eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawo wodne
 • Podatek od deszczu - kto musi go płacić i ile wynosi?

  Podatek od deszczu - kto musi go płacić i ile wynosi?

  09:30 29.06.2022

  ... terenu betonem. Powszechna nieznajomość i weryfikacje na horyzoncie Wprowadzony w 2018 r. podatek od deszczu reguluje Prawo wodne (1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne). Wpływy z jego tytułu zasilają głównie budżet Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które przeznacza je ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od deszczu, podatki i opłaty lokalne, woda, ścieki
 • Nieruchomości rolne. Komu przysługuje prawo pierwokupu?

  Nieruchomości rolne. Komu przysługuje prawo pierwokupu?

  09:27 07.02.2022

  ... prawo pierwokupu? Ustawa przewiduje kilka wyłączeń, kiedy to uprawnienie nie jest stosowane. Chodzi między innymi o sytuacje, w których nabywcą jest jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa. Kiedy prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa? Ograniczenie w obrocie nieruchomościami rolnymi może wynikać również z ustawy – Prawo wodne ... WIĘCEJ

  Tematy: nieruchomości rolne, prawo pierwokupu, ziemia rolna, działki rolne
 • Zmiany w prawie, które wpłyną na realizację inwestycji w 2018 roku

  Zmiany w prawie, które wpłyną na realizację inwestycji w 2018 roku

  09:31 31.01.2018

  ... za gospodarkę wodną. Jest to sprawujące zarząd nad wodami Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Nie jest to jedyna zmiana w administracji. Jednocześnie, z 7 do ... regulacje, takie jak ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawo budowlane. Bardzo ważną zmianą dla uczestników procesu inwestycyjnego jest zastąpienie decyzji ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, prawo wodne, nowe inwestycje, Kodeks urbanistyczno-budowlany
 • Ogrodzenie działki inwestycyjnej - jakie formalności?

  Ogrodzenie działki inwestycyjnej - jakie formalności?

  00:23 24.10.2017

  ... uchwalony plan miejscowy to zamierzenia inwestora ograniczone są jedynie przez prawo budowlane (dyktujące maksymalną wysokość ogrodzenia) oraz przesłanki przepisów techniczno-budowlanych – podsumowuje ... budowlane. Zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt oraz ust. 7 ustawy – Prawo budowlane organ przyjmujący zgłoszenie inwestora może wnieść sprzeciw wobec jego ... WIĘCEJ

  Tematy: działka inwestycyjna, ogrodzenie działki, grunty inwestycyjne, prawo budowalne
 • Pozwolenie wodnoprawne: jakie kłopoty mają inwestorzy?

  Pozwolenie wodnoprawne: jakie kłopoty mają inwestorzy?

  00:25 19.10.2017

  ... uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki. Art. 122 ustawy – Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku oraz przepisy ustawy – Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. zawierają zarówno katalog przedsięwzięć, dla których przeprowadzenia konieczne jest uzyskanie tej ... WIĘCEJ

  Tematy: pozwolenie wodnoprawne, prawo geologiczne i górnicze, prawo wodne
 • Nacjonalizacja jezior bez wypłat dla byłych właścicieli

  Nacjonalizacja jezior bez wypłat dla byłych właścicieli

  12:52 18.07.2017

  ... jednostki samorządu terytorialnego (wywłaszczenie). Przy czym, to właśnie procedura nacjonalizacji została wykorzystana przez ustawodawcę w ramach ustawy z dnia 30 maja 1962 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 34, poz. 158 z późn. zm.) (dalej jako „Ustawa”). Co istotne, w przeciwieństwie do regulacji określających procedury wywłaszczeniowe, regulacja ... WIĘCEJ

  Tematy: nacjonalizacja jezior, nacjonalizacja, wywłaszczenie, prawo wodne
 • Nowe Prawo wodne w ogniu krytyki

  Nowe Prawo wodne w ogniu krytyki

  00:22 13.01.2017

  ... obecnie zagadnienia związane z rozwojem, kształtowaniem, ochroną i zarządzaniem zasobami wodnymi w naszym kraju regulowane są przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne [dalej zwana „u.p.w.”]. Akt ten, przez cały okres swojego obowiązywania, wprowadził do polskiego porządku prawnego wiele zmian wynikających z szeregu unijnych dyrektyw ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo wodne, nowe prawo wodne 2017, zmiany w prawie
 • Co robić, gdy sąsiad zalewa nam działkę? Odszkodowanie

  Co robić, gdy sąsiad zalewa nam działkę? Odszkodowanie

  00:20 30.07.2015

  ... jak skutecznie interweniować w gminie. W tej części poznamy podstawy prawne ubiegania się o odszkodowanie. Odszkodowanie Poszkodowany na skutek zalania nieruchomości właściciel ma prawo do ubiegania się o uzyskanie odszkodowania w oparciu o przesłanki zawarte m.in. w art. 186 prawa wodnego czy art. 415 kodeksu cywilnego. Warto jednak ... WIĘCEJ

  Tematy: działka, zalanie działki, prawo wodne, grunty
 • Co robić, gdy sąsiad zalewa nam działkę?

  Co robić, gdy sąsiad zalewa nam działkę?

  00:22 29.07.2015

  ... rzeczywiście mają szkodliwy wpływ na sąsiadujące z nim nieruchomości, ma prawo, w drodze decyzji, do nakazania właścicielowi przywrócenia stanu poprzedniego. Jeśli ... by zniwelować szkody i naprawić stosunki wodne, musimy interweniować u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Przydatne linki: Prawo wodne Interwencja w gminie Do wójta, burmistrza ... WIĘCEJ

  Tematy: działka, zalanie działki, prawo wodne, grunty
 • Zmiany w prawie VII-VIII 2014

  Zmiany w prawie VII-VIII 2014

  00:20 08.08.2014

  ... następuje zatem drogą elektroniczną, aczkolwiek ustawa dopuszcza również dokonanie zgłoszenia w formie pisemnej. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA. ENERGETYKA LIPIEC 2014 Dz.U.2014.850 Ustawa z dnia 2014-05-30 Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw Zmieniana z dniem: 2014-07-12 Do ustawy wprowadzono zmiany związane m.in ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, postępowanie cywilne, prawo podatkowe, prawo pracy

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: