eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › Prawo energetyczne
 • Zmiany w prawie VII-VIII 2014

  Zmiany w prawie VII-VIII 2014

  00:20 08.08.2014

  ... wprowadzonego w danym roku do sieci przesyłowej. Dz.U.2014.984 Ustawa z dnia 2014-06-26 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Zmieniana z dniem: 2014-08-28 Do ustawy Prawo energetyczne dodaje się art. 4e1 w brzmieniu: „Usługi przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, postępowanie cywilne, Prawo podatkowe, Prawo pracy
 • Zmiany w prawie od 1 do 15 lipca 2014 r.

  Zmiany w prawie od 1 do 15 lipca 2014 r.

  13:18 24.07.2014

  ... Ustaw. Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne. W dniu 9 lipca 2014 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy– Prawo energetyczne. Nowelizacją w ustawie – Prawo energetyczne został dodany art. 5b1, zgodnie z którym: umowy, na podstawie których przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza gaz ziemny wysokometanowy ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o ochronie roślin, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Prawo energetyczne, rolnictwo
 • Zbiórka publiczna według nowych zasad

  Zbiórka publiczna według nowych zasad

  12:52 16.04.2014

  ... ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. 7 kwietnia 2014 roku, Prezydent RP podpisał także ustawę z dnia o14 marca 20144 roku o zmianie ustawy – Prawo ... ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. W dniu 7 kwietnia 2014 roku Prezydent RP podpisała ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne ... WIĘCEJ

  Tematy: zbiórka publiczna, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o biokomponentach i biopaliwach, Prawo energetyczne
 • Rynek energii: większe prawa konsumentów

  Rynek energii: większe prawa konsumentów

  09:31 30.01.2014

  ... energii elektrycznej i paliw gazowych. Dokument ten powstanie w związku z wejściem w życie w dniu 11 września 2013r. nowelizacji ustawy Prawo energetyczne (ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), zwanej małym trójpakiem energetycznym. Zasadniczym celem zmian wprowadzonych nowelizacją było ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa konsumentów, rynek energii, polski rynek energii, Prawo energetyczne
 • Mały trójpak energetyczny

  Mały trójpak energetyczny

  00:20 13.09.2013

  ... wprowadzenie zasady, że funkcję tę można pełnić tylko jedną, 5-letnią kadencję. Przydatne linki: - Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Nowelizacja nakłada na Ministra Gospodarki obowiązek opracowania projektu krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych ... WIĘCEJ

  Tematy: trójpak energetyczny, Prawo energetyczne, rynek energii elektrycznej, polityka energetyczna Polski
 • Polska energetyka 2013

  Polska energetyka 2013

  09:33 18.03.2013

  ... te wskazania z oceną przejrzystości, to zauważymy, że utrzymują się one na podobnym poziomie – prawie 72 proc. ocen negatywnych. Przydatne linki: - Prawo energetyczne Powyższa ocena wynika zapewne z połączenia wszystkich czynników, które wpływały na sytuację sektora w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Niejasności i niespójność istniejących ... WIĘCEJ

  Tematy: sektor energetyczny, branża energetyczna, trójpak energetyczny, Prawo energetyczne
 • Wspólnota mieszkaniowa: rozliczenie zużycia ciepła z lokatorem

  Wspólnota mieszkaniowa: rozliczenie zużycia ciepła z lokatorem

  00:12 14.03.2013

  ... . Prawo energetyczne daje dużą swobodę w doborze metody przypisania udziału poszczególnych lokali w ogólnych kosztach zakupu ciepła. Zgodnie z art. 45a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne „Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie cen i stawek opłat (…) wylicza opłaty za dostarczane do odbiorcy (…) ciepło”. Przydatne linki: - Prawo energetyczne ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnota mieszkaniowa, opłaty za czynsz, zużycie ciepła, Prawo energetyczne
 • Trójpak energetyczny wymaga dopracowania

  Trójpak energetyczny wymaga dopracowania

  13:47 28.02.2013

  ... Kongresu PowerPol, przedsiębiorstwa energetyczne nie dostrzegają większych zagrożeń dla naszego bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ nie obawiają się o dostęp Polski do rynku paliw. Wyniki sondażu pokazują wyraźnie, że zapisy zaproponowane w tzw. „trójpaku energetycznym”, w skład którego wchodzą prawo energetyczne, prawo gazowe oraz ustawa ... WIĘCEJ

  Tematy: trójpak energetyczny, Prawo energetyczne, Prawo gazowe, ustawa o odnawialnych źródłach energii
 • Rachunki za prąd: dopłaty dla najuboższych

  Rachunki za prąd: dopłaty dla najuboższych

  09:35 04.06.2010

  Ubóstwo energetyczne jako pewne zjawisko ekonomiczne, polegające na tym, iż przeciętna rodzina wydaje ponad 10% swoich dochodów na rachunki za prąd, od ... WIĘCEJ

  Tematy: Prawo energetyczne, dopłaty do rachunków za prąd, polityka energetyczna UE, polityka energetyczna Polski
 • UOKiK: rynek energetyczny w Polsce

  UOKiK: rynek energetyczny w Polsce

  13:04 15.03.2010

  ... 13 dotyczących praktyk godzących w interesy słabszych uczestników rynku, 11 postępowań jest w toku. Jak pokazują sprawy prowadzone przez Prezes UOKiK, spółki energetyczne wcale nie ułatwiają życia konsumentom. Nieprawidłowości badane obecnie przez Urząd dotyczą m.in. nieudzielania istotnych informacji na temat warunków świadczenia usługi ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek energetyczny, energia elektryczna, dostawcy energii, ceny energii

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: