eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawo geologiczne i górnicze
 • Pozwolenie wodnoprawne: jakie kłopoty mają inwestorzy?

  Pozwolenie wodnoprawne: jakie kłopoty mają inwestorzy?

  00:25 19.10.2017

  ... uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki. Art. 122 ustawy – Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku oraz przepisy ustawy – Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. zawierają zarówno katalog przedsięwzięć, dla których przeprowadzenia konieczne jest uzyskanie tej decyzji ... WIĘCEJ

  Tematy: pozwolenie wodnoprawne, prawo geologiczne i górnicze, prawo wodne
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VIII 2016 r.

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VIII 2016 r.

  13:33 06.09.2016

  ... związane z aktami terroryzmu. PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE 27 sierpnia 2016 r. częściowo weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014 r., poz. 1133), nowelizująca m.in. ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz ... WIĘCEJ

  Tematy: przepisy prawne, materiały wybuchowe, prawo geologiczne i górnicze, prokurent
 • Kodeks wyborczy znowelizowany

  Kodeks wyborczy znowelizowany

  12:36 21.08.2014

  ... tej ustawy w terminach późniejszych (1 października 2014 r. lub 1 stycznia 2015 r.) Nowelizacja ustawy prawo geologiczne i górnicze. W dniu 1 sierpnia 2014 roku Prezydent Komorowski podpisał również ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu dostosowanie reżimu ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks wyborczy, prawo geologiczne i górnicze, prawo o ustroju sądów powszechnych, prawo ochrony środowiska
 • Zmiany w prawie V-VI 2014

  Zmiany w prawie V-VI 2014

  13:51 09.06.2014

  ... uzależnione, warunki dotyczące szczególnych rodzajów zastosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz limity ilościowe dotyczące wprowadzania wodorofluorowęglowodorów do obrotu. PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE MAJ 2014 Dz.U.2014.591 Rozporządzenie z dnia 2014-05-08 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, prawo Zamówień Publicznych, prawo transportowe, prawo nieruchomości
 • Tylko nowe szkody górnicze z prawem wyboru sposobu naprawienia szkody

  Tylko nowe szkody górnicze z prawem wyboru sposobu naprawienia szkody

  00:40 25.02.2014

  ... 1 stycznia 2012 r. stosuje się przepisy ustawy z 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Taki stan rzeczy Sąd Najwyższy potwierdził w orzeczeniu z dnia 24.01.2014 r. (sygn. akt: V CSK 93/13). Na marginesie wskazuję, iż „stare prawo geologiczne i górnicze” nakazywało w pierwszej kolejności przywrócenie stanu poprzedniego i wykonanie napraw ... WIĘCEJ

  Tematy: szkody górnicze, prawo geologiczne i górnicze, górnictwo
 • Prawo geologiczne i górnicze - nowelizacja

  Prawo geologiczne i górnicze - nowelizacja

  00:30 20.06.2013

  ... (art. 15 p.g.g.), zostanie skrócony do lat dwóch. W założeniu zmiana ta skutkować ma przyspieszeniem procesu umożliwiającego przemysłową eksploatację złoża. 2. Prawo geologiczne i górnicze w obecnym brzmieniu umożliwia przeniesienie koncesji z koncesjobiorcy na podmiot trzeci (art. 36 p.g.g.). Dokonuje tego organ koncesyjny za zgodą przedsiębiorcy ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo geologiczne i górnicze, roboty geologiczne, gaz ziemny, kopaliny


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: