eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawo ochrony środowiska
 • Zmiany w prawie VIII-IX 2014

  Zmiany w prawie VIII-IX 2014

  10:14 09.09.2014

  ... – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw Zmieniana z dniem: 2014-09-05 Obszerna nowelizacja prawa ochrony środowiska (powodowana w dużej mierze wprowadzeniem regulacji unijnych) obejmuje m.in. wprowadzenie nowych definicji ustawowych, zmianę przepisów dotyczących pozwoleń zintegrowanych, zmianę w regulacjach dotyczących ochrony ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks postępowania cywilnego, prawo spadkowe, prawo podatkowe, prawo ochrony środowiska
 • Kodeks wyborczy znowelizowany

  Kodeks wyborczy znowelizowany

  12:36 21.08.2014

  ... na dotychczasowych zasadach. Ustawa wejdzie w życie 26 sierpnia 2014 roku. Zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska. W dniu 4 sierpnia 2014 roku została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy jest zniwelowanie niekorzystnego wpływu instalacji ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks wyborczy, prawo geologiczne i górnicze, prawo o ustroju sądów powszechnych, prawo ochrony środowiska
 • Zmiany w prawie V-VI 2014

  Zmiany w prawie V-VI 2014

  13:51 09.06.2014

  ... na dokonanie przez Prezydenta ratyfikacji tej umowy międzynarodowej, a zatem w najbliższym czasie można się spodziewać jej ratyfikacji i wejścia w życie. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA. ENERGETYKA MAJ 2014 Dz.U.2014.505 Rozporządzenie z dnia 2014-03-25 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, prawo Zamówień Publicznych, prawo transportowe, prawo nieruchomości
 • Zmiany w prawie IX-X 2013

  Zmiany w prawie IX-X 2013

  13:43 11.10.2013

  ... od osób fizycznych, m.in. oświadczenia pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które stanowią załączniki. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA. ENERGETYKA WRZESIEŃ 2013 Dz.U.2013.640 rozporządzenie z dnia 2013.04.26 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, prawo cywilne, prawo pracy, prawo podatkowe
 • Zmiany w prawie VI-VII 2013

  Zmiany w prawie VI-VII 2013

  10:17 17.07.2013

  ... zgodnie z zapisami Nomenklatury Scalonej oraz wprowadza regulacje zapobiegające przyznawaniu zwrotu akcyzy spółkom (prowadzącym działalność rolniczą) na granicy bankructwa. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA. ENERGETYKA Dz.U.2013.609 rozporządzenie z dnia 2013.04.25 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie w sprawie szczegółowych warunków, sposobu ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, prawo cywilne, prawo pracy, prawo podatkowe
 • Zmiany w prawie V 2013

  Zmiany w prawie V 2013

  13:46 15.07.2013

  ... Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pomocy publicznej, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla. Pomoc będzie udzielana w formie dotacji i będzie może być udzielana na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, prawo cywilne, doręczenie pisma, prawo pracy
 • Ochrona środowiska: prawa i obowiązki przedsiębiorców

  Ochrona środowiska: prawa i obowiązki przedsiębiorców

  10:25 04.03.2011

  ... ze środowiska. Mały i średni przedsiębiorca, jako podmiot korzystający ze środowiska Ważną podstawę praw i obowiązków małych i średnich przedsiębiorców w ochronie środowiska tworzą przepisy ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (p.o.ś.). Przepisy tego aktu prawnego dość precyzyjnie określają, kto jest podmiotem korzystającym ze środowiska ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona środowiska, obowiązki przedsiębiorców, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty w ochronie środowiska
 • Sankcje finansowe w prawie ochrony środowiska

  Sankcje finansowe w prawie ochrony środowiska

  13:00 23.04.2009

  ... administracyjnej sankcję finansową nazwaną, nie wiedzieć czemu, „opłatą sanacyjną, która jednakże w swojej istocie jest administracyjną karą pieniężną. Ustawa - Prawo ochrony środowiska utrzymała i rozbudowała ważny i sprawdzony instrument o charakterze bodźcowym, mający zastosowanie do obu typów sankcji finansowych funkcjonujących na podstawie jej ... WIĘCEJ

  Tematy: opłaty za korzystanie ze środowiska, prawo ochrony środowiska, kary w ochronie środowiska, opłaty w ochronie środowiska


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: