eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › plan zagospodarowania przestrzennego
 • Podatek VAT od sprzedaży działki rolnej

  Podatek VAT od sprzedaży działki rolnej

  11:44 11.08.2023 PORADA

  RSP ma zamiar sprzedać działki rolne, które w Miejscowym planie zagospodarowania mają przeznaczenie rolnicze oraz tereny lokalizacji odnawialnych źródeł energii na terenach rolniczych. Pytanie - czy tą sprzedaż należy opodatkować podatkiem VAT. WIĘCEJ

  Tematy: działka rolna, sprzedaż działki, RSP, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
 • Zintegrowany Plan Inwestycyjny. Jakich inwestycji będzie dotyczyć?

  Zintegrowany Plan Inwestycyjny. Jakich inwestycji będzie dotyczyć?

  11:41 03.07.2023

  ... przestrzennego ustawodawca przewiduje wprowadzenie nowego ... miejscowych, wyłącznie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, brak dostępu do infrastruktury i utrudniony dostęp do ... głównej, ale również obszary, dla których został już uchwalony plan miejscowy. Wówczas wejście w życie zintegrowanego planu inwestycyjnego ... WIĘCEJ

  Tematy: Zintegrowany plan Inwestycyjny, planowanie przestrzenne, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Jak nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wpłynie na rynek nieruchomości?

  Jak nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wpłynie na rynek nieruchomości?

  00:35 24.06.2023

  ... zagospodarowania przestrzennego, która ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju kraju przy zachowaniu ładu przestrzennego i uwzględnieniu interesu publicznego wniesie wiele ... Dotyczy to np. szkoły podstawowej czy obszaru zieleni publicznej. Natomiast zintegrowany plan inwestycyjny uzupełni, a od 2026 r. zastąpi, uchwałę o ustaleniu lokalizacji ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy
 • Podział nieruchomości - jak to zrobić?

  Podział nieruchomości - jak to zrobić?

  00:41 16.06.2022

  ... . Podział nieruchomości - przygotowanie i złożenie wniosku Jak przebiega procedura podziału? Jeżeli nieruchomość, którą chcesz podzielić, jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, powinieneś: złożyć wniosek o podział nieruchomości wraz z wymaganymi załącznikami (należą do nich m.in. dokumenty stwierdzające tytuł prawny do ... WIĘCEJ

  Tematy: podział nieruchomości, wniosek o podział nieruchomości, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plan zagospodarowania przestrzennego
 • Co blokuje podział nieruchomości?

  Co blokuje podział nieruchomości?

  00:13 08.03.2022

  ... reguluje ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Podział może zostać dokonany zarówno wtedy, gdy dla danego obszaru uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jak i wtedy, gdy nie sporządzono takich dokumentów planistycznych. W pierwszym przypadku procedura jest dość prosta. W drugim trzeba pamiętać o dodatkowych ... WIĘCEJ

  Tematy: podział nieruchomości, wniosek o podział nieruchomości, podział działki, nieruchomości rolne
 • Warunki zabudowy. Kiedy trzeba je uzyskać? Jakie wymogi należy spełnić?

  Warunki zabudowy. Kiedy trzeba je uzyskać? Jakie wymogi należy spełnić?

  12:37 21.02.2022

  ... . Taką samą funkcję ma decyzja o ustaleniu warunków zabudowy. Z tym, że oczywiście nie jest wydawana dla tak dużego obszaru jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jedynie dla danej działki, na której ma powstać planowany budynek. Kiedy konieczne jest uzyskanie warunków zabudowy? Odnosząc się jednak do ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja o warunkach zabudowy, warunki zabudowy, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan zagospodarowania przestrzennego
 • Podział nieruchomości niezgodnie z planem miejscowym?

  Podział nieruchomości niezgodnie z planem miejscowym?

  00:20 08.02.2022

  ... miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W przepisach przewidziano jednak pewne wyjątki od reguły. Kiedy można pominąć postanowienia planu ... jej art. 95 wskazano przypadki, w których nie ma znaczenia nie tylko plan miejscowy, ale również warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Przede wszystkim zatem podział może nastąpić niezależnie od ... WIĘCEJ

  Tematy: podział nieruchomości, wniosek o podział nieruchomości, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plan zagospodarowania przestrzennego
 • Budowa domu bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

  Budowa domu bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

  00:20 30.04.2021

  ... domu brakuje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego można stwierdzić, że w 2020 r. inwestorzy prywatni uzyskali zgodę na budowę 111 464 domów jednorodzinnych. Jedynie 64 332 takie domy powstaną na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że w przypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: budowa domu, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plan zagospodarowania przestrzennego, zagospodarowanie przestrzenne
 • Jak i gdzie składa się wniosek o decyzję o warunkach zabudowy?

  Jak i gdzie składa się wniosek o decyzję o warunkach zabudowy?

  09:46 12.04.2021

  Możliwość zabudowy nieruchomości uzależniona jest od tzw. przeznaczenia planistycznego. W razie braku planu miejscowego, sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W taki sposób składa się wniosek o wydanie takiej decyzji? ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja o warunkach zabudowy, warunki zabudowy, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan zagospodarowania przestrzennego
 • Budowa domu przy braku planu miejscowego

  Budowa domu przy braku planu miejscowego

  11:38 09.12.2020

  ... Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.dzialkanadmorzem.pl. Czym jest plan a czym studium? Zarówno miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jak i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokumenty planistyczne. Decydują one o tym, co może powstać na danym obszarze, a co jest ... WIĘCEJ

  Tematy: budowa domu, plan miejscowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plan zagospodarowania przestrzennego
 • Decyzja o warunkach zabudowy zamiast miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

  Decyzja o warunkach zabudowy zamiast miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

  10:40 25.11.2020

  Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości nie musi negatywnie wpływać na jej potencjał komercyjny. Biznesowy sukces inwestycji można osiągnąć w takim przypadku poprzez uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zagospodarowanie przestrzenne, plan zagospodarowania przestrzennego, plan miejscowy
 • Jaka odległość od granicy?

  Jaka odległość od granicy?

  16:23 15.02.2020 PORADA

  Dzień dobry, chciałabym się dowiedzieć w jakiej odległości od granicy z sąsiadem mogę postawić budynek gospodarczy do 10 m kw i budynek mieszkalny sezonowy do 35 m kw na ROD? Chciałabym zaznaczyć iż ściana domu zwrócona w stronę sąsiedniej działki nie będzie miała otworów ... WIĘCEJ

  Tematy: budynek gospodarczy, budynek mieszkalny, budynek mieszkalny sezonowy, plan zagospodarowania przestrzennego
 • Optymalna forma prowadzenia działalności gospodarczej

  Optymalna forma prowadzenia działalności gospodarczej

  14:37 08.01.2020 PORADA

  Planujemy z dwoma wspólnikami inwestycje deweloperską. Miałaby ona polegać na budowie w pierwszej kolejności bliźniaków na jednej działce, a następnie budowę szeregówek na drugiej. Plan zagospodarowania przewiduję takie inwestycje - od strony zgód i pozwoleń nie ma problemu ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, deweloper, inwestycja, obowiązek podatkowy
 • Co można na działce oznaczonej "Tereny Zieleni - ZI"

  Co można na działce oznaczonej "Tereny Zieleni - ZI"

  21:11 15.07.2019 PORADA

  Dzień dobry, Posiadam działkę oznaczoną symbolem ZI - Tereny Zieleni. Działka ta leży w sąsiedztwie kilku innych działek o tym samym oznaczeniu, na których są domy. W związku z tym czy są podstawy do odmówienia mi możliwości postawienia domu, ogrodzenia działki itd ... WIĘCEJ

  Tematy: Tereny Zieleni, działka, budowa domu, domek letniskowy
 • Zamiana działki rolnej na budowlaną, a studium i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

  Zamiana działki rolnej na budowlaną, a studium i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

  18:38 20.01.2019 PORADA

  Witam, mam kilka działek rolnych, które staram się przekształcić na budowlane od kilku lat. Niestety gmina nie uwzględniła moich wniosków w momencie sporządzania studium. Aktualnie jestem na etapie oczekiwania na rozpatrzenie uwagi do miejscowego planu, w którym złożyłem prośbę o ... WIĘCEJ

  Tematy: plan zagospodarowania przestrzennego, przekształcenie działki, działka rolna, działka budowlana
 • Cena za dzierżawę działki gminnej

  Cena za dzierżawę działki gminnej

  07:55 15.09.2018 PORADA

  Chciałam wydzierżawić działkę od gminy pod ogródek działkowy. Początkowo wójt gminy zwodził mnie, że nie będzie problemu, że wystarczy tylko pismo i będzie decyzja. Jak się okazuje wójt organizuje teraz przetarg na dzierżawę tej działki. Obiecywał również, że opłata za ... WIĘCEJ

  Tematy: dzierżawa, dzierżawa działki, dzierżawa gruntu, cena za dzierżawę
 • Wykup działki a brak pieniędzy w gminie

  Wykup działki a brak pieniędzy w gminie

  19:26 10.09.2018 PORADA

  Moja działka posiada prawomocną decyzję WZ na dom jednorodzinny. Po wejściu planu będzie teren zielony bez możliwości jakiejkolwiek zabudowy. Czy gmina powinna wykupić teren i czy może odmówić ze względu na brak zaplanowanych środków w budżecie bez podania terminu, kiedy to będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: działka, wykup działki, plan zagospodarowania przestrzennego, gmina
 • Opłata adiacencka. Kiedy można ją naliczyć?

  Opłata adiacencka. Kiedy można ją naliczyć?

  11:38 14.02.2018 PORADA

  Witam, mam pytanie dotyczące naliczania opłat adiacenckich przez gminę. W 2006 roku otrzymałam w ramach darowizny grunty rolne. Przez ponad 12 lat gmina zatwierdzała miejscowy plan zagospodarowania, w którym ujęto opłatę planistyczą w wysokości 15%. Generalnie rozumiem, że z tej ... WIĘCEJ

  Tematy: opłata adiacencka, gmina, darowizna, grunty rolne
 • Co muszę zrobić by dowiedzieć się czy na danej działce mogę się pobudować?

  Co muszę zrobić by dowiedzieć się czy na danej działce mogę się pobudować?

  01:21 27.02.2017 PORADA

  Witam, chciałbym się budować na działce (mam nr działek), ale nie wiem do końca czy działka może zostać przekwalifikowana na budowlaną. Wiem, że powinnam się zgłosić do gminy w celu sprawdzenia, ale gdzie powinnam dokładnie zgłosić się z tym problemem i jakie dokumenty ... WIĘCEJ

  Tematy: zagospodarowanie przestrzenne, plan zagospodarowania przestrzennego, działka rolna, przekwalifikowanie działki rolnej
 • Dom na nieznanej działce. Jak wyjaśnić sytuację?

  Dom na nieznanej działce. Jak wyjaśnić sytuację?

  14:47 31.12.2016 PORADA

  DZIEŃ DOBRY, bardzo proszę o pomoc. Moi rodzice mieszkali przez 50 lat w domku, który kupili nasi dziadkowie - jest akt notarialny. W akcie tym jest napisane, że dom ten stoi na cudzej działce, ale nie jest napisane czyjej. Sprytna wykształcona ciotka zdobyła akt własności, wykorzystala ... WIĘCEJ

  Tematy: akt notarialny, prawa właściciela nieruchomości, zburzenie domu, działka

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: