eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › projekt unijny
 • Umowa o pracę z projektu unijnego a ciąża

  Umowa o pracę z projektu unijnego a ciąża

  16:59 02.11.2021 PORADA

  Witam. Mam umowę do końca marca 2022 r. z projektu unijnego. Zaszłam w ciążę. Moje pytanie brzmi czy zostanie mi przedłużona umowa? Jak to wygląda? WIĘCEJ

  Tematy: ciąża a umowa na czas określony, ciąża, umowa na czas określony, przedłużenie umowy do dnia porodu
 • Projekt unijny a ciąża

  Projekt unijny a ciąża

  22:57 01.05.2021 PORADA

  Witam, Jestem zatrudniona w oparciu o umowę o pracę w ramach projektu unijnego. Pracodawcą jest instytucja państwowa, natomiast wynagrodzenie wypłacane ze środków unijnych. Projekt kończy się 31 marca 2021 roku, ja mam termin porodu 15 czerwca. Zastanawiam się, czy pracodawca w takim ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, projekt unijny, ciąża a umowa na czas określony, umowa na czas określony
 • Zwolnienie w ciąży, umowa o pracę na czas określony z projektu unijnego

  Zwolnienie w ciąży, umowa o pracę na czas określony z projektu unijnego

  10:47 24.05.2019 PORADA

  Witam, czy będąc zatrudniona na umowę na czas określony z projektu unijnego od 10 lipca 2018 r. do 30 września 2019 roku, za zwolnienie w ciąży płaci mi pracodawca czy ZUS? I czy jeżeli rodzę w październiku, to zostanie mi przedłużona umowa o pracę do dnia porodu? WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, umowa na czas określony, ciąża a umowa na czas określony, projekt unijny
 • Podwykonawstwo w Horyzoncie 2020

  Podwykonawstwo w Horyzoncie 2020

  00:25 08.02.2017

  ... zostaną „pokryte” kompetencjami konsorcjantów lub są one na tyle specyficzne, że ich realizacja może zostać zlecona beneficjentom niezaangażowanym bezpośrednio w projekt. W takich przypadkach spotykamy się z możliwością tzw. podwykonawstwa (subcontracting). W przypadku H2020 zapisy dotyczące podwykonawstwa zawarte są w Umowie Grantowej (GA – Grant ... WIĘCEJ

  Tematy: Horyzont 2020, dotacje unijne, fundusze unijne, podwykonawstwo
 • Projekt unijny - jak pozyskać partnera?

  Projekt unijny - jak pozyskać partnera?

  00:22 30.01.2017

  ... zasoby kadrowe, finansowe, techniczne, organizacyjne mogę wykorzystać przy realizacji projektu; Jakie są moje słabe strony, czego mi brakuje by zrealizować projekt. Jakie instytucje, podmioty, organizacje mogłyby być zainteresowane współpracą w ramach realizacji projektu? Nie chodzi jeszcze o wskazanie konkretnego podmiotu, ale określenie komu ... WIĘCEJ

  Tematy: projekt unijny, dotacje unijne, fundusze unijne, umowa partnerska
 • Projekt unijny a jego personel

  Projekt unijny a jego personel

  00:30 24.01.2017

  ... i możliwościom wynagradzania. W przypadku starania się o dotację unijną w nowej perspektywie warto traktować kadrę projektu na równi z tworzeniem pomysłu na projekt. Wniosek o dofinansowanie stanowi podstawę realizacji projektu – jego zapisy są kluczowe dla powodzenia przedsięwzięcia i właściwego rozliczenia dotacji. Pisząc wniosek o dofinansowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: projekt unijny, fundusze unijne, dotacje unijne, zespół
 • Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Czym jest i dla kogo?

  Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Czym jest i dla kogo?

  12:41 09.01.2017

  ... podejście beneficjenta do wyboru dostawcy. Unia Europejska narzuca beneficjentowi wybór zgodnie z zasadami konkurencyjności, jawności, przejrzystości i gospodarności. Przedsiębiorcy natomiast chcą realizować projekt, w tym też wybrać dostawę, tak jak podchodzą do biznesu – czyli chcą kupić najlepszą maszynę, urządzenie czy usługę w rozsądnej cenie ... WIĘCEJ

  Tematy: Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich, fundusze unijne, fundusze UE, dotacje unijne
 • Jak zaksięgować notę księgową i przesunięcie gotówki między kontami?

  Jak zaksięgować notę księgową i przesunięcie gotówki między kontami?

  20:17 04.05.2016 PORADA

  Mam problem z zaksięgowaniem takiej sytuacji: Prowadzimy projekt unijny i obciążyliśmy notą księgową wewnętrzną własne usługi (rehabilitacyjne). Następnie dokonaliśmy przesunięcia (zapłaty za swoje usługi) środków z konta bankowego projektu na konto bieżące. Nie wychodzą mi ... WIĘCEJ

  Tematy: projekt unijny, ewidencja księgowa, nota księgowa, księgowanie noty księgowej
 • Projekt unijny bez beneficjenta? Co z dotacją po śmierci właściciela firmy?

  Projekt unijny bez beneficjenta? Co z dotacją po śmierci właściciela firmy?

  00:26 05.04.2016

  ... . Oznacza to w praktyce zarówno aktywa, jak i pasywa. Wydawać by się mogło, że przedmiotem dziedziczenia może być także realizowany przez firmę projekt. Tutaj jednak napotykamy trudności – otóż przedsiębiorstwo, które funkcjonuje jako jednoosobowa działalność gospodarcza ,nie może być przedmiotem dziedziczenia. Druga przeszkoda – postępowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: projekt unijny, dotacje unijne, fundusze europejskie, wsparcie dla przedsiębiorców
 • Trwałość projektu unijnego w perspektywie budżetowej 2014-2020

  Trwałość projektu unijnego w perspektywie budżetowej 2014-2020

  12:24 31.03.2016

  Zachowanie trwałości stanowi niezwykle istotny element każdego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć pojęcie trwałości projektu na gruncie obecnie obowiązującego Rozporządzenia. Zachowanie trwałości stanowi niezwykle istotny element każdego projektu współfinansowanego ze środków ... WIĘCEJ

  Tematy: trwałość projektu unijnego, trwałość projektu, projekt unijny, dotacje unijne
 • Istota studium wykonalności

  Istota studium wykonalności

  00:45 09.03.2016

  ... . Ważna jest także sama logika prezentowanych badań i materiałów. Studium przeprowadzone jest w fazie formułowania projektu. Ma za zadanie zweryfikować, czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji. Jednocześnie wskazuje na poziom spełnienia oczekiwań i potrzeb przewidywanych beneficjentów. Etapy tworzenia studium wykonalności Pierwszym punktem ... WIĘCEJ

  Tematy: studium wykonalności, projekt unijny, projekty unijne, dotacje unijne
 • Projekt unijny: jak go mądrze zaplanować?

  Projekt unijny: jak go mądrze zaplanować?

  11:53 24.02.2016

  ... sam będzie się starał wyeliminować ryzyko opóźnień. CO Z CZEGO WYNIKA? Projekt unijny powinien być traktowany jak droga ekspresowa do realizacji strategii firmy oraz osiągania kolejnych “kamieni milowych” w trakcie procesu inwestycyjnego. Pamiętać należy, że projekt wynika ze strategii, a nie strategia z projektu. Jeśli firma dostosowuje ... WIĘCEJ

  Tematy: projekt unijny, projekty unijne, dotacje unijne, dotacje dla firm
 • Projekt unijny: co decyduje o jego sukcesie?

  Projekt unijny: co decyduje o jego sukcesie?

  00:15 21.12.2015

  ... UCZESTNICY PROJEKTU Każdy projekt (a unijny w szczególności) powinien być odpowiedzią na zdefiniowane wcześniej wymagania. Dwie kwestie są tu niezmiernie ważne: potrzeby przedsiębiorstwa ustalać należy w kontekście całej działalności firmy, a odpowiedzialność za zdefiniowanie potrzeb przyjąć muszą zaangażowani w projekt pracownicy i menadżerowie ... WIĘCEJ

  Tematy: projekt unijny, projekty unijne, dotacje unijne, dotacje dla firm
 • Koordynowanie projektem. Jakie kody PKD i czy może być ryczałt?

  Koordynowanie projektem. Jakie kody PKD i czy może być ryczałt?

  17:32 13.12.2014 PORADA

  Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą i świadczyć usługi m.in. koordynowania projektami unijnymi EFS (koordynowanie prac zespołu, kontrola budżetu itp). Jaki powinnam wpisać kod PKD? Czy jest możliwe rozliczanie ryczałtem przy takiej usłudze? WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, działalność usługowa, ryczałt ewidencjonowany, kody PKD
 • Jakie składki powinny być potrącone od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie?

  Jakie składki powinny być potrącone od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie?

  18:37 13.10.2013 PORADA

  Pytanie dotyczy nauczyciela zatrudnionego w szkole na podstawie umowy o pracę, który dodatkowo zawarł umowę zlecenie z gminą realizującą na swoim terenie i w podległych jej szkołach projekt unijny. Nauczyciel realizuje umowę zlecenie w placówce, w której jest zatrudniony na umowę o ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, składki ZUS, wysokość składek ZUS, umowa o pracę


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: