eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › Prawo energetyczne
 • Prawo energetyczne - najważniejsze zmiany

  Prawo energetyczne - najważniejsze zmiany

  13:17 26.05.2023

  Rada Ministrów w dniu 18 kwietnia 2023 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te wynikają z konieczności ... WIĘCEJ

  Tematy: Prawo energetyczne, energia, energetyka, energia elektryczna
 • Czy magazyny energii są antidotum na ceny prądu?

  Czy magazyny energii są antidotum na ceny prądu?

  11:45 19.12.2022

  ... , mówi Konrad Kosicki partner kierujący zespołem Energetyki i Zasobów Naturalnych w Wolf Theiss w Polsce. Funkcjonowanie magazynów energii w Polsce reguluje Prawo energetyczne. Obowiązujące od listopada 2021 roku przepisy nowelizacji Prawa energetycznego wraz z rozporządzeniem wykonawczym zniosły dotychczasowe bariery dla rozwoju magazynów energii ... WIĘCEJ

  Tematy: magazyn energii, magazynowanie energii, ceny prądu, ceny energii
 • Nowelizacja prawa energetycznego w Sejmie. Ceny paliw spadną?

  Nowelizacja prawa energetycznego w Sejmie. Ceny paliw spadną?

  12:12 13.07.2022

  ... , coraz mniej środków finansowych. W ostatecznym rozrachunku przekłada się to również na ciągłe napędzanie inflacji oraz jakość życia społeczeństwa. Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne zakłada ustalenie maksymalnej marży na obrót paliwami ciekłymi w wysokości 10 groszy za litr paliwa w detalu oraz maksymalnej marży w hurcie, wynoszącej ... WIĘCEJ

  Tematy: Prawo energetyczne, ceny paliw, ceny paliwa, ceny benzyny
 • Zmiany w prawie VII-VIII 2014

  Zmiany w prawie VII-VIII 2014

  00:20 08.08.2014

  ... wprowadzonego w danym roku do sieci przesyłowej. Dz.U.2014.984 Ustawa z dnia 2014-06-26 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Zmieniana z dniem: 2014-08-28 Do ustawy Prawo energetyczne dodaje się art. 4e1 w brzmieniu: „Usługi przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, postępowanie cywilne, Prawo podatkowe, Prawo pracy
 • Zmiany w prawie od 1 do 15 lipca 2014 r.

  Zmiany w prawie od 1 do 15 lipca 2014 r.

  13:18 24.07.2014

  ... Ustaw. Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne. W dniu 9 lipca 2014 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy– Prawo energetyczne. Nowelizacją w ustawie – Prawo energetyczne został dodany art. 5b1, zgodnie z którym: umowy, na podstawie których przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza gaz ziemny wysokometanowy ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o ochronie roślin, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Prawo energetyczne, rolnictwo
 • Zbiórka publiczna według nowych zasad

  Zbiórka publiczna według nowych zasad

  12:52 16.04.2014

  ... ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. 7 kwietnia 2014 roku, Prezydent RP podpisał także ustawę z dnia o14 marca 20144 roku o zmianie ustawy – Prawo ... ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. W dniu 7 kwietnia 2014 roku Prezydent RP podpisała ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne ... WIĘCEJ

  Tematy: zbiórka publiczna, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o biokomponentach i biopaliwach, Prawo energetyczne
 • Rynek energii: większe prawa konsumentów

  Rynek energii: większe prawa konsumentów

  09:31 30.01.2014

  ... energii elektrycznej i paliw gazowych. Dokument ten powstanie w związku z wejściem w życie w dniu 11 września 2013r. nowelizacji ustawy Prawo energetyczne (ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), zwanej małym trójpakiem energetycznym. Zasadniczym celem zmian wprowadzonych nowelizacją było ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa konsumentów, rynek energii, polski rynek energii, Prawo energetyczne
 • Mały trójpak energetyczny

  Mały trójpak energetyczny

  00:20 13.09.2013

  ... wprowadzenie zasady, że funkcję tę można pełnić tylko jedną, 5-letnią kadencję. Przydatne linki: - Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Nowelizacja nakłada na Ministra Gospodarki obowiązek opracowania projektu krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych ... WIĘCEJ

  Tematy: trójpak energetyczny, Prawo energetyczne, rynek energii elektrycznej, polityka energetyczna Polski
 • Polska energetyka 2013

  Polska energetyka 2013

  09:33 18.03.2013

  ... te wskazania z oceną przejrzystości, to zauważymy, że utrzymują się one na podobnym poziomie – prawie 72 proc. ocen negatywnych. Przydatne linki: - Prawo energetyczne Powyższa ocena wynika zapewne z połączenia wszystkich czynników, które wpływały na sytuację sektora w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Niejasności i niespójność istniejących ... WIĘCEJ

  Tematy: sektor energetyczny, branża energetyczna, trójpak energetyczny, Prawo energetyczne
 • Wspólnota mieszkaniowa: rozliczenie zużycia ciepła z lokatorem

  Wspólnota mieszkaniowa: rozliczenie zużycia ciepła z lokatorem

  00:12 14.03.2013

  ... . Prawo energetyczne daje dużą swobodę w doborze metody przypisania udziału poszczególnych lokali w ogólnych kosztach zakupu ciepła. Zgodnie z art. 45a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne „Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie cen i stawek opłat (…) wylicza opłaty za dostarczane do odbiorcy (…) ciepło”. Przydatne linki: - Prawo energetyczne ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnota mieszkaniowa, opłaty za czynsz, zużycie ciepła, Prawo energetyczne

 

1 2

następnaAdvertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: