania podatków
 • Podatek od przychodów z budynków: powierzchnia użytkowa

  Podatek od przychodów z budynków: powierzchnia użytkowa

  13:03 06.03.2020

  Zgodnie z definicją powierzchni użytkowej określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, z powierzchni tej wyłącza się klatki schodowe i szyby windowe. Przy obliczaniu podstawy opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków nie należy uwzględniać także pozostałych części wspólnych, czy pomieszczeń administracyjnych, które nie są ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek od firmy, podatek dochodowy, podatki
 • Hotel objęty jest podatkiem dochodowym od przychodów z budynków

  Hotel objęty jest podatkiem dochodowym od przychodów z budynków

  11:51 13.12.2019

  ... przychody i koszty ustalone zostały na warunkach rynkowych.(…) Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz opis zdarzenia przyszłego wskazać należy, że w wyniku nowelizacji ustawy o podatku ... , umowa zlecenia, umowa przechowania, umowa sprzedaży. Do umowy hotelowej stosuje się przepisy kodeksu cywilnego art. 846 - 852. Zawieranie umowy hotelowej i jej ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek od firmy, podatek dochodowy, podatki
 • Krótkotrwały wynajem także z podatkiem dochodowym od nieruchomości

  Krótkotrwały wynajem także z podatkiem dochodowym od nieruchomości

  13:47 25.10.2019

  ... będącego przedmiotem interpretacji wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w swoich wnioskach zarzucały ustawodawcy małą precyzyjność zastosowanego zwrotu „oddany do używania”. Przepisy nie precyzują bowiem czy przez wskazane używanie należy rozumieć każdorazowe udostępnienie budynku (również na okres krótszy od miesiąca). Mając na ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek od firmy, podatek dochodowy, podatki
 • Dochód dziecka z tytułu udzielenia licencji na grę komputerową

  Dochód dziecka z tytułu udzielenia licencji na grę komputerową

  13:57 30.09.2019

  ... bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w ... z art. 74 ust. 1 ww. ustawy, programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Stosownie natomiast do treści art. 74 ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek dochodowy, podatki, metody rozliczania podatków
 • Podatek od przychodów z budynków oddanych częściowo w najem

  Podatek od przychodów z budynków oddanych częściowo w najem

  13:36 13.06.2019

  ... inne przychody i koszty ustalone zostały na warunkach rynkowych. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz opis stanu faktycznego wskazać należy, że w wyniku nowelizacji ustawy o podatku ... oraz budynków handlowo-usługowych, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł. Przepisy te zaczęły obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r. Regulacje dotyczące ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek od firmy, podatek dochodowy, podatki

 

1 2 ... 6

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: