eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawo transportowe
 • Transport drogowy: przepisy w krajach Beneluxu

  Transport drogowy: przepisy w krajach Beneluxu

  09:58 08.02.2016

  ... Belgii, Holandii i Luksemburga była jednym z czynników, które doprowadziły do integracji europejskiej. Po krajach Beneluksu można się zatem spodziewać, że ich prawo transportowe będzie typowe dla Unii. I rzeczywiście, regulacje tylko w niektórych aspektach nieznacznie odbiegają od standardu. Belgia Wprowadzono podział na trzy klasy. Pierwsza ... WIĘCEJ

  Tematy: transport drogowy, Benelux, przepisy drogowe, prawo transportowe
 • Zmiany w prawie VII-VIII 2014

  Zmiany w prawie VII-VIII 2014

  00:20 08.08.2014

  ... dyrektywie, w związku z czym ma zastosowanie do wszelkich cywilnych obiektów jądrowych podlegających obowiązkowi posiadania zezwolenia. PRAWO TRANSPORTOWE LIPIEC 2014 Dz.U.2013.1446 Ustawa z dnia 2013-10-23 Ustawa zmieniająca ustawę - Prawo o ruchu drogowym oraz niektóre inne ustawy Wejście w życie z dniem: 2014-07-03 Dz.U.2014.805 Ustawa ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, postępowanie cywilne, prawo podatkowe, prawo pracy
 • Zmiany w prawie V-VI 2014

  Zmiany w prawie V-VI 2014

  13:51 09.06.2014

  ... w prowadzonej przez gminę ewidencji. PRAWO TRANSPORTOWE MAJ 2014 Dz.U.2014.457 Ustawa z dnia 2014-03-21 Ustawa zmieniająca ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektóre inne ustawy Wejście w życie z dniem: 2014-05-09 Dz.U.2014.529 Ustawa z dnia 2014-04-04 Ustawa zmieniająca ustawę – Prawo o ruchu drogowym Ustawa stanowi, że ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, prawo Zamówień Publicznych, prawo transportowe, prawo nieruchomości
 • Zmiany w prawie IX-X 2013

  Zmiany w prawie IX-X 2013

  13:43 11.10.2013

  ... na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. W przetargach ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego Rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. PRAWO TRANSPORTOWE WRZESIEŃ 2013 Dz.U.2013.30 Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2012 r. Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, prawo cywilne, prawo pracy, prawo podatkowe
 • Zmiany w prawie VI-VII 2013

  Zmiany w prawie VI-VII 2013

  10:17 17.07.2013

  ... z dekretu o gruntach warszawskich udziału w postępowaniach przed konserwatorem zabytków – który podsumować można słowami – jest roszczenie jest interes prawny w postępowaniu. PRAWO TRANSPORTOWE Dz.U.2013.617 Rozporządzenie z dnia 22 maja 2013r. Rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, prawo cywilne, prawo pracy, prawo podatkowe
 • Zmiany w prawie V 2013

  Zmiany w prawie V 2013

  13:46 15.07.2013

  ... inwestycyjnego zamkniętego w lokaty warunki, jakie muszą spełniać indeksy stanowiące bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych. PRAWO TRANSPORTOWE Dz.U.2013.603 Rozporządzenie z dnia 2013-05-15 Rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, prawo cywilne, doręczenie pisma, prawo pracy
 • Wina przewoźnika na gruncie prawa transportowego

  Wina przewoźnika na gruncie prawa transportowego

  10:30 02.04.2012

  ... złym zamiarem. Przytoczone powyżej odesłanie art. 29 Konwencji CMR do norm prawa krajowego odnosi się w Polsce przede wszystkim do Ustawy – prawo przewozowe, w szczególności jej art. 86, w myśl którego, ograniczenie wysokości odszkodowania nie ma zastosowania, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo transportowe, prawo przewozowe, przewoźnicy, transport
 • Kto zapłaci za nowe prawo transportowe?

  Kto zapłaci za nowe prawo transportowe?

  11:25 21.11.2011

  Niemal 30 tys. przewoźników międzynarodowych zarejestrowanych w Polsce może zostać zobowiązanych do uzyskania licencji krajowej, chociaż wcześniej zdobyli uprawnienia do świadczenia usług transportowych otrzymując licencję wspólnotową. Powodem zmian jest wchodzący w życie unijny pakiet rozporządzeń transportowych. Dodatkowo mali przedsiębiorcy ... WIĘCEJ

  Tematy: branża transportowa, prawo transportowe, usługi transportowe, przewóz towarów
 • Prawo transportowe: list przewozowy CMR

  Prawo transportowe: list przewozowy CMR

  13:02 24.09.2010

  Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu towarów z 1956 r. (dalej: Konwencja) nie zawiera bezwzględnego nakazu wystawiania listu przewozowego. Ponieważ nie jest on papierem wartościowym ucieleśniającym prawa majątkowe, jego brak, nieprawidłowość lub utrata nie wpływają na istnienie umowy przewozu podlegającej przepisom Konwencji. Poprawnie ... WIĘCEJ

  Tematy: usługi transportowe, list przewozowy, przewóz towarów, umowa przewozu


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: